Léčba a zmírňování příznaků černého kašle vitamínem C

Léčba, lépe řečeno účinné zmírňování potenciálně ohrožujících příznaků onemocnění černým kašlem (jinak také dávivý kašel, pertuse), je známa již dlouho. Přinášíme vám překlad článku, který shrnuje zkušenosti s podáváním vysokodávkového vitamínu C a vysvětluje, jak dokáže vitamín C toto onemocnění účinně zmírňovat a jak by měla vypadat optimální léčba i u těch nejmenších.

Ohrožení černým kašlem se netýká jen novorozenců a kojenců, kteří ještě nemohli být očkováni nebo ještě nedokázali vytvořit dostatečně protektivní ochranu po očkování. Pertuse v populaci přes vysokou proočkovanost stále koluje, protože současné očkování nijak nezabraňuje jeho šíření a tudíž v podstatě nijak nepřispívá k tzv. kolektivní imunitě, pouze omezeně chrání očkovaného jedince. Navíc se již začaly objevovat informace o tom, že baktérie černého kašle díky vysoké proočkovanosti současnou acelulární formou vakcíny mutuje a ztrácí jeden z klíčových antigenů, proti kterému se očkováním vytvářejí protilátky.

Není tedy vůbec od věci ani pro rodiče očkovaných dětí znát jednu z velmi účinných a vyzkoušených přírodních metod, která dokáže průběh tohoto onemocnění zmírnit natolik, aby nebylo ohrožující. I pro starší děti a dospělé může mít černý kašel velmi nepříjemný a dlouhý průběh. Následující slovenský překlad článku o zmírňování průběhu černého kašle vám objasní principy tohoto onemocnění, léčby i dávkování.

S dovolením autora překladu Ing. Mariána Filla uveřejňujeme jeho původní článek Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C, který vyšel na jeho webových stránkách Sloboda v očkovaní.

Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C – AKTUALIZOVANÉ

       Pôvodný článok Vitamin C for Whooping Cough. Updated Edition. Suzanne Humphries, MD
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

Fotografia autorky článku Dr. Suzanne Humphries
Dr. Suzanne Humphries

“Máme vyše 90%-nú zaočkovanosť bábätiek proti čiernemu kašľu už najmenej 11 rokov… od roku 2000, a odvtedy pridali ešte ďalšie dávky vakcín pre dospievajúcich… a ešte viac po roku 2000… a máme tu EŠTE VYŠŠÍ výskyt čierneho kašľa než bol pred rokom 1960? Nemáte pocit, že to je úplne divné? Austrália, ktorá má vyše 95% zaočkovanosť proti čiernemu kašľu od roku 2000, má najväčšiu epidémiu čierneho kašľa, odkedy sa začalo proti čiernemu kašľu očkovať. To isté sa deje v USA, kde je zaočkovanosť ešte vyššia než v Austrálii. Takže čo myslíte, čo sa tu deje?”

Hilary Butler

       Pôvodné informácie v tomto dokumente sú od Hilary Butler a uvádzam ich, keďže som ich zapracovala do svojej lekárskej praxe.

       Toto je pomerne dlhý článok, ale musíte si ho prečítať úplne celý. Prosím, nepreskočte hneď na kapitolu “Liečebný postup”, lebo potom nebudete rozumieť tomu, čo robíte, keď nebudete chápať celkové súvislosti. Zdravie Vášho dieťaťa je hodné niekoľkých hodín Vášho štúdia.

 

Úvod

       Obávate sa, že Vaše očkované alebo neočkované dieťa dostane čierny kašeľ? Nuž, nemali by ste sa, keď viete, ako sa postarať o bábätko či dieťa, ak na do dôjde. Prečo je toľko hystérie a naháňania strachu z čierneho kašľa v kruhoch tzv. “modernej” (alopatickej) medicíny? Lebo bežní lekári netušia, ako ho liečiť. Baktéria čierneho kašľa je veľmi prefíkaná. V jej výzbroji je niekoľko toxínov (jedov). Výroba toxínov je hlavnou príčinou tých strašných príznakov. Bežní lekári nikdy neriešia tento problém. Podávajú antibiotiká, ktoré nikdy nedokázali obmedziť trvanie a/alebo závažnosť kašľa počas už rozbehnutej choroby.

       Vitamín C vo vysokých dávkach, podávaných ústami, pomôže Vám i Vašim deťom prežiť niekoľko týždňov, počas ktorých si Vaše deti vyvinú dlhotrvajúcu imunitu, ktorú potom môžu odovzdať svojim bábätkám. Je vitamín C okamžitou liečbou? Nie. Ale väčšina rodičov, ktorí ho podávajú svojim deťom, chorým na čierny kašeľ, hlási obrovskú úľavu od problémov. To sa týka aj veľmi malých bábätiek. Drvivá väčšina rodičov hlási významné zníženie závažnosti kašľa do 24 hodín od nasadenia primeraných dávok vitamínu C. To preto, že vitamín C rieši základný problém – neutralizáciu toxínov.

       Ak si myslíte, že zaočkované osoby nemôžu dostať čierny kašeľ s tým najťažším priebehom, zamyslite sa ešte raz. Drvivá väčšina bábätiek nad 6 mesiacov, ktoré ochorejú na čierny kašeľ, je plne a “primerane” zaočkovaná. V roku 2012 ukázal recenzovaný (peer reviewed) článok profesora prenosných ochorení Dr. Maxwella Witta[1] z Kaiser Permanente v Kalifornii, že čierny kašeľ zúri medzi plne zaočkovanými deťmi:

“Z našich údajov možno vyvodiť, že súčasný očkovací kalendár nestačí na zábranu epidémiám čierneho kašľa. Zaznamenali sme významný nárast chorobnosti vo veku od 8 do 12 rokov (vrátane)… V severnej Amerike nebola skúmaná účinnosť acelulárnych vakcín a nejestvuje nijaká štúdia ich dlhodobej imunogenity… Snažili sme sa preskúmať činitele, ktoré vyústili do tejto epidémie.”

       Dosť pôsobivé, že? Tabuľka 1 na konci článku Dr. Witta ukazuje percento prípadov u očkovaných: 86% vo veku 2-7 rokov, 86% vo veku 8-12 rokov, 62% vo veku 13-18 rokov, celkovo 81% vo veku 2-18 rokov. Tak teraz už viete, kto je viac chorý na čierny kašeľ. Neočkovaní to nie sú. Dr. Witt dokonca v úvode hovorí:

“Naše neočkované a nedostatočne očkované deti, zdá sa, neprispeli významnejšie k nárastu výskytu klinického čierneho kašľa. Prekvapivo, najvyšší výskyt choroby bol medzi predtým očkovanými deťmi v skupine 8-12-ročných.”

       Je tu ešte ďalšia zmienky hodná štúdia popri štúdii Dr. Witta. V jednej kontrolovanej štúdii bolo 86% školákov s čiernym kašľom plne očkovaných![2]

       Pred zavedením očkovania boli bábätká menej náchylné ochorieť na čierny kašeľ, pretože tu bola skutočná “kolektívna imunita” a matky prenášali imunitu na svoje dojčatá počas obdobia, v ktorom je ochorenie na čierny kašeľ rizikové. Od zavedenia plošného očkovania proti čiernemu kašľu bola táto kolektívna imunita v skutočnosti zničená a bábätká sú teraz náchylnejšie dostať čierny kašeľ, lebo ich očkované a neimúnne matky nemajú určité protilátky a bunkovú imunitu proti čiernemu kašľu. To si možno overiť v lekárskej literatúre:[3]

“Oslabenie imunity matky zvyšuje riziko nákazy u najmladšej vekovej skupiny, ktorá doposiaľ nedostala aspoň dve dávky vakcíny.”

