Kde najít informace o nežádoucích účincích očkování

 

Příbalové letáky, SPC vakcín

Každý příbalový leták (hledejte vždy tzv. SPC – souhrnný údaj o přípravku, který narozdíl od příbalového letáku obsahuje kompletní informace o přípravku) k vakcínám musí obsahovat informace o nežádoucích účincích pozorovaných v předregistračních klinických testech očkovací látky a v případě déle používané vakcíny obsahuje i údaje k nežádoucím účinkům z postmarketingového sledování, které jsou hlášeny spontánně. K vyhledání SPC k vakcíně zadejte do vyhledávacího pole na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) název přípravku a poté otevřete pdf dokument ve sloupci SPC.

 

Zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv

Zhodnocení hlášení nežádoucích reakcí po očkování v ČR vydává každoročně Státní ústav pro kontrolu léčiv ve svém zpravodaji Nežádoucí účinky léčiv v čísle věnovaném vakcínám, zpravidla jde o druhé číslo ročníku. V přehledu naleznete hlášené závažné očekávané i neočekávané (to jsou takové, které nejsou zaznamenané v SPC k vakcínám) nežádoucí účinky jednotlivých vakcín a počty hlášení. Jedná se o spontánně hlášená podezření na nežádoucí účinky vakcín. Pracovníci SÚKL zdůrazňují, že lékaři mají hlásit podezření na nežádoucí účinky, které vyvstávají zpravidla v časové souvislosti s očkováním. Lékař nemá čekat, zda se souvislost potvrdí nebo ne, později získané související informace může později dohlásit. Je třeba mít na paměti, že počet hlášení nežádoucích účinků se odhaduje na 1 – 2 %, jak ve své prezentaci uvedl ředitel SÚKL Blahuta na semináři o očkování v Poslanecké sněmovně v roce 2015. Na jiném místě SÚKL upozorňuje, že nežádoucí účinky hlásí pouhé 1 % lékařů, přitom hlásit podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek mají lékaři povinnost ze zákona.

 

Podezření na nežádoucí účinky očkování je třeba hlásit!

Pokud máte podezření, že u vás nebo u vašeho dítěte nastala v časové souvislosti s očkováním změna zdravotního stavu, došlo k onemocnění, ke změně chování, projevů, objevily se příznaky, které jste dříve nepozorovali, je třeba uvažovat o tom, že mohlo dojít k reakci na očkovací látku. Jak už bylo výše řečeno, podhlášenost nežádoucích účinků je obrovská a jen důsledným hlášením podezření na nežádoucí účinek se může situace zlepšit. Pokud váš ošetřující lékař podezření na nežádoucí účinky nenahlásí nebo nahlásit odmítne, nahlašte je sami.

SÚKL vydal ve svém zpravodaji Nežádoucí účinky léčiv 2/2015 Přehled nežádoucích účinků, které podléhají hlášení (kliknutím zvětšete obrázek):Přehled nežádoucích účinků očkování které podléhají hlášení

 

Jak předcházet nežádoucím účinkům?

Pokud chcete minimalizovat vedlejší účinky očkování, je nutné, abyste byli dostatečně informováni o možných rizicích očkování a před očkováním sebe nebo svého dítěte se důkladně seznámili s dostupnými informacemi. Zásadně důležité je nenechat se lékařem zastrašit ani vystrašit a nenechat se přemluvit do něčeho, s čím nejste 100% v souladu. Pokud si nejste jisti, zda máte sebe nebo dítě v danou chvíli naočkovat, vy nebo dítě není zcela zdravé, očkování odložte a nechce si čas na rozmyšlenou. Přečtěte si SPC, nechte si od lékaře vše vysvětlit, nechť vám zodpoví vaše otázky, na které máte ze zákona právo. Informace od lékaře si vždy ověřujte. Více o tom, jak očkovat co nejbezpečněji, jaké faktory zvyšují rizika a jaké jsou kontraindikace se dozvíte v článku 10 bodů informovaného očkování a v souvisejících odkazech v článku.

 

Příběhy nežádoucích účinků očkování

Zkušenosti s nežádoucími účinky očkování i příběhy dětí, které nebyly kvůli diskriminačním represivním opatřením přijaty do mateřských škol, naleznete již ve 3 dílech brožur Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin. Na jejich sběru i vydání se podíleli rodiče a neziskové spolky bez nároku na jakoukoli odměnu, aby se příběhy z českého prostředí dostaly mezi zainteresované rodiče i jednotlivce. Kliknutím na obálky otevřete brožury v pdf.

   

 

 

PoočkováníPříběhy nežádoucích účinků očkování naleznete i na stránkách Společnosti pacientů s následky po očkování v sekci Příběhy. V příbězích lze vyhledávat podle druhu očkování i druhu následků po očkování.

 

Příběhy následků očkování, ale i příběhy o tom, jak se rodičům podařilo své děti ze zdravotních problémů vyléčit, příběhy o černém kašli i neočkování najdete na stránkách sdružení Rozalio v sekci Vaše příběhy.

 

Další příběhy nežádoucích účinků očkování najdete na stránkách Svoboda v očkování v sekci Příběhy. Přečtete si zde příběhy o autismu a neurologických následcích očkování i příběh o neočkování. Ve slovenské verzi webu Sloboda v očkovaní najdete v sekci Príbehy přes 70 příběhů ze Slovenska i z Čech.

 

Velké množství příběhů a zkušeností rodičů s nežádoucími účinky očkování i jejich léčbou naleznete na webových stránkách věnovaných prof. Anně Strunecké Rizika očkování v sekci Nežádoucí účinky. Na stránkách je formulář, kam můžete snadno svůj příběh nebo zkušenost vložit. Příběhy jsou zcela anonymní. Nevýhodou je, že příběhy mohou být zcela anonymní, pokud zadavatel neposkytl svoji e-mailovou adresu alespoň autorům webu, a v případě, že se rodiče s podobnými následky chtějí spojit a sdílet své zkušenosti, nemají potom jak.

Několik příběhů nežádoucích účinků včetně těch nejtragičtějších naleznete v článku MUDr. Judity Hofhanzlové, která se ve své praxi s dětmi s následky po očkování setkává neustále: Otevřený dopis MUDr. Judity Hofhanzlové rodičům a kolegům: počty nežádoucích účinků stoupají.

Mnoho zkušeností rodičů samotných a odkazy na příběhy vedlejších účinků očkování z médií a zpravodajství najdete na webových stránkách Přehled nežádoucích účinků očkování. Několik příběhů je zaznamenáno i na stránkách Příběhy o očkování.

Slovenské zkušenosti s nežádoucími účinky po očkování naleznete také na stránkách Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania v sekci Svedectvá.

 

Videopříběhy následků očkování

Společnost pacientů s následky po očkování zveřejnila i dva videopříběhy nežádoucích účinků očkování na svém YouTube kanále:

Příběh o regresu do autismu po očkování vakcínou MMR (Priorix) natočil i Richard Herrmann, který tím reagoval na iniciativu Hear This Well stovek rodičů v USA natáčejících videopříběhy o regresu svých dětí do autismu po očkování.

 

Největší databázi videopříběhů poškození očkováním z anglicky mluvících zemí dosud shromáždil Tým Vaxxed v čele s Polly Tommey, matkou již dospělého syna s autismem po očkování. Všechny příběhy naleznete buď na YouTube kanále Vaxxed TV, na webových stránkách Vaxxed s členěním do kategorií dle vakcín nebo na Facebookových stránkách We are Vaxxed.