Kvíz: vyznáte se v očkování?

 

Kvíz: vyznáte se v očkování?

V médiích se v poslední době velmi často setkáváme s tématem očkování. Bohužel téměř pravidelně dochází v této poměrně složité otázce k nepřiměřenému zjednodušování. Připravili jsme proto pro vás kvíz, kde si můžete ověřit, nakolik se v problematice očkování vyznáte.

Předem upozorňujeme, že kvíz není vůbec jednoduchý. Obzvlášť pro ty, kdo se o očkování vůbec nezajímají a sotva tuší, proti čemu se v ČR děti očkují povinně. Je to však záměr. Chceme ukázat, že problematiku očkování a výskytu očkovatelných infekcí nelze zjednodušovat a ukazovat na předem určeného viníka.

Těžšími otázkami se nenechte odradit. Nejde o žádný školní test ale o to, abyste si ujasnili, že v očkování nejde o “kdo nejde s námi, jde proti nám”. Jde o dialog, který je třeba vést, abychom lépe porozuměli problematice, ve které bohužel panuje mnohem více emocí a vášní než rozumu.

Čeká vás 25 otázek z různých oblastí očkování. Ve většině z nich je správná pouze jedna odpověď (kolečko ○ ), jen v některých je možností více (zaškrtávací čtvereček ▢ ).

Po vyplnění všech odpovědí a odeslání výsledků se vám zobrazí správné odpovědi spolu s odkazy na zdroje informací, kde si můžete odpovědi ověřit a zjistit více. Náš kvíz se tak pro vás může stát i zdrojem nových informací.

Uvařte si třeba kafíčko nebo dobrý čaj a dejte se do toho.

Přejeme vám příjemně strávený čas nad kvízem a co nejvíce správných odpovědí.

 

Vyznáte se v očkování?

1. Proti jakým infekčním nemocem je v současnosti v ČR očkování povinné?
2. K jakým významným změnám došlo v dětském povinném očkovacím kalendáři v roce 2000?
3. K jakým změnám v povinném očkovacím kalendáři došlo v roce 2018?
4. V roce 2000 a 2003 byly našimi politiky do Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. začleněny nepřímé sankce vůči nekompletně očkovaným dětem. O jaké se jedná?
5. Od školního roku 2017/18 byl zaveden povinný předškolní ročník v mateřských školách, který po letech zákazu vpustil do mateřských škol do posledního ročníku i nekompletně očkované děti. Jaké riziko tyto děti nyní v mateřských školách představují?
6. V případě zahájení správního řízení o přestupku hygienickou stanicí (HS) může HS udělit pokutu z důvodu odmítnutí nebo odkladu povinného očkování dítěte až 10 tisíc Kč každému z rodičů. Mají rodiče možnost se odvolat a požádat o výjimku z očkovací povinnosti?
7. Na školu v přírodě a zotavovací akci nekompletně očkovaný školák podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.:
8. V mainstreamových médiích je v poslední době v souvislosti s odmítáním nebo odkládáním očkování velmi často skloňováno slovo "biomatka". Kdo jsou to biomatky?
9. Očkování proti černému kašli patří mezi nejdéle očkované infekce. Plošné očkování proti černému kašli bylo u nás zahájeno v roce 1958. Přesto se černý kašel v omezené míře dodnes vyskytuje. Čím je to způsobeno?
10. Složení vakcín je velmi často terčem kritiky odborníků i zainteresovaných rodičů. Jaké problematické složky mohou vakcíny obsahovat?
11. V jakém roce bylo u nás zahájeno očkování proti spalničkám? Graf zobrazuje klesající křivku úmrtnosti na spalničky v českých zemích.Úmtnost na spalničky v Českých zemích 1890 - 2013 - graf Státního zdravotního ústavu
12. Jak dlouho vydrží ochrana navozená očkováním proti spalničkám?
13. Je možné spalničky léčit?
14. Očkování proti lidským papilomavirům (HPV, často označované jako očkování proti rakovině děložního čípku) je očkování, které:
15. Kde se mohou rodiče informovat o nežádoucích účincích vakcín?
16. Co by měli rodiče udělat v případě výskytu nežádoucích účinků u dítěte po očkování?
17. Kolik bylo od roku 2015 vydáno brožur s názvem "Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin", ve kterých jsou zaznamenány české příběhy dětí s nežádoucími reakcemi na očkování a dětí, které nebyly přijaty nebo byly vyloučeny z mateřských škol?
18. Kritiky očkování je často z nežádoucích účinků vakcín obviňován hliník, resp. soli hliníku, které jsou v některých vakcínách přítomny jakožto adjuvanty, tedy látky, které pomáhají vakcíně vyvolat imunitní reakci v organismu a vytvořit ochranu proti infekci. V čem jsou soli hliníku ve vakcínách problematické?
19. Odpůrci dobrovolného očkování zpravidla argumentují ve prospěch povinnosti očkování tím, že při nízké proočkovanosti dojde k prolomení tzv. kolektivní imunity a k opětovnému rozšíření infekčních onemocnění. Je tato obava skutečně odůvodněná?
20. Rozsáhlý soubor článků na téma očkování publikoval na serveru Vitalia.cz v letech 2013 - 2017 autor/ka:
21. Autorem/kou knih Varovné signály očkování, Doba jedová nebo Přemůžeme autismus je:
22. V roce 2010 „řádila“ v ČR prasečí chřipka. Uvažovalo se, že cca 200 tisícům lidí důležitým pro chod státu bude nařízeno povinné očkování proti této nemoci. Autorem následujícího výroku „Vetuji možnost, že by se kvůli této potencionální chřipce mělo něco někomu nařizovat. To je pošlapávání elementární lidské svobody. Není to potřeba dělat. Toto není fatální nemoc.” byl/a:
23. Za senátní novelou Zákona o ochraně veřejného zdraví z r. 2016 navrhující zrušit povinnost očkování na školy v přírodě a zotavovací akce stál/a:
24. Kolik stížností proti České republice kvůli očkování stojí před Evropským soudem pro lidská práva?
25. Který/á český/á lékař/ka považuje české maminky za zdravotně negramotné, protože nejsou údajně schopné podat ani antipyretika na snížení běžné teploty v odpovídající dávce (autor/ka výroku uvádí, že v 80 % podávají matky dávky nižší):

Skvělé! Děkujeme za vyplnění celého kvízu.

0 0 votes
Article Rating