       Ak sa čiernemu kašľu ponechá v spoločnosti normálny priebeh, tie údajne zraniteľné bábätká, o ktorých vakcinacisti vykrikujú a vrieskajú, budú chránené protilátkami od matky skrz materské mlieko, až kým nebudú dosť staré na to, aby zvládli túto chorobu aj samé. Po zavedení očkovania sa táto ochrana takmer úplne stratila, pretože matky mohli preniesť zväčša len očkovaním vytvorené protilátky, a táto ochrana nie je ani účinná, ani dlhotrvajúca. Dôvod pre oslabenie imunity matky je ten, že očkovaní jedinci majú zvyčajne dlhodobo nižšie hladiny protilátok a očkované matky neprenášajú protilátky v materskom mlieku (IgA = imunoglobulíny typu A). Ako už vieme, dve dávky alebo dokonca aj tri dávky vakcíny majú veľmi k zaručenej imunite. V skutočnosti je práve toto dôvodom, prečo má byť pridaná nová dávka očkovania proti čiernemu kašľu do súčasného očkovacieho kalendára, ktorý očividne zlyhal. Táto nová vakcína má byť inahlovaná (vdychovaná) a v tomto článku,[4] ktorý obhajuje potrebu novej vakcíny, sa autori podrobne rozpisujú o mnohých problémoch so súčasnou vakcínou.

“Hoci zavedenie plošného očkovania proti čiernemu kašľu spôsobilo dramatický pokles výskytu čierneho kašľa, nedávno výskyt tejto choroby vzrástol aj napriek vysokej zaočkovanosti v rozvinutých krajinách, ako sú Austrália, Holandsko a USA… Výskyt čierneho kašľa, spôsobovaného baktériou Bordetella pertussis, u dojčiat prerástol do epidémie v Austrálii i po celom svete napriek vysokej zaočkovanosti v súčasnosti dostupnými vakcínami proti čiernemu kašľu… ďalšie hlavné problémy, spojené s očkovaním v súčasnosti dostupnými acelulárnymi vakcínami sú:

 1. krátkemu, prinajlepšom stredne dlhému trvaniu ochranného účinku očkovania pred nákazou čiernym kašľom sa pripisuje slabnúca protilátkami sprostredkovaná imunita, čo si vyžaduje častejšie preočkovania,
 2. vyvolanie slabej (ak vôbec nejakej) bunkovej imunity, považovanej za dôležitú pre dlhodobú ochranu proti čiernemu kašľu
 3. obmedzená ochrana proti hlavným exotoxínom…”

       Nedávno zverejnená štúdia[5] potvrdzuje, že prirodzená imunita voči čiernemu kašľu trvá najmenej 30 rokov, zatiaľčo imunita z očkovania trvá len 3 roky, pričom po preočkovaní v dospelosti zmizli všetky protilátky do jedného roka. Preto sa teraz odporúčajú preočkovania proti čiernemu kašľu pre deti vo veku 8-12 rokov a pre dospelých. Očkovanie môže úplne zlyhať (nevytvoria sa žiadne protilátky alebo len príliš málo) a “imunita” môže vyprchať nepredpovedateľne rýchlo. Očkovanie teda nie je tak spoľahlivé ako to, čo vytvorila príroda, a nikdy ani nebude.

       Čierny kašeľ je všadeprítomný. Očkovanie proti nemu zúfale zlyhalo, čo sa týka vyhubenia a prevencie čierneho kašľa. Čierny kašeľ šíria hlavne očkované deti, dospievajúci a dospelí, ktorí nemajú dostatočnú imunitu, čo musia pripustiť aj očkovací nadšenci. Napriek tomu však stále hovoria, že problém nie je v očkovaní, ale v príliš malom počte preočkovaní. Avšak vedecké štúdie[6] samotnej “modernej” medicíny ukazujú, že u očkovaných osôb nie je likvidácia baktérií a imunitná odpoveď tak účinná, obzvlášť, ak boli očkované acelulárnou (nebunkovou) očkovacou látkou proti čiernemu kašľu.

       Očkovaní môžu obzvlášť dobre šíriť túto chorobu, lebo im likvidácia baktérií trvá oveľa dlhšie, pretože ich imunitný systém je zle naprogramovaný očkovaním. Očkované bábätká, deti a dospelí nie sú schopní vyzbrojiť sa rozsiahlou bronchiálnou (prieduškovou) a bunkovou imunitou,[7] ktorú si neočkovaná osoba prirodzene vyvinie v priebehu choroby. Očkovanie iba ukáže telu, ako bojovať s pertusickým toxínom (jedom čierneho kašľa) a niekedy aj s pár ďalšími bunkovými antigénmi, a to v krvi – nie v pľúcach. Robí to podnecovaním neprirodzeného pomeru medzi jednotlivými druhmi imunitných buniek. Touto nesprávnou imunitou, “naučenou” očkovaním (ktorú Dr. James Cherry označuje ako “prvotný antigénový hriech”),[8] potom telo odpovedá na následnú nákazu. Ak v poradí prvým podnetom pre imunitný systém bolo očkovanie, a až potom kontakt s pôvodcom choroby (baktériou Bordetella pertussis), očkovaná osoba vyvinie len chabú imunitnú odpoveď v porovnaní s dieťaťom, čo sa zotavilo z prirodzenej choroby.

       Je dobre známe, že nikdy neočkované deti, ktoré prekonali čierny kašeľ, si vytvoria dôležité protilátky, aké si očkované deti nevytvoria.[9]  Vakcinacisti tento fenomén využili na podporu vývoja očkovacích látok s niekoľkými antigénmi. Pointou, ktorá im uniká, je, že jedine komplexná bunková a priedušková imunitná odpoveď poskytuje plnú ochranu. Bolo dokázané, že imunitná odpoveď na pertusický toxín[10] a adenylát-cyklázový toxín[11] je oveľa silnejšia u neočkovaných než u očkovaných. Kvôli tomu sa prirodzene imúnni ľudia zbavia baktérií po opakovanej nákaze oveľa rýchlejšie než ľudia očkovaní. Medzi mohutnou, dlhotrvajúcou imunitou z prirodzeného prekonania choroby a obmedzenou tvorbou protilátok a krátkodobou pseudo-imunitou z očkovania sú priepastné rozdiely.

       Dr. James Bass pojednáva o rýchlom vysporiadaní sa s čiernym kašľom u neočkovaných a o bacilonosičstve očkovaných v liste lekárskemu časopisu Lancet:[12]

“… subklinické (bez vonkajších prejavov) nákazy nastávali najčastejšie u čiastočne očkovaných detí a u jedincov, ktorých očkovaním vyvolaná imunita už časom vyprchala.”

       A to bolo napísané v čase, keď sa ešte používala celobunková očkovacia látka proti čiernemu kašľu, o ktorej je známe, že je nebezpečnejšia, ale možno aj účinnejšia než acelulárne očkovacie látky používané dnes.

       Ak má Vaše dieťa čierny kašeľ, lekár mu predpíše antibiotiká. Dokonca aj náš alternatívny lekár ich odporúčal pre naše deti. Lekári to robia, lebo tak ich to naučili, a nie preto, že by antibiotiká boli pôsobivo účinné. Lekárska kultúra zrejme nechápe, aké škody narobili antibiotiká. Pritom antibiotiká neskracujú liečenie, ani nerobia nič, čo by zmiernilo priebeh choroby.[13] Antibiotiká však môžu priebeh čierneho kašľa zhoršiť. Počas antibiotikami spôsobeného odumierania iných gram-negatívnych baktérií v črevách sa uvoľňujú jedovaté lipopolysacharidy (LPS). Lekári hovoria, že antibiotiká znížia množstvo baktérií, ktoré dieťa vykašliava do okolia a ktorými môže nakaziť iných. Na druhú stranu však môžu skutočne spôsobiť zdravotné problémy v črevách a bábätká sa ich užívaním stávajú hyper-precitlivelými. Nežiaduce účinky antibiotík prevažujú nad akýmikoľvek prípadnými prínosmi ich užívania, obzvlášť preto, že antibiotiká nefungujú u čierneho kašľa. Potláčajú však imunitný systém a menia prostredie v črevách, kde spočíva 70% imunitného systému. Mnohí ľudia už zistili, že antibiotiká nepomáhajú a že deťom sa pri ich užívaní zdravie ešte viac zhorší, a tak ich často vyhodia do koša. Ak pôjdete za lekárom, môžete si od neho vo všetkej slušnosti zobrať recept a urobiť s ním, čo uznáte za vhodné. Neodporúčam pokúšať sa presvedčiť fanatického lekára, aby sa zbavil svojej závislosti na antibiotikách, ak je Vaše dieťa práve choré. Ak máte na to odvahu, môžete sa vrátiť a urobiť tak neskôr.

       Ak má Vaše dieťa čierny kašeľ, neľutujte to, pretože máte prvýkrát príležitosť dostať ho pod kontrolu, takže nasledujúcich niekoľko desaťročí sa ho už nebudete musieť obávať. Po celom svete sú rodičia, ktorí vedia, že akékoľvek bábätko v akomkoľvek veku sa dá zvládnuť, ak má matka podporu okolia a vie, čo má robiť. Hojdacie kreslo je nevyhnutnosťou pre matky, aby si zachovali svoju vlastnú energiu a boli schopné ľahko hojdať veľmi malé bábätká. Pomáha to udržať dojča v uvoľnenom stave a hlieny v pohybe. Zaujímavé je, že dobre zvládnutý čierny kašeľ môže byť prínosom. Mnoho detí sa natrvalo zbavilo astmy či iných chorôb po úspešnom zvládnutí prirodzeného ochorenia na čierny kašeľ. A naopak – mnoho detí si prešlo čiernym kašľom na steroidoch a antibiotikách a teraz majú aj chronické poškodenie pľúc, aj alergie.

 

Klinický priebeh

       Čierny kašeľ má dve štádiá. Prvé štádium – kolonizácia – je ako prechladnutie, s horúčkou, nevoľnosťou a kašľom, ktorý naberá na intenzite počas približne 10 dní. Potom to vyzerá, že prechladnutie je za nami a niet sa čoho obávať. Druhé štádium čierneho kašľa – toxémia – začína postupne. Dieťa začne čudne kašľat a po približne 2 týždňoch kašeľ zosilnie. Dlhé záchvaty kašľa často končia charakteristickým lapaním po vzduchu (híkaním). Tento kašeľ je častokrát výraznejší v noci. Ak sa tento kašeľ zmení a stane sa viac štekavým, s pravidelnejšie sa vyvíjajúcim vzorcom v noci “každú celú hodinu”, mali by ste zvážiť, či to môže byť čierny kašeľ.

       Ak potrebujete laboratórnu diagnostiku, je k dispozícii PCR (Polymerase Chain Reaction = polymerázová reťazová reakcia) i kultivácia baktérií. Oba prístupy majú svoje výhody a nevýhody. Zatiaľčo sa PCR čoraz častejšie používa ako jediný diagnostický test na čierny kašeľ, CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) – pozn. prekl.) odporúča, aby sa PCR metóda používala zároveň s kultiváciou baktérií, a nie ako alternatívny test. Negatívny výsledok PCR testu ešte neznamená, že nejde o čierny kašeľ.

       Keď sa kašeľ stane vážnejším, môžu ho spustiť rôzne situácie. Klasickým diagnostickým spôsobom je dotknúť sa stredu jazyka prstom, či to spustí kašeľ, alebo či jedlo (tzn. prechod jedla cez jazyk) spustí kašeľ. V takom prípade uvažujte o čiernom kašli. Ak sa dieťa nadychuje počas jedenia pri dotyku jedla a jazyka, a pri nádychu začne kašľať, je možné že jedlo spadne dole zlou cestou. V takom prípade možno bude treba vyvinúť jemný tlak pod bránicou, aby sa jedlo vrátilo späť.

       Šantenie detí je ďalším spúšťačom kašľa. Ak sa pozeráte na deti, ako kašlú, kašlú, … kašlú, kašlú, kašlú, kašlú, kašlú (a v tomto bode začínajú fialovieť v tvári a sú zvedavé, kedy sa budú môcť znovu nadýchnuť), kašlú, kašlú a potom úplne na konci prestanú kašľať a nadýchnu sa vskutku veľmi rýchlo, pretože si chcú rozšíriť pľúca, môže to vydať “híkavý” zvuk. Staršie deti veľmi nehíkajú, ak vôbec híkajú.

       A na konci kašľa (zhruba po mesiaci) môžu vykašľať kopček poriadne tučných hlienov. Je to preto, lebo sa tieto hlieny zbierajú na spodku pľúc, pretože bakteriálny jed úplne odrezal drvivú väčšinu riasiniek v prieduškách, ktoré udržiavajú hlieny v pohybe, podobne ako nepretržitá rieka, aby povrchy zostali vlhké.

       V čím skoršom štádiu choroby začnete užívať vitamín C, tým menej riasiniek bude zničených. Akonáhle prídete o riasinky, Váš kašeľ bude znieť sucho. Je to preto, lebo sliznice nebudú pravidelne zvlhčované, ako by za normálnych okolností boli. Drvivá väčšina detí, akonáhle sústavne dostáva zo seba von hlieny a nehromadí ich (pri hromadení hlienov by mohli vzniknúť druhotné bakteriálne nákazy), má “problémy” len keď kašle. Po zvyšok času je normálna.

 

Ako sa postarať o opatrovateľa

       Najprv si pohovorme o vás – rodičoch. Možno ste mierne ovplyvnení obrovským strachom z čierneho kašľa, ktorý tu panuje, a možno neveríte, že túto chorobu dokážete zvládnuť bez lekára s bločkom predpisov na lieky, ktorý vás môže tiež vyhrešiť za neočkovanie. Prvá vec, ktorú potrebujete urobiť je dýchať zhlboka a predstaviť si svoje dieťa plne zotavené z choroby a plne imúnne voči čiernemu kašľu na 30 rokov dopredu. Ak pri prvom pokuse vaše emócie vyskočia nad hornú hranicu Richterovej stupnice, nič si z toho nerobte – je to normálne a môže sa to stať každému. Ale nepomáha to myšlienkovému procesu. Musíte si udržať odstup, rozmýšľať jasne a veriť v to, čo robíte.

       Zoberte si hárok papiera a pero, a napíšte naň presný priebeh choroby. Pritom si nechávajte medzery, pretože budete možno prekvapení, na čo všetko si časom spomeniete. Ak budete predsa len potrebovať pomoc lekára, tento Váš záznam bude veľmi užitočný. Dajte ho lekárovi, aby si ho prečítal.

       Po celý deň na dieťa starostlivo dozerajte a napíšte na papier všetko, vrátane vašich pocitov. Ak je dieťa horúce, pokojne mu zmerajte teplotu, ale veľký význam to nemá. Za žiadnych okolností nepoužívajte acetaminofen (paracetamol) ani nič podobné (Paralen, Panadol, Coldrex…), ani žiadne iné lieky proti nachladnutiu. Rodičia boli vychovaní, aby sa báli horúčky, avšak horúčka je telu vlastný liečebný prostriedok. Bez schopnosti mať horúčku by sme neprežili. Febrilné kŕče najviac naháňajú strach, ale ako hovorí dokonca aj konzervatívny NIH (National Institutes of Health = Federálny výskumný ústav zdravotnícky v USA – pozn. prekl.),[14] táto obava je bezdôvodná.

       Rodičia/opatrovníci môžu užívať veľkú dávku (jednu polievkovú lyžicu) oleja z treščej pečene (ide tu o vitamín D, tzn. dá sa nahradiť alternatívnym zdrojom vitamínu D – pozn. prekl.) a okolo 10 gramov vitamínu C rozloženého na viac dávok počas celého dňa. Vhodný je práškový askorbát sodný. Uistite sa, že nejde o výrobok génového inžinierstva (GMO). NEPOUŽÍVAJTE ESTER ANI ASKORBÁT VÁPENATÝ. Zamiešajte 10 gramov (= 2 kopcovité čajové lyžičky) do 1,25 litra vody. Pite tento roztok postupne počas celého dňa. Dobrým nápadom je dať si úvodnú dávku 5 gramov do pol pohára vody. Ak Vás z toho preženie, znížte dávku. Dojčiace mamičky môžu odstriekať trochu materského mlieka do šálky, pridať štipku práškového vitamínu C a zamiešať. Potom pomocou plastového kvapkadla nakvapkajte tento roztok do úst bábätka postupne počas niekoľkých minút. Nevstreknite to naraz, ale len kvapkajte kúsok po kúsku. Alebo môžete plastové kvapkadlo počas dojčenia vložiť bábätku do úst spolu s bradavkou, čím sa to ešte zjednoduší. Ak je Vaše bábätko na umelom mlieku, pridajte vitamín C do umelého mlieka.

       Nespoliehajte sa na akýkoľvek vitamín C, ktorý sama užijete, že sa dostane do tela Vášho bábätka. Trvá okolo 8 hodín, kým sa vitamín C dostane až do materského mlieka, a ak Vaše dojča chytilo čierny kašeľ, je to príliš dlhá doba. Pritom sa Vaša vlastná spotreba vitamínu C mohla zvýšiť, takže sa ho do materského mlieka môže dostať menej. Štipka je okolo 250 mg (štvrť gramu). Majte na pamäťi, že mainstreamoví lekári predpisujú antibiotiká v množstve 350 mg/kg telesnej váhy, takže 250 mg je naozaj minimum. Ak by som mala pocit, že moje bábätko je naozaj vážne choré, potom by som vypočítala dávku podľa vzorca:

dávka vitamínu C (v mg) = telesná hmotnosť (v kg) x 375 mg/kg

a dala mu to počas dňa, pritom pred spaním väčšiu dávku, aby malo zásobu na čas spánku. Tiež stojí za zváženie použitie liposférického (lypo-spheric) vitamínu C u bábätiek a detí v noci, pretože vedie k vyšším koncentráciám v krvi a udrží ich stabilné počas noci. Možno ho rozmixovať v malom množstve ovocného nápoja. Liposférický vitamín C sa nedávkuje rovnako ako askorbát sodný: 1 gram liposférického vitamínu C zodpovedá približne 3 gramom askorbátu sodného. Ak používate liposférický vitamín C, stačí ho teda použiť podstatne menšie množstvo!

 

Jedovatosť vitamínu C

       Zdá sa mi to zábavné, že po všetkých tých farmaceutických katastrofách za katastrofou vo všetkých oblastiach medicíny, vrátane mojej vlastnej odbornosti, je tu vôbec nejaká diskusia o hladine jedovatosti vitamínu C – obzvlášť pre chorú osobu. Jedovatosť čohokoľvek sa môže objaviť len pri nevyužitom nadbytočnom množstve, ktoré v tele účinkuje ako “jed” a nevylúči sa z tela. Vitamín C v tele nikdy nie je jedom, pretože každá jedna funkcia tela ho potrebuje, a keď je ho priveľa, daná osoba má jednorazovú “prehánku”, čím sa prebytok z tela odstráni. Takto spoznáte, že máte vitamínu C dostatok.

       Ak ktokoľvek čo len uvažuje o tom, že vitamín C by mohol byť jedovatý, je to dôkazom úplného nepochopenia rôznych úloh, aké vitamín C v tele má. Bolo vypracované ohromné množstvo výskumov, ktoré potvrdzujú pravdu, že vitamín C nie je jedovatý a v indikovaných prípadoch je bezpečný aj v mega-dávkach. Je veľa dôkazov o tom, že metabolizmus vitamínu C sa počas ochorení mení, a to môže ovplyvniť vzťah medzi dávkami a nežiaducimi účinkami.[15] To znamená, že ak Vaše telo spotrebuje všetok vitamín C a potrebuje ho čoraz viac, nebudete trpieť jedovatosťou vitamínu C. Budete trpieť jeho nedostatkom!

       Jeden z najväčších problémov je, že sa ľudia boja užívať také veľké dávky, aké potrebujú. Majú vymytý rozum rečami o nebezpečnosti veľkých dávok vitamínu C. 20–30 g pre dospelého a 5–10 g pre dieťa považujú za megadávku. Ak však telo má veľkú potrebu vitamínu C (čo sa deje pri bakteriálnych exotoxínoch a oxidačnom strese v tele), tieto – na pohľad vysoké – dávky častokrát nezasýtia hlad po vitamíne C. Na pomoc pri čiernom kašli treba podať dostatočne veľkú dávku, pretože bude veľmi rýchlo a súvisle spotrebúvaná. Je to ako nalievanie vody do deravého vedra. Treba udržať krok so spotrebou. Nikto nikdy nezomrel na predávkovanie vitamínom C.

       Bolo hlásené, že ľudia s vážnymi nákazami môžu zjesť vyše 50 g vitamínu C denne bez zažívacích problémov.[16] Ten istý princíp, že užitie nedostatkovej látky nemôže spôsobiť otravu, sa počas choroby týka aj niekoľkých ďalších živín, napr. vitamínu A. Dieťaťu s osýpkami môžete dať vitamín A v množstve, ktoré by sa inak považovalo za jedovaté, pretože osýpkový vírus neprestajne vyťahuje vitamín A z tela. Vysokými dávkami vlastne nahrádzate to, čo telo spotrebovalo. Preto v prípade osýpok nebudú vysoké dávky vitamínu A jedovaté.

       Vitamín C nemôže byť jedovatý pri liečbe akejkoľvek choroby, kde ho treba. Nebudete si dávať mega-dávky, ak ste dokonale zdraví, ale len keď tak veľké dávky treba. Ak by ste mali obavy z tvorby obličkových kameňov (hoci nijaká doposiaľ zverejnená štúdia nespojila askorbát sodný s tvorbou obličkových kameňov), tak pite vodu s čerstvým citrónom, ktorá alkalizuje a zriedi moč, čím sa tvorba oxalátových kameňov stane takmer nemožnou. Ak máte v anamnéze tvorbu obličkových kameňov (hyperoxalúriu), treba konať opatrne. Pre istotu udržujte moč zriedený a alkalický, pretože oxalátové kamene sa tvoria z kyslého koncentrovaného moču.

       Ktokoľvek s veľmi vzácnou chorobou, zvanou deficiencia glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD), by mal upustiť od megadávok vitamínu C, pokiaľ nie je v starostlivosti špecialistu. Tento problém, ako aj ďalšie problémy s toxicitou (jedovatosťou) sú popísané v predchádzajúcom článku.

 

Baktéria čierneho kašľa

       Najprv treba povedať, že Bordetella pertussis, baktéria zodpovedná za čierny kašeľ, má vlastnosti, ktoré nemá hocijaká baktéria a ktoré spôsobujú to príznačné híkanie: Vylučuje niekoľko jedov a dokáže sa prilepiť na bunky v dýchacích cestách.

vlásočnicecilia = riasinky; bacteria = baktérie; nonciliated cells = bunky bez riasiniek

       Väčšina slizníc dýchacieho ústrojenstva (od nosu po priedušky) je pokrytá riasinkovými epitelovými bunkami. Cílie (riasinky) udierajú jedným smerom, čím smerujú hlieny smerom k hrdlu, kde sú prehltnuté. Smerom nadol k prieduškám sa mení tvar buniek, stále však majú riasinky. Prieduškové riasinky za plného zdravia stále posúvajú hlieny. Tento nepretržitý pohyb udržuje dýchacie cesty bez invazívnych patogénov (= agresívnych choroboplodných mikróbov). Ak by sa to nedialo, každý deň by nás premohli baktérie a vírusy, ktoré vdychujeme. Tento hlien je súčasťou vrodeného imunitného systému a je prešpikovaný imunoglobulínmi. Treba teda udržať hlien v pohybe, obzvlášt u chorého dieťaťa. Keď sa zachytí baktéria čierneho kašľa na riasinkách, vylučuje priedušnicový cytotoxín (bunkový jed), ktorý odreže riasinky, zastaví ich pohyb a zničí bunky pod nimi.[17] Hlien sa potom prestane normálne pohybovať a namiesto toho sa nahromadí na dne. Dýchanie sa stane obtiažnejším a telo dáva podnet na kašľanie, aby pohlo hlien preč z cesty a človek mohol opäť poriadne dýchať. Pokým udržíte hlien v pohybe, bábätko by nemalo dostať sekundárnu (druhotnú) nákazu. Vitamín C a dostatok tekutín pomôžu udržať hlien v pohybe. Keď prvýkrát použijete vitamín C, hlien sa rýchlo rozriedi a pomocou kašľania chorá osoba počas 24 hodín môže vylúčiť veľké množstvo hlienov.

       Baktérie čierneho kašľa (Bordetella pertussis) vylučujú dva jedy:[18] pertusický toxín (PTx), ktorý zastaví posielanie neutrofilov (imunitných buniek) v tele, ktoré by zabili baktérie, a adenylát-cyklázový toxín (ACT). ACT spomaľuje činnosť imunitného systému a otravuje imunitnú odpoveď,[19] pôsobiac ako “silové pole”, ktoré ochráni baktérie pred imunitným systémom, zatiaľčo tieto začnú odstrihovať priedušnicové riasinky z epitelových buniek. Očkované deti si nevedia vytvoriť protilátky proti ACT.[20] Vitamín C neutralizuje tieto jedy, zatiaľčo si telo vytvára primeranú imunitnú odpoveď, čo trvá pár týždňov.

       Ak sa choroba vymkne kontrole, toxíny sa môžu dostať do krvi a dráždiť telo. Ak imunitný systém daného bábätka nie je až tak dobrý, tak sa tento toxín môže dostať aj do mozgu, ale to sa stáva veľmi zriedkavo. Preto 1 z 200 bábätiek na čierny kašeľ zomrie. To sú ich čísla, ktoré Vám tu opakujem. Pravdou je, že zomrieť môže 1 z 200 bábätiek, ktorým bola poskytnutá štandardná lekárska liečba alebo žiadna liečba. Tieto čísla sa častokrát používajú na vystrašenie rodičov, aby dali svoje bábätko zaočkovať. Sú to však súčty detí, ktoré boli liečené alopaticky, nie tých, čo boli úspešne liečené alternatívne. Alternatívne liečené deti sa zriedkakedy dostanú do nemocnice, takže nie sú do štatistík započítané.

       Ak hlien nie je vykašľaný, baktéria sa bude množiť a spôsobí druhotnú bakteriálnu chorobu, ktorú by lekári chceli liečiť antibiotikami. Hovoria, že čierny kašeľ môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť dlhotrvajúce problémy s prieduškami. Áno, môže, ak ho budete liečiť tak ako lekári, nerobiac nič okrem podávania antibiotík. Samotné používanie antibiotík sa nevysporiada s nahromadeným hlienom ani s uvoľneným toxínom. Ak udržíte hlien v pohybe (môžete tiež použiť jemné polohovanie pre lepšie odvádzanie hlienov, ak chcete), nemali by byť žiadne ďalšie problémy okrem samotného kašľa.

 

Pôsobenie vitamínu C

       Vitamín C neutralizuje (zneškodňuje) akýkoľvek toxín (jed) v krvi a mal by dieťa stabilizovať. Ak dieťa dojčíte, mali by ste sama užívať vitamín C a/alebo podávať ho, až kým kašeľ neprestane. Je jednoduchšie a lacnejšie podávať ho priamo bábätkám, než sa pokúšať odhadnúť, koľko sa ho prenáša materským mliekom. Ak sama užívate vitamín C, nikdy si nemôžete byť istá, či Vaše bábätko dostáva toľko vitamínu C, koľko potrebuje, pretože môžete byť viac vystresovaná, než si myslíte, a Vaše telo môže spotrebúvať viac, než odhadujete.

       Vitamín C nezabíja baktérie čierneho kašľa. Vitamín C zmobilizuje (vyhlási pohotovosť) neutrofily a fagocyty (imunitné bunky, ktoré sa postarajú o zneškonenie nákazy), ktoré môžu byť až úplne nefunkčné bez vitamínu C, lebo ten je ich pohonnou látkou. Toxín vytvára “bariéru” (prekážku) pre imunitný systém. Užívaním vitamínu C túto prekážku odstraňujete a dovoľujete imunitnému systému ľahko sa dostať na problematické miesto a vysporiadať sa s baktériami. Vysporiadanie sa s baktériami môže trvať nejaký čas – až 100 dní, – ale dieťa NEBUDE mať vážne príznaky, pretože udržiavate jeho imunitný systém v správnej funkčnosti.

       Funkcií vitamínu C v akejkoľvek toxínom spôsobenej chorobe (vrátane tetanu, záškrtu, čierneho kašľa, zlatého stafylokoka, streptokoka typu A, meningokokových invazívnych ochorení či pneumokokových invazívnych ochorení) je niekoľko. Tri základné funkcie vitamínu C:

 1. posilňuje bunkové a cievne kolagénové väzby,
 2. detoxikuje telo a
 3. udržiava správnu funkčnosť mitochondrií.

       Veľmi bežným dôvodom, prečo ľudia, ktorí sú chorí dlhý čas, majú extrémnu letargiu (chorobnú spavosť a otupenosť), je nedostatok vitamínu C.[21] Nemôžete mať funkčné mitochondrie bez vitamínu C. A nie je žiadnou náhodou, že ak lekár skúma bábätko, čo náhlne “nevysvetliteľne” zomrelo, častokrát skonštatuje nulovú úroveň vitamínu C.[22]

       Tu je niekoľko funkcií vitamínu C, pričom ako príklad použijem čierny kašeľ:

 1. Prvoradou úlohou vitamínu C ja naviazať a neutralizovať toxín, ktorý je v obehu a ktorý sa potom z tela odstráni pomocou obličiek. U čierneho kašľa telo zvláda toxíny, až kým sa mu úplne neminie vitamín C. Potom sa toxín začne hromadiť, kašeľ zosilnie, a toxín sa dostane do krvi. U bábätiek so subklinickým (bezpríznakovým) skorbutom (ktorý lekári nikdy nerozpoznajú, pretože si myslia, že všetky formy skorbutu zmizli s objavom kapitána Cooka) významne zoslabne hemato-encefalická bariéra (krvno-mozgová prekážka) – kvôli čomu sa toxín môže dostať do mozgu.
 2. Keď “híkajúcemu” telu dôjde vitamín C, nastanú dve veci. Ak je matka všímavá, zaznamená, že ďasná dieťaťa na okrajoch sčervenejú – čo je prvý príznak skorbutu. Potom sa kašeľ výrazne zhorší, pretože neutrofily nie sú viac schopné útočiť na baktérie, lebo im došli zásoby vitamínu C. Takže baktérie sa šíria po prieduškách, ničia prieduškové riasinky, čo znamená, že miesto toho, aby sa hlien pohyboval nahor prieduškami, recykloval a udržiaval túto oblasť v čistote, hromadí sa na spodku predušiek a toxín ovládne túto oblasť. V tomto okamihu vitamín C v dostatočne veľkých dávkach zneškodní toxín, ale nezastaví potrebu kašľať, pretože riasinky sú už zničené, takže dieťa musí stále vykašliavať nahromadený hlien. Vitamín C tiež riedi hlien, čím výrazne uľahčí dieťaťu vykašliavanie, takže sa nedostane do štádia “červenej tváre”, pretože hlien už nie je hustý a pohybuje sa ľahko. Keďže sa však tento hlien pohybuje rýchlo, môžete zažiť nemilú príhodu s vracaním, obzvlášť ak sa dieťa práve najedlo.
 3. Vitamín C posilňuje kolagénové vnútrobunkové väzby. Ak niet vitamínu C, celistvosť vnútrobunkových kolagénových väzieb začne slabnúť, dieťa začne mať červené oči z lebečného tlaku a pľúca sa začnú zaplavovať, krvno-mozgová prekážka sa spriepustní… a to všetko kvôli nedostatku vitamínu C.
 4. Vitamín C je skvelým anti-oxidantom. Bez vitamínu C neutrofily a pečeň nebudú schopné vysporiadať sa s voľnými radikálmi a toxínmi, ktoré útočia na telo.[23] (A áno, vitamín C hrá veľkú úlohu pri prevencii rakoviny a vysporiadaní sa s ňou.)
 5. Vitamín C má veľkú úlohu vo fungovaní mitochondrií. Pacient bez vitamínu C môže byť vyčerpaný, pretože karnitín nevtiahne mastné kyseliny do mitochondrií a tie tak vyrobia menej energie.

       Skutočnosť, že vitamín C je základom života, je dôvodom, prečo tak veľa námorníkov zomieralo na skorbut. Bez vitamínu C by všetky kľúčové činnosti v ľudskom tele postupne prestali fungovať a bez doplnenia vitamínu C je možný len jediný výsledok: smrť. Môžete do ľudského tela natlačiť čokoľvek iné – akékoľvek iné “dobré” jedlo, – ale ak v žiadnom takom jedle nebude vitamín C, daný človek zomrie.

       Ak užívate vitamín C na “naviazanie a neutralizáciu” toxínov pri čiernom kašli alebo akejkoľvek inej chorobe, užívajte toľko vitamínu C, koľko telo znesie, aby ste všetky funkcie udržali v chode a zavŕšili proces uzdravovania. Všetok vitamín C, čo do tela dostanete, sa použije na naviazanie exotoxínov a ich vypláchnutie z tela, na udržanie neutrofilov schopných pohybu a vysporiadania sa s odpadom, na ochranu pečene, na udržanie správnej funkčnosti mitochondrií.

 

Liečebný postup

       Tu uvedené informácie pramenia z veľkého množstva literatúry, ktorá dokazuje, že vitamín C je extrémne bezpečný a užitočný pri biochemickom zotavovaní sa z nákazy baktériou Bordetella pertussis (tzn. z čierneho kašľa). Tí, čo tento prístup uplatnili, sú dôkazom, že prirodzené zotavenie sa z čierneho kašľa má výhody na celý život. Vakcína proti čiernemu kašľu je jednou z najneúčinnejších vakcín, má mnohé nevýhody a je potrebných niekoľko dávok a posilňovacích dávok (boosterov). Jedno prirodzené zotavenie sa z čierneho kašľa poskytuje imunitu na najmenej 30 rokov. Prípadný ďalší čierny kašeľ u dospelých, ktorí v detstve čierny kašeľ prirodzene prekonali, bude len nepríjemným kašľom.

       Ak máte spolupracujúceho lekára, tento dokument môže poslúžiť jemu i Vám ako smernica pre vzájomnú spoluprácu.

       Práškový askorbát sodný alebo liposférický vitamín C je vhodný na vysoké dávky. Mali by ste ho vždy mať doma, pretože sa dá použiť na mnoho dobrých účelov. Môžete si ho kúpiť vo svojom obchode so zdravými potravinami alebo na internete. Liposférický vitamín C sa zvyčajne podáva pred spaním alebo na začiatku kašľa, aby sa rýchlo zvýšila hladina vitamínu C v krvi. Askorbát sotný sa dávkuje v miligramoch na deň a kilogram telesnej hmotnosti. Uistite sa, že Váš askorbát sodný nebol vyrobený pomocou génového inžinierstva (GMO). Odporúčam značku NutriBiotic, pretože je čistá, bez GMO, lacná a dostupná na Amazon.com. Nepoužívajte ester alebo askorbát vápenatý. Liposférický (lypo-spheric) vitamín C sa nedávkuje rovnako ako askorbát sodný. 1000 mg liposférického vitamínu C zodpovedá približne 3000 mg askorbátu sodného , takže stačí použiť oveľa menšiu dávku liposférického vitamínu C!

       Pertusický toxín možno neutralizovať za 12 hodín správnou dávkou vitamínu C. Je potrebné pokračovať v užívaní vitamínu C tri mesiace. Vitamín C nezastaví chorobu. Vitamín C odstráni toxíny a výrazne zmierni kašeľ, zvýši schopnosť tela vysporiadať sa s baktériami a vytvoriť si prirodzenú imunitu.

       Počiatočná dávka u detí je 200-375 mg na kg telesnej hmotnosti denne. Ak stále kašlú až do fialova, dávate im príliš malé dávky vitamínu C. Dajte im ako počiatočnú dávku hneď 375 mg/kg telesnej váhy počas dňa. Zoberte si kalkulačku a odvážte svoje dieťa.

       Dostanete množstvo v miligramoch, ktoré rozložíte na niekoľko dávok počas 24 hodín. Na sklonku dňa podajte vyššie množstvo, rovnako tak keď sa kašeľ zhoršuje. Toto je len dávka, s ktorou treba začať. Následne môžete zistiť, či je treba dávku zvýšiť alebo znížiť. To si vysvetlíme nižšie.

       Vynásobte hmotnosť v kg x 375 = denná dávka vitamínu C v mg.

       Ak máte problém vypočítať správnu dávku, poraďte sa s niekým, kto Vám ju pomôže vypočítať.

       Odkedy začnete užívať vitamín C, hlien výrazne zredne. Počas prvých 24 hodín môže hlien vychádzať von vo veľkom množstve, ako postupne redne.

       Ak je Vami zvolená dávka správna, do 8 hodín by malo nastať zmiernenie kašľa o 2/3. Ak začnete znižovať dávku vitamínu C priskoro, tzn. skôr než za 4 týždne, môžete zaznamenať zhoršenie kašľa. Vtedy by ste sa mali vrátiť k pôvodnej dávke. V zásade nie je dobrým nápadom čo len pokúšať sa obmedziť dávky skôr než za mesiac.

       Ak dostane Vaše dieťa hnačku, asi mu dávate priveľa vitamínu C. V takom prípade znížte dávku o 50% a sledujte, čo sa stane.

       Ak sú podané správne dávky vitamínu C, tak sa kašeľ u drvivej väčšiny detí zmierni na nie viac než štvrtinu pôvodného. Stále však treba vedieť, ako zvládnuť množstvo čiernym kašľom vyrobeného hlienu, obzvlášť u bábätiek. Bábätká nie sú dosť dobre schopné použiť žalúdočné svaly na správne vykašliavanie a ich úzke priedušky predstavujú fyzickú nevýhodu oproti starším deťom. Ak sa hlieny nepohybujú, môže dôjsť k druhotným bakteriálnym nákazám, a práve ony môžu spôsobiť problémy.

       Ak podávate vysoké dávky vitamínu C a zdá sa, že nezaberajú, možnými dôvodmi sú:

 • cukor v jedle, vrátane medu. Cukor súťaží s vitamínom C o prenosovú kapacitu na ceste do buniek. To sa týka nielen sacharózy a laktózy (disacharidov), ale aj jednoduchých cukrov (glukóza, fruktóza, galaktóza…).
 • mliečne výrobky. Tým sa treba úplne vyhnúť.
 • pšenica a lepok (glutén). Skúste sa im vyhnúť na niekoľko týždňov.
 • výrobky so cukralózou (náhradné sladidlo; E955) potláčajú imunitu. Vyhnite sa im. Ak sa obávate dehydratácie alebo nerovnováhy elektrolytov, použite kokosovú vodu, ktorá je tak podobná ľudskej plazme, že je možné ju podávať aj vnútrožilovo. Nemýľte si ju však s kokosovým mliekom.

 

Čo s bábätkami?

       Pri akomkoľvek kašli, obzvlášť pri čiernom kašli, otočte bábätko tak, aby bolo chrbtom k Vášmu bruchu. Rozkročte nohy, aby bolo bábätko podopreté Vaším bruchom, ale nohy malo rovno nadol medzi Vašimi stehnami. Vaše ruky vytvoria jemnú sieť okolo hrudného koša a bruška bábätka. Keď bábätko kašle, jemne sa predkloňte, aby ste naklonili bábätko, vďaka čomu bude bábätko mať niečo, čo bude tlačiť proti jeho brušným svalom počas kašľa. Tým dávate bábätku určitý tlak, ktorý môže využiť, ale nestláčajte mu brucho. Zatiaľ sa ešte nenaučilo ovládať svaly, aby dokázalo účinne kašľať, takže Vaše ruky mu poskytnú stenu, proti ktorej môže tlačiť, čo mu výrazne uľahčí vykašliavanie. Pri čiernom kašli vykašle na podlahu číru hlienitú guču. Lepšia vonku než vnútri tela. Nesnažte sa ju zachytiť, pretože Vám pritom môže vypadnúť bábätko. Pri čiernom kašli sa kašeľ stane pravidelnejším, najprv v noci. Možno každú hodinu. To preto, lebo trvá zhruba hodinu, kým sa hlien nahromadí na spodku prieduškovej trubice.

       Neskôr sa kašeľ stane bežnejším aj cez deň. Keď dieťa začne pravidelne kašľat aj cez deň, vtedy zvyčajne rodičia začnú mať podozrenie na čierny kašeľ. Ak si myslíte, že ide o čierny kašeľ, napíšte si čas každého záchvatu kašľa, aby ste zistili, či je kašeľ pravidelný. To pomôže pri diagnostike.

       Prečo napísať? Lebo život sa stane tak hektickým, že si nebudete schopná/ý zapamätať to, takže papier bude Vašou pamäťou. Umožní Vám ohliadnuť sa späť jasne, bez paniky, a zistiť, aký je vývoj ochorenia. Ak je kašeľ Vášho dieťaťa čiernym kašľom, bude trvať normálny čas – pravdepodobne 100 dní…, ale kašeľ bude len nepríjemný, nie životu nebezpečný. Ak dojčíte, všimnete si, že každé kŕmenie vyvolá kašeľ, zvyčajne počas rázneho sania. Najprv sa vysporiadajte s kašľom. Nechajte dieťa vyprsknúť mlieko, ak je to potrebné. Vyberte hlieny a potom bábätko hneď opäť priložte k prsníku. Už nebude viac kašľať, pretože hlien je preč, a spapá plnú porciu. Možno však budete Vy i bábätko mokrá/mokré a lepkavá/lepkavé.

       Bábätká s čiernym kašľom majú slabý spánok. Skúsená matka, ktorá zvládla čierny kašeľ u niekoľkých bábätiek, povedala:

“Usporiadala som domácnosť tak, že som spala s bábätkami na veľkej dvojposteli (na podlahe, nie na vyvýšenej) a počas dňa, odhliadnuc od zastávok na záchode, som si všetko dobre naplánovala… Strávila som väčšinu dňa v hojdacom kresle, ak bábätko spalo, alebo som ho dala do nosidla na chrbát, ak som potrebovala niečo urobiť, hoci som schytala pár dobre mierených hlienových pľuvancov na krk. Všetko bolo usporiadané tak, že som mohla čo najviac spať, pretože nedostatok spánku u matky je hlavným problémom. Drobci, zdá sa, večne energicky vyskakujú, dokonca aj keď kašlú. Nejako sa so spánkom v malých dávkach vysporiadajú lepšie než my dospelí. Upratovanie som neriešila. Sústredila som sa na varenie, umývanie riadu a pranie. Kúpeľ či sprchu som si dopriala, len keď bol manžel doma a mohol mi pomôcť s bábätkom.”

       VAROVANIE: Ak príliš rýchlo vysadíte vitamín C, čoskoro zistíte, že kašeľ náhle výrazne zosilnie. Akonáhle deti zistia, že je to práve vitamín C, ktorý drží kašeľ na uzde, a rodičia im prestanú dávať vitamín C, deti oň budú prosiť. Treba ho používať niekoľko týždňov, inak sa bude stále vracať. Bábätko či dieťa s čiernym kašľom, o ktoré je dobre postarané, by nemalo vôbec schudnúť.

 

Obdobie zotavovania sa

       Ak Vaše dieťa nachladne v priebehu 6 až 9 mesiacov po zotavení sa z čierneho kašľa, začne “híkať” alebo kašľať rovnakým spôsobom ako pri čiernom kašli. Je to preto, lebo trvá dlhý čas, kým riasinky opäť dorastú. Akákoľvek choroba bez poriadnych riasiniek v prieduškách vedie k hromadeniu hlienu. Keďže došlo k strate riasiniek v prieduškách, hromadenie hlienu nevyhnutne vedie ku kašľu, dostatočne silnému na to, aby dostal hlien zo spodku priedušiek nahor. Nepoužívajte prostriedky na potlačenie kašľa, inak skončíte so zápalom pľúc.

