Častější užívání paracetamolu v těhotenství zvyšuje riziko autismu a ADHD u dětí

Paracetamol v těhotenství zvyšuje riziko autismu a ADHD

Tým vědců v Izraeli prozkoumal údaje u více než 130 tisíc matek a jejich dětí a došel k závěru, že dlouhodobější užívání paracetamolu v těhotenství (u nás známý jako Paralen, Panadol apod.) zvyšuje u dětí riziko ADHD o 30 % a riziko autismu o 20 %.

Vedoucí výzkumného týmu Matok sice upozorňuje, že zvýšení rizka je malé, že existující studie mají podstatné limity a těhotné ženy by se krátkodobého užití paracetamolu (angl. acetaminophen) neměly obávat. Nicméně zvýšení rizika je při dlouhodobějším užívání jasně patrné a paracetamol je při vyšších dávkách známý svou toxicitou vůči játrům. Navíc každý organismus může na určitou látku reagovat jinak a  tudíž míra tolerance vůči toxickým látkám může být různá.

A co říká SPC (souhrnná informace o přípravku, úplný příbalový leták) Paralenu 500 o těhotenství?

Těhotenství

Paracetamol prochází placentární bariérou. Velké množství dat u těhotných žen neukazuje na malformační toxicitu ani na toxický vliv na plod/novorozence. Paracetamol může být podáván během těhotenství, je-li klinicky indikován, nicméně by měla být použita nejnižší účinná dávka po co nejkratší možnou dobu a s nejnižší možnou frekvencí.

Příčiny vzniku ADHD a autismu zatím nejsou objasněné. Je pouze zřejmé, že se na jejich vzniku může podílet mnoho různých faktorů. Přestože je spojování očkování se vznikem autismu v dnešní konvenční medicíně považováno za kacířství, výsledky studie uveřejněné v zimě 2017 naznačují souvislost. V mozcích autistů byl objeven hliník z vakcín.

Těhotné ženy by měly v případě nachlazení raději sáhnout po přírodních látkách posilujících imunitu než po lécích, které pouze tlumí příznaky. Vhodný je např. vitamín C, jehož potřeba se v těhotenství zvyšuje, a ani při vysokých dávkách podávaných ústně není toxický a nelze se jím předávkovat. Tělo nadbytečný vitamín C vyloučí.

Zdroj:

0 0 votes
Article Rating