Srbsko: Tisícový protest proti povinnému očkování a za práva rodičů

Protestni průvod v Belehradu, Srbsko

Stovky lidí se v sobotu 19. května sešly v centru Bělehradu. S velkým transparentem “Děti vám nedáme” vyjádřili Srbové svým průvodem protest proti současnému politickému systému, kde jsou stále více pošlapávána rodičovská práva. Nejen za svobodnou volbu v očkování a proti represím, ale také za svobodu v oblasti vzdělání a víry i proti zavádění praktik známých z norského Barnevernetu.

Přestože se policie nejprve pokusila předem řádně ohlášený protestní průvod zakázat, Srbové se nenechali zastrašit a protestní průvod za asistence policie bez problémů proběhl.

Srbové se poté sešli na Náměstí Republiky v Bělehradu, kde vystoupilo několik řečníků včetně několika srbských lékařů.

V Srbsku je zavedeno povinné očkování proti 11 nemocem. Novorozenci se očkují hned po narození proti žloutence typu B a tuberkulóze, následuje očkování kojenců proti tetanu, záškrtu, černému kašli, hemofilu b, obrně (živou vakcínou) a pneumokokům. Později se děti očkují trojvakcínou MMR proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a v pozdějším věku mají být přeočkovány. Nekompletně očkované děti nesmí do školek ani na střední školy kromě gymnázií a rodičům hrozí vysoké pokuty. Podle zkušeností srbských rodičů byla již několika neočkovaným dětem odmítnuta lékařská péče a některé základní školy se pokusily nekompletně očkované děti nepřijmout k povinné školní docházce. Srbsko v současné době patří mezi nejchudší země Evropy.

Protestní průvod centrem Bělehradu můžete shlédnout v 7minutovém videozáznamu:

 

Zdroj:

Srbské sdružení za svobodnou volbu v očkování: Inicijativa NoVa

0 0 votes
Article Rating