Co si myslí kandidáti do Senátu o povinném očkování? Předvolební průzkum

kohovolit.eu volební kalkulačka kandidáti do Senátu povinné očkování

Má být očkování dobrovolné? Měly by do mateřských škol být přijímány i děti, které nejsou kompletně očkované? To byly dvě otázky, které položilo sdružení Kohovolit.eu kandidátům do Senátu. Senát byl v poslední době totiž právě tou institucí, ze které zaznívaly kritické hlasy proti současným represivním opatřením státu v otázce přístupu nekompletně očkovaných dětí do dětských kolektivů. Jak tomu bude po letošních podzimních volbách, kdy může dojít k výměně až třetiny senátorů, napoví i tento předvolební průzkum.

V současné době jsou represe ze strany státu nastaveny tak absurdně, že nekompletně očkované děti (tedy i ty, kterým chybí i jen jedno očkování) mladší 5 let mateřskou školku navštěvovat nesmí, pětileté děti do ní naopak musí povinně, a to zcela bez ohledu na stav jejich očkování, a školáci pak nesmí se svými spolužáky na týden na školu v přírodě, ale třeba na lyžařský výcvik ano.

Podrobněji o těchto absurditách pojednal spolek Poočkování v článku Absurdita represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR.

 

O 27 křesel v Senátu se utká 236 kandidátů. 105 z nich odpovědělo na soubor otázek, které jim zaslalo sdružení KohoVolit.eu. Jaké jsou názory těchto kandidátů na 2 otázky týkající se očkování? Většina kandidátů se vyjádřila záporně. Pro dobrovolnost očkování či přijímání nekompeltně očkovaných dětí do školek byla jen zhruba pětina kandidátů a další zhruba pětina nemá na danou otázku jednoznačný názor.

 

 

Pokud chcete ve své volbě přihlédnout k názoru kandidátů na tyto otázky, níže naleznete přehled všech obdržených odpovědí seřazených dle volebních obvodů a politických stran.

Věnujte pár minut svého času a projděte si celou Volební kalkulačku.

 

Kandidáti do Senátu měli v průzkumu možnost se kromě odpovědi Ano/Ne/Nevím k dané otázce vyjádřit také slovně a někteří z nich této možnosti využili. Většina komentářů na obhajobu povinného očkování se nesla v duchu notoricky rozšířených klišé, že očkování vymýtilo nemoci či o nutnosti vysoké proočkovanosti (polemika nad těmito argumenty není nyní předmětem tohoto článku).

Naopak zastánci opačného názoru poukazovali na právo rodičů se sami rozhodnout o očkování svých dětí, na škodlivost očkování či legislativní absurditu popsanou výše. Některé z komentářů stojí za povšimnutí:

Tejmlová, Jablonec nad Nisou: Podporuji však redukci očkování před přijetím dítěte do státní mateřské školky na pouze účelný rozsah. Jsem také pro transparentnost obchodu s vakcínami a odstranění monopolů a oligopolů z této oblasti. Za tímto účelem je nutné změnit koncepci legislativy z „povinné aplikace vakcín vyjmenovaných vyhláškou“ na koncepci „vyžadované ochrany proti chorobám vyjmenovaným zákonem před přijetím do mateřské školky“. A měla by se zvýšit informovanost a vést debata. A myslím, že by se nemělo povinné očkování kombinovat s ostatními nepovinnými očkováními ve stejný den, protože je to velká zátěž pro organismus.

Vítová, Praha 8: Studie jasně hovoří o tom, že současné očkování dětí je zcela nadbytečné a navíc i škodlivé. Rodiče mají mít právo rozhodnout o tom, zdali jejich dítě podstoupí de facto nebezpečnou proceduru očkování, či nikoliv.

Fidrmuc, Prostějov: Pětileté děti, které nejsou očkovány, povinně nastupují do MŠ, ale mladší děti, které nejsou očkované do MŠ nesmí a MŠ jsou za přijetí neočkovaného dítěte pokutovány. To je třeba změnit.

MUDr. Obrtel, Prostějov: Rodiče mají právo rozhodnout o (ne)očkování svých dětí a nést si za to také plnou odpovědnost. Mají také právo znát kvalitu a smysluplnost očkovacích látek. To v současné době chybí.

Barta, Teplice: Názory, jaké očkování je dobré a jaké ne, je zpravidla názor jednotlivců, odsouhlasený skupinou dalších lidí. Rodiče musí mít právo svobodného rozhodování bez diktátu někoho, kdo si něco jen myslí!

Celkové tabulky odpovědí dle volebních obvodů a politických stran

Přehled všech odpovědí kandidátů do Senátu na otázky povinného očkování jsme pro vás zpracovali a přehledně utřídili do dvou tabulek: první je setříděna podle volebních obvodů a druhá podle politických stran. Tabulky si stáhněte ve formátu pdf.

 

Naše dřívější předvolební průzkumy najdete v těchto odkazech:

 


Je možné najít vše, co potřebujete vědět o očkování v ČR, na jednom místě?

Která očkování jsou povinná, jak očkování odložit, může pediatr hlásit odklad očkování na “sociálku”, jak je to s pokutami, nekompletně očkované děti a školky, školy v přírodě, tábory a příměstské tábory, kam hlásit nežádoucí účinky a mnoho dalšího.

Vše, co potřebujete vědět o očkování v ČR, najdete v e-knize PRŮVODCE OČKOVÁNÍM.

A navíc hlavní argumenty, proč nebrat očkování na lehkou váhu a předem se informovat o rizicích.

Aktuální informace pro rok 2018.


0 0 votes
Article Rating