Kolik je ve školkách nekompletně očkovaných předškoláků? České úřady netuší

Kolik je ve školkách nekompletně očkovaných předškoláků? České úřady netuší

Od školního roku 2017/2018 byl zaveden povinný předškolní rok, a to dokonce i pro děti, které nejsou kompletně očkované. Z celkového počtu 362 756 dětí zapsaných k předškolnímu vzdělávání v tomto roce je 125 613 starších 5 let. Kolik jich však nemá kompletní očkování není českým úřadům známo.

Až do roku 2016 bylo z pohledu úředníků, zákonodárců a především propagátorů očkování nemyslitelné, aby nekompletně očkované děti chodily do mateřských škol. Údajně proto, aby nedošlo k narušování kolektivní imunity. Avšak novela školského zákona nařídila povinnou účast v posledním roce předškolního vzdělávání všem dětem, bez ohledu na stav očkování.

Zajímalo nás, kolik nekompletně očkovaných dětí tedy nově navštěvuje kolektiv, který jim byl dlouhé roky zapovězen. Zajímalo nás, jak se novela školského zákona promítla do míry proočkovanosti kolektivů v mateřských školách. Vakcinologové uvádějí, že např. k zabránění šíření viru spalniček je třeba minimálně 95% proočkovanost. Došlo ve školkách k porušení této hranice?

S dotazem jsme se proto obrátili na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a odpověď nás mírně řečeno šokovala. Kolik 5letých a starších dětí není ve školce kompletně očkováno jednoduše nevědí. Ba co víc, nevědí to ani další ústřední správní orgány, které MŠMT požádalo o součinnost. Data nemají ani na Ministerstvu zdravotnictví, nevědí to ani v Ústavu zdravotnických informací a statistiky, ani ve Státním zdravotním ústavu. Údajně to není možné v mezích zákona zjistit.

Klademe si otázku, jak je možné, že české úřady nezajímá dopad novely školského zákona na ochranu veřejného zdraví? Od MŠMT se nám ale dostalo rady:

Pokud se domníváte, že je předmětem veřejného zájmu, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sdružovalo údaje z dokumentace škol, k jejichž předávání v současnosti školy nejsou zavázány, můžete dát podnět ke změně legislativy. V daném případě by muselo dojít přinejmenším ke změně vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení.

Ano, to se opravdu domníváme. Domníváme se, že je předmětem veřejného zájmu, zájmu dětí a především povinností úřadů a zákonodárců sledovat dopady zákonů v praxi. A také se domníváme, že by rodiče měli po svých zákonodárcích požadovat jasná data prokazující nezbytnost vylučování nekompletně očkovaných dětí z dětských kolektivů. A zejména se domníváme, že pokud neexistuje důvod bránit nekompletně očkovaným dětem mladším 5 let chodit do školky, mělo by být toto represivní opatření státu vůči těmto dětem okamžitě zrušeno. Je tedy jen na nás samých, jak si práva svá a svých dětí necháme bez řádného odůvodnění omezovat.

 

Související:

 

0 0 votes
Article Rating