       Prečo nás lekárov na lekárskych fakultách neučili o terapeutických dávkach vitamínu C? Lebo ak by nás to učili, nielenže by sa mnohé medikamenty stalo zbytočnými, ale nemohli by použiť ani meningokokové komplikácie a úmrtia ako citové vydieranie za účelom presvedčiť ľudí na očkovanie. Ľudia by totiž potom nemali už žiadny strach z gram-negatívnych baktérií (Neisseria meningitidis = meningokoky a Haemophilus influenzae = hemofily). Nebolo by už potom žiadneho vážneho priebehu čierneho kašľa, nehovoriac o úmrtiach. Vitamíny A a C by učinili osýpky, čierny kašeľ, meningokokové komplikácie a iné choroby ľahko liečiteľnými. Ak by chorí ľudia pri nástupe do nemocnice dostali injekčnú dávku vitamínu C, úplne by zmizli strašné komplikácie ako napr. koagulopatia. Vitamín C je liekom na DIC (diseminovaná intravaskulárna koagulácia), čo je vážna komplikácia sepsy, pri ktorej nastáva súčasne krvácanie i zrážanie krvi.

 

Zdroje:

Prečítajte si tiež, prosím, veľmi informatívnu knihu Dr. Thomasa Levyho Primal Panacea

[1]  Witt, M.A.; Katz, P.H.; Witt, D.J.:  Unexpectedly limited durability of immunity following acellular pertussis vaccination in preadolescents in a North American outbreak, Clin Infect Dis, 2012, 54(12):1730-1735

[2]  Harnden, A.; Grant, C.; Harrison, T.; Perera, R.; Brueggemann, A.B.; Mayon-White, R.; Mant, D.: Whooping cough in school age children with persistent cough: prospective cohort study in primary care“, BMJ, 2006, 333(7560):174-177

[3]  Hochwald, O.; Bamberger, E.; Srugo, I.:  The return of pertussis: Who is responsible? What can be done?, Isr Med Assoc J, 2006, 8(5):301-307

[4]  Cornford-Nairns, R.; Daggard, G.; Mukkur, T.: Construction and Preliminary Immunobiological Characterization of a Novel, Non-Reverting, Intranasal Live Attenuated Whooping Cough Vaccine Candidate, J Microbiol Biotechnol, 2012, 22(6), 856–865

[5]  Wearing, H.J.; Rohani, P.: Estimating the duration of pertussis immunity using epidemiological signatures, PLoS Pathog, 2009, 5(10):e1000647

[6]  Barnard, A.; Mahon, B.P.; Watkins, J.; Redhead, K.; Mills, K.H.: Th1/Th2 cell dichotomy in acquired immunity to Bordetella pertussis: variables in the in vivo priming and in vitro cytokine detection techniques affect the classification of T-cell subsets as Th1, Th2 or Th0, Immunology, 1996, 87(3):372–380

[7]  Mills, K.H.: Immunity to Bordetella pertussis, Microbes Infect, 2001, 3(8):655-677

[8]  Cherry, J.D.; Xing, D.X.; Newland, P.; Patel, K.; Heininger, U.; Corbel, M.J.: Determination of serum antibody to Bordetella pertussis adenylate cyclase toxin in vaccinated and unvaccinated children and in children and adults with pertussis, Clin Infect Dis, 2004, 38(4):502-507

“Táto umelo vyvolaná tolerancia je veľmi zaujímavá a môže byť spôsobená fenoménom, zvaným “prvotný antigénový hriech”. V rámci tohto fenoménu dieťa odpovedá pri prvotnom kontakte na všetky prezentované epitopy choroboplodného zárodku alebo očkovacej látky. Pri opakovaných kontaktoch s pôvodcom choroby vo vyššom veku dieťa odpovedá v prvom rade na tie epitopy, ktoré sú zhodné s pôvodným choroboplodným zárodkom alebo očkovacou látkou. Dá sa očakávať, že imunitné odpovede na nové epitopy pôvodcu choroby budú menej výrazné. Keďže obe vakcíny obsahovali niekoľko antigénov (t.j. PT, FHA, PRN a fimbrie), zaočkovaní pacienti odpovedali na antigény, na ktoré boli naučení, a neodpovedali na nový antigén (t.j. ACT) spojený s nákazou.”

[9]  Cherry, J.D.; Xing, D.X.; Newland, P.; Patel, K.; Heininger, U.; Corbel, M.J.: Determination of serum antibody to Bordetella pertussis adenylate cyclase toxin in vaccinated and unvaccinated children and in children and adults with pertussis, Clin Infect Dis, 2004, 38(4):502-507

[10]  Cherry, J.D.; Heininger, U.; Richards, D.M.; Storsaeter, J.; Gustafsson, L.; Ljungman, M.; Hallander, H.O.: Antibody response patterns to Bordetella pertussis antigens in vaccinated (primed) and unvaccinated (unprimed) young children with pertussis, Clin Vaccine Immunol, 2010, 17(5):741-747

[11]  Cherry, J.D.; Xing, D.X.; Newland, P.; Patel, K.; Heininger, U.; Corbel, M.J.: Determination of serum antibody to Bordetella pertussis adenylate cyclase toxin in vaccinated and unvaccinated children and in children and adults with pertussis, Clin Infect Dis, 2004, 38(4):502-507

[12]  Bass, J.W.: Is there a carrier state in pertussis?, Lancet, 1987, 329(8524):96

[13]  Altunaiji, S.; Kukuruzovic, R.; Curtis, N.; Massie, J.: Antibiotics for whooping cough (pertussis), Cochrane Database Syst Rev, 2007, (3):CD004404

[14]  NIH, National Institute of Neurological Disorders and Stroke: “Are febrile seizures harmful?”http://www.ninds.nih.gov/disorders/febrile_seizures/detail_febrile_seizures.htm#184253111

[15]  Hemilä, H.: Safety of Vitamin C: Urban Legends, 2006, Department of Public Health, University of Helsinki, Helsinki, Finland

[16]

[17]  Cookson, B.T.; Tyler, A.N.; Goldman, W.E.: Primary structure of the peptidoglycan-derived tracheal cytotoxin of Bortetella pertussis, Biochemistry, 1989, 28(4):1744-1749

[18]  Carbonetti, N.H.; Artamonova, G.V.; Andreasen, C.; Bushar, N.: Pertussis Toxin and Adenylate Cyclase Toxin Provide a One-Two Punch for Establishment of Bordetella pertussis Infection of the Respiratory Tract, Infect Immun, 2005, 73(5):2698-2703

[19]  Goodwin, M.S.; Weiss, A.A.: Adenylate Cyclase Toxin Is Critical for Colonization and Pertussis Toxin Is Critical for Lethal Infection by Bordetella pertussis in Infant Mice, Infect Immun, 1990, 58(10):3445-3447

[20]  Cherry, J.D.; Xing, D.X.; Newland, P.; Patel, K.; Heininger, U.; Corbel, M.J.: Determination of serum antibody to Bordetella pertussis adenylate cyclase toxin in vaccinated and unvaccinated children and in children and adults with pertussis, Clin Infect Dis, 2004, 38(4):502-507

[21]  KC, S.; Cárcamo, J.M.; Golde, D.W.: Vitamin C enters mitochondria via facilitative glucose transporter 1 (Glut1) and confers mitochondrial protection against oxidative injury, FASEB J, 2005, 19(12):1657-1667

[22]  Okamoto, M.; Ueno, Y.: Is sudden death with vitamin C deficiency caused by lack of carnitine?, J Clin Forensic Med, 2006,13(1):26-29

[23]  Chatterjee, M.; Saluja, R.; Kumar, V.; Jyoti, A.; Kumar Jain, G.; Kumar Barthwal, M.; Dikshit, M.: Ascorbate sustains neutrophil NOS expression, catalysis, and oxidative burst, Free Radic Biol Med, 2008, 45(8):1084-1093

0 0 votes
Article Rating