Očkovací schéma 2+1, intervaly očkování

Očkování v České republice je upraveno:

a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví:

Paragrafy a texty zákona a vyhlášky upravující očkování najdete v článku Právní úprava očkování v České republice.

Podle této úpravy mají být děti povinně očkovány proti 9 nemocem a v případě nesplnění této povinnosti “do puntíku” jsou děti a rodiče sankcionováni finanční pokutou (v posledních letech se příliš neuplatňuje), ale především represivními opatřeními v podobě zákazu přijetí takových dětí do mateřských škol a bránění jejich účasti na školách v přírodě a zotavovacích akcích. O tom více v článku Absurdita represivních opatření vůči někompletně očkovaným dětem v ČR.

Podle vyhlášky se pro provedení pravidelného očkování kojenců a batolat aplikuje hexavalentní (šestisložková) vakcína proti tetanu, záškrtu, černému kašli, obrně, hemofilu b a žloutence typu B (6 vakcín v 1, je možno očkování tzv. rozložit a aplikovat vakcíny zvlášť dle jejich dostupnosti, která je bohužel velmi omezená) a trojsložková vakcína (tzv. “živá vakcína”) proti spalničkám, příušnícím a zarděnkám (3 vakcíny v 1, jednosložkové vakcíny nejsou na českém trhu v současnosti k dispozici). K přeočkování ve věku 5 – 6 let se používá trojsložková vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli a vakcína MMR, ve věku 10 – 11 let se používá vakcína k přečkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské přenosné obrně.

 

Očkovací schéma 2+1

Od roku 2018 plošně platí očkovací schéma pro hexavakcínu 2+1, celý očkovací kalendář najdete v článku Od ledna platí nový očkovací kalendář.

Do roku 2017 platilo podle vyhlášky pouze očkovací schéma 3+1 pro očkování hexavakcínou nebo jinými vakcínami se složkami proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Odborníci i rodiče dlouho volali po změně na kratší a šetrnější schéma 2+1, které se běžně používá v různých zemích Evropy a toto schéma pro základní očkování se historicky používalo i u nás. Od roku 2015 mohly být s tímto kratším očkovacím schématem přijímány děti do mateřských škol a od roku 2018 toto schéma platí plošně pro všechny děti, kromě dětí předčasně narozených, pro které zůstává podle vyhlášky původní schéma 3+1. Více o očkování nedonošených dětí i o změně dostupnosti hexavalentních vakcín se dozvíte v článku Od nového roku se budou kojenci očkovat pouze vakcínou Hexacima.

Kompletní příbalové letáky, resp. souhrnné informace o přípravcích (SPC) k povinným vakcínám naleznete zde: Infanrix hexa, Hexacima, Priorix (vakcína MMR). V příbalových informacích naleznete mj. i očkovací schémata a limity očkování pro jednotlivé vakcíny.

 

 

Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

Podle nové vyhlášky se má podat první dávka vakcíny MMR mezi 13. – 18. měsícem věku dítěte, druhá dávka se má podat mezi 5. – 6. rokem věku dítěte. Přes nastavené lhůty je možné i toto očkování odložit do pozdějšího věku dítěte, více se dozvíte v článku Jak odložit očkování.

 

Maximální intervaly očkování

Především v případě nežádoucích reakcí na očkování je v zájmu zdraví dítěte další dávky očkování odložit a aplikovat je až poté, kdy se zdravotní stav a projevy dítěte upraví. V případě závažnějších reakcí je třeba vyhledat odbornou pomoc. Souhrnnou tabulku doporučených a dle Odborného spolku pro očkování přípustných maximálních intervalů očkování mezi jednotlivými dávkami naleznete zde. Maximální přípustné intervaly přesto nejsou nepřekročitelné, v případě, že dítě mělo závažnější nežádoucí rekace, je v zájmu jeho bezpečnosti vyčkat, dokud se zdravotní stav dostatečně neupraví.

Při schématu 2+1 jsou dle dr. Petráše a jeho spolku přípustné maximální intervaly (neznamená to však, že nemohou být překročeny, jde opět o doporučení a ve výsledku záleží na lékaři aplikujícím vakcíny) následující:

  • 1.-2. dávka – 6 měsíců
  • 2.-3. dávka – 1 – 3 roky

Pro schéma 3+1: 

  • 1.-2. dávka – 6 měsíců
  • 2.-3. dávka – 6 – 36 měsíců
  • 3.-4. dávka – 1 – 3 roky

Výrobcem doporučené intervaly jsou nižší, nicméně dr. Petráš uvádí, že “výrobci nikdy nestanovili maximální interval mezi dávkami, a proto ho nemohou ve svém doporučení jakkoli specifikovat.

 

! Lékař nesmí dítě naočkovat bez souhlasu rodičů. Očkování není na rodičích vynutitelné. Povinné očkování vyžaduje informovaný souhlas.

 

Horní věková hranice pro povinná očkování

Vyhláška stanovuje, do kdy má být očkování proti jednotlivým nemocem provedeno a při nesplnění stanovené hranice hrozí jak lékaři, tak rodičům pokuta. Proto při odkladu očkování lékaři vyžadují od rodičů tzv. negativní reverz, aby nebyli popotahováni za neposkytnutí povinného očkování, za jehož neprovedení jim hrozí několikamiliónová pokuta. Rodičům může být udělena pokuta až 10 tisíc korun každému zvlášť, nicméně finanční pokuty se v posledních letech udělují jen velmi zřídka. O negativním reverzu se více dočtete v článku Jak odložit očkování.

Horní věková hranice pro provedení očkování se zpravidla určuje podle údajů výrobce vakcíny uvedené v jejím příbalovém letáku (SPC). Věková hranice, do kdy je možno vakcínu dítěti aplikovat, se v zásadě odvíjí od toho, do jakého věku výrobce vakcínu testoval z hlediska účinnosti (imunogenicity) a bezpečnosti. Ale ani tato hranice nemusí být omezením, protože po uvedení vakcíny na trh dochází k jejímu dalšímu testování a tato hranice se může změnit. V současnosti již jediná hexavakcína pro většinu dětí v ČR sice uvádí hranici, do jakého věku byla testována, na 24 měsíců, nicméně podle doporučení České vakcinologické společnosti i informací z Rakouska je možné tuto hranici překročit až do věku 6 let.

(Aktualizace leden 2018)

 

Související: