Ministerstvo zdravotnictví mění podmínky pro účast dětí na škole v přírodě, absurdní podmínku očkování ale neruší zcela

Škola v přírodě i pro neočkované

 

Školáci, kteří nemají splněný očkovací kalendář do posledního puntíku, nemůžou podle naší současné legislativy jet se svými spolužáky, se kterými celý rok chodí do stejné třídy, na školu v přírodě nebo v létě na tábor. Nyní Ministerstvo zdravotnictví navrhuje změnu v právní úpravě, podle které na školu v přírodě trvající max. 5 dní již očkování vyžadováno nebude. Absurdity ale přetrvávají.

Na březnovém veřejném slyšení v Senátu na téma Aktuální problémy očkování jsme otevřeli téma zrušení podmínky očkování pro účast dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcích a v následné tiskové zprávě jsme Ministerstvo zdravotnictví vyzvali, aby v souladu s vyjádřením ministra Adama Vojtěcha a náměstka Romana Prymuly na veřejném slyšení zapracovalo do právě připravované novely zákona o ochraně veřejného zdraví také zrušení této podmínky.

Nyní MZ dokončilo přípravu novely zákona a rozhodlo se vyslyšet dlouhodobou kritiku této nesmyslné podmínky. Avšak jen částečně. MZ totiž nově pro účely tohoto zákona školu v přírodě definuje jako zotavovací akci a explicitně uvádí, že u škol v přírodě s dobou trvání 5 dnů nebo kratší očkování vyžadováno nebude. U škol v přírodě, které budou organizovány na déle než 5 dnů, se nic nemění a očkování bude vyžadováno jako doposud. Dále v případě školy v přírodě nebude rozhodující, kolik dětí na ni pojede, ale v případě ostatních zotavovacích akcí počet dětí zohledňován bude.

Vše na jednom místě o projednávané novele (návrhy, změny, legislativní stav) najdete u nás na webu
AKTUÁLNĚ: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Ambicí Ministerstva zdravotnictví bylo sladit požadavky na školu v přírodě s požadavky na obdobné akce pro děti. Tak úplně se to však ministerstvu nepovedlo. Uveďme si příklad: Máme sportovní třídu 29 mladých fotbalistů/atletů/apod. Pokud pojedou na 6 dní na školu v přírodě, nemůže jet ten, kdo nebude mít splněný kompletní očkovací kalendář. Pokud však pojedou na stejně dlouhou dobu na sportovní soustředění, stav jejich očkování nikoho nezajímá. Co když bude mladých sportovců ve třídě nikoli 29, ale 30? Na 5 nebo méně dnů můžou vyrazit jak na školu v přírodě, tak na soustřední. Pokud by však vyrazili na 6 a více dnů, podmínka plného očkování platí, ať už to bude škola v přírodě nebo soustředění.

Jednoznačně vítáme snahu Ministerstva zdravotnictví o narovnání absurdního právního stavu, ale domníváme se, že úprava počtu dní či dětí je spíše slepou uličkou, než smysluplnou a logickou cestou. Iniciativa ProVolbu nadále trvá na požadavku úplného zrušení podmínky očkování pro účast dětí jak na školách v přírodě, tak zotavovacích akcích. Z hlediska ochrany veřejného zdraví nevidíme rozdíl v tom, zda společně někam pojede 29 nebo 30 dětí a zda pojedou na 5 nebo na 6 dní.

 

Odkazy:

 

 

0 0 votes
Article Rating