Češi neholdují nepovinnému očkování, je potřeba je přesvědčit

Češi neholdují nepovinnému očkování

20. června 2018 se v Poslanecké sněmovně PČR konal seminář s názvem Problematika nízké proočkovanosti nepovinných očkování v České republice“ pořádaný Výborem pro zdravotnictví. Kulatého stolu se zúčastnili pořádající poslanci za ANO 2011 prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a MUDr. David Kasal, dále zástupce Ministerstva zdravotnictví Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. a po zástupci ze Všeobecné zdravotní pojišťovny, Státního zdravotního ústavu a Institutu pro zdravotní politiku.

Téma bylo jasné: Češi nemají zájem o nepovinná očkování a to je potřeba změnit. Přítomní se shodli na již známém faktu, že v České republice neexistuje přesný monitoring proočkovanosti populace, což se pochopitelně týká i očkování v povinném režimu. Zkrátka přesně nevíme. A tudíž nevíme-li, kolik lidí je vlastně proočkováno, lze jen obtížně hodnotit jak ekonomické, tak preventivní dopady vakcinačních programů.

Co s tím? Především je třeba zavést pravidelný monitorovací systém, dále připravit cílené státem řízené informační kampaně zaměřené na zdravotníky a širokou veřejnost a také připravit pro zdravotníky motivační program. Zkrátka řečeno slovy prof. Vyzuly: „Je potřeba ukázat společnosti výhody tak, aby se očkování nebáli a zlepšila se proočkovanost.“

Ve svých vystoupeních účastníci prezentovali různé grafy a údaje o proočkovanosti jak v České republice, tak v zahraničí a zmiňovali pozitivní zahraniční zkušenosti s provakcinačníma kampaněma (zejména USA, Rakousko, Anglie, Čína).

Prezentace jednotlivých účastníků a audiozáznam ze semináře naleznete na webu Poslanecké sněmovny.

Citujeme společná zjištění účastníků semináře:

V České republice není nastaven systém monitorování rozsahu vakcinačních programů v oblasti nepovinných hrazených očkování. V podstatě nevíme, jaká je proočkovanost cílové populace a nejsme tak schopni cíleně zamířit preventivní opatření.

  • Při vstupu mezi hrazené služby není dostatečně ověřována nákladová efektivita a dopad do rozpočtu zdravotních pojišťoven a není tedy možné objektivně vyhodnotit ekonomické dopady nepovinných vakcinačních programů.
  • V České republice nejsou dostatečně motivováni lékaři, zejména praktičtí lékaři, aby aktivně vyhledávali vhodné kandidáty na nepovinná očkování a zvyšovali tak proočkovanost populace.
  • Stát a zdravotní pojišťovny se v minulosti nedostatečně věnovaly informační a edukační kampani veřejnosti a zdravotnických profesionálů s cílem zvýšit míru proočkovanosti nepovinnými hrazeným vakcinačními schématy.

Doporučení:

Ministerstvo zdravotnictví by ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami mělo zavést pravidelný monitorovací systém proočkovanosti nepovinných schémat a jeho výstupy komunikovat odborné a laické veřejnosti.

  • Je žádoucí, aby Ministerstvo zdravotnictví připravilo pro zvýšení proočkovanosti cílené informační kampaně zaměřené na zdravotníky a širokou veřejnost. Velmi vhodný se pro tento účel jeví program Zdraví 2020.
  • Ve střednědobém časovém horizontu je vhodné uvažovat o přípravě motivačního programu pro zdravotníky s cílem zvýšení proočkovanosti.
  • Vakcíny by měl být zařazeny mezi zdravotní služby, které jsou před vstupem do úhrady ze zdravotního pojištění hodnoceny z pohledu nákladové efektivity a dopadu na rozpočet, stejně jako léčivé přípravky a nové nákladné zdravotnické prostředky.

 

Mohlo by vás zajímat:

 

0 0 votes
Article Rating