AKTUÁLNĚ: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Zastavme represe v očkování - novela zákona o ochraně veřejného zdraví - represivní opatření

V roce 2019 se po 4 letech opět otevírá novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a Ministerstvo zdravotnictví se opět snaží nenápadně a potichu přitvrdit v represích vůči nekompletně očkovaným dětem a jejich rodinám. Navrhuje výrazné omezení přijímání nekompletně očkovaných dětí i do soukromých zařízení (rozuměj – placených samotnými rodiči), bere odborným lékařům možnost vystavit dítěti potvrzení o zdravotní způsobilosti a jasně definuje možnost opakovaného udělování pokut za nevyloučení nekompletně očkovaného dítěte ze školky. Chce to provést rychle a tiše bez jakéhokoli projednání. Navrhuje totiž novelu schválit již v prvním čtení.

 

Na této stránce naleznete vše na jednom místě o aktuálně otevřeném zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

AKTUÁLNÍ STAV:

Novela se nachází ve vnějším připomínkovém řízení a ministerstvo se nyní vypořádává se zaslanými připomínkami.

Bude následovat předložení upraveného materiálu vládě a poté Poslanecké sněmovně. Časový horizont zatím není znám.

 

Co je naším cílem:

  • Zabránit schválení novely zákona již v prvním čtení
  • Zrušit podmínku očkování pro přijetí do soukromých zařízení, které nepobírají od státu žádné finance
  • Zrušit absurdní podmínku očkování na školy v přírodě a zotavovací akce

 

„Dávejte pozor, čím zaléváte své sny. Zalévejte je obavami a strachem a vypěstujete plevel, který zardousí život ve vašich snech. Zalévejte je optimismem a řešeními a vypěstujete úspěch. Vždy hledejte způsob, jak změnit problém v příležitost k úspěchu. Vždy hledejte způsob, jak pečovat o svůj sen.“

Lao-c´

 

Vybojujeme to zase?

V roce 2015 učinilo Ministerstvo zdravotnictví pokus uzákonit možnost naočkovat dítě bez souhlasu rodičů či zakázat hlídání nekompletně očkovaných dětí chůvami. To se zejména díky aktivním rodičům ministerstvu nepodařilo. V roce 2003 se ale nikdo neozval a bez jakéhokoli odůvodnění byla zavedena dodnes platná podmínka očkování na školy v přírodě a zotavovací akce.

 

Jdete do toho s námi?

Pokud chceme něco změnit, musíme o tom dát našim zákonodárcům vědět. Zainteresujte dotčená soukromá zařízení, navštivte své poslance, napište jim dopis nebo e-mail, napište ministerstvu, co se vám nelíbí. Řekněte nebo napište jim váš příběh, vaše zkušenosti a také to, jakým způsobem se vás tato novela dotkne. Nehledejte v tom žádné složitosti, neshánějte se po nějakých vzorových e-mailech, nechte mluvit své srdce.srdce

Řekněte o chystaných změnách také svým přátelům a známým, sdílejte naše články a informace. Společně to můžeme dokázat!

Až budete psát e-maily našim zákonodárcům, můžete naši e-mailovou adresu dát do kopie: provolbu@provolbu.cz. Děkujeme.

 

Jaké změny ministerstvo navrhuje:

Znění dotčených paragrafů zákona s vyznačením změn (přeškrtnutím a tučně vyznačeny změny):

§ 50

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku ve věku do zahájení povinné školní docházky, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte.

§ 92k odst. 4

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50 se dopustí přestupku tím, že přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad přijetím umožní dítěti, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, docházku do zařízení. 

Celé znění naleznete na webu Úřadu vlády v souboru s názvem Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

 

Kde najdete podrobné informace k novele:

V našich článcích:

– zde naleznete základní informace o připravovaných změnách a co jejich schválením hrozí rodinám nekompletně očkovaných dětí

 – zde naleznete přehled zásadních připomínek, které různé instituce ministerstvu doručily

– žádné analýzy, statistiky, vyhodnocení, nic, co by opravňovalo Ministerstvo zdravotnictví k dalšímu zpřísňování represí

 

Užitečné odkazy

Znění novely a připomínky:

Právní úprava povinného očkování:

Kontakty na zákonodárce:

Náš předvolební průzkum:

 

Pokud je pro vás naše práce užitečná, podpořte nás 😊