O nás

Kdo jsme

Jsme rodiče, kterým není lhostejný současný represivní systém povinného očkování v ČR.

Naším cílem je zbavit systém povinného očkování v ČR nesmyslných politicky motivovaných represí směrem k větším svobodám a k větší bezpečnosti očkování.

Proto jsme založili iniciativu Pro volbu. Zdraví našich dětí považujeme za největší dar, o který chceme pečovat s co nejvyšší mírou zodpovědnosti a informovanosti v oblasti zdraví a očkování.

 

Naši práci můžete finančně podpořit jakoukoli částkou na účet 2101483987/2010. Děkujeme.

 

Co děláme a co chceme změnit

Naši iniciativu jsme odstartovali v září roku 2017. Od té doby jsme publikovali mnoho našich autorských článků. Přinesli jsme vám informace o postojích volebních kandidátů k očkování do Poslanecké sněmovny, o změnách v očkovacím kalendáři od roku 2018, o tom, kdy byly zavedeny represe vůči nekompletně očkovaným dětem i jak se měnilo očkování za posledních 80 let a mnoho dalšího.

Pro názornost jsme do přehledných grafů a tabulek uspořádali:

Naším hlavním cílem je zrušit diskriminační represe vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR. V první řadě usilujeme o zrušení nesmyslné podmínky očkování pro školáky na školy v přírodě, tábory a zotavovací akce. Jak už jste se mohli od nás dozvědět, tato podmínka byla v tichosti a bez jakéhokoli odůvodnění vtlačena do zákona o ochraně veřejného zdraví v roce 2003. Na naší straně stojí Senát, někteří vakcinologové a některé politické strany.

Inspirací pro naše články nám jsou zejména naše jednání s politickými představiteli, jejich postoje a argumenty. Informace čerpáme z dostupných ověřených zdrojů a mnohokrát také z oficiálních odpovědí institucí na naše dotazy. Důkazem toho je, že některé naše články cituje Česká televize nebo encyklopedie Wikiskripta.

Letos na podzim jsme publikovali e-knihu PRŮVODCE OČKOVÁNÍM.

Manifest iniciativy Pro volbu si můžete přečíst zde: O iniciativě.

 

Jak nás podpořit

Veškerou naší činnost v rámci iniciativy děláme ve svém volném čase bez nároku na jakoukoliv odměnu. Jezdíme na jednání s politiky, neustále sledujeme politické dění v oblasti očkování v ČR, staráme se o technické zázemí našich webových stránek, sledujeme aktuální světové dění v oblasti očkování, píšeme články, ověřujeme informace, píšeme vládním institucím a snažíme se, aby rodiče měli jasný přehled o svých právech, právní úpravě očkování, očkovacím kalendáři i sankcích a represích v případě jejich nesplnění.

Pokud se má něco změnit, musí být náš tlak na politiky dlouhodobý a vytrvalý. Je třeba si uvědomit, že tlak zdola od nás rodičů je silně převažován tlakem shora. Tento tlak přichází jak ze státních a evropských institucí, jejichž zájmem je tuhá politika povinného očkování bez výjimek, tak nadnárodních farmaceutických korporací, jejichž zájmem je spíše zisk než filantropická touha po bezpečném očkování pro každé jednotlivé dítě v naší zemi.

Proto je kriticky důležité nezůstat stranou se založenýma rukama, ale snažit se v rámci svých možností přispět ke změně.

Proto je pro nás podpora z vaší strany – ze strany rodičů a všech, kterým není stav politiky vynucovaného očkování v ČR lhostejný – znamením, že ji stejně jako my chcete změnit.

Podpořit nás můžete jak libovolnou finanční částkou, tak sdílením naší e-knihy a našich článků. Můžete se zapojit a na naší činnosti se s námi aktivně podílet. A nezapomeňte sdílet a lajkovat naši stránku a příspěvky na Facebooku 🙂

Finanční podporu v jakékoli výši přijímáme na čísle účtu 2101483987/2010.

Vaší podpory si velmi vážíme. Je pro nás znamením, že máte zájem o to, aby se represivní politika povinného očkování v ČR změnila směrem k větším svobodám a očkování samotné k větší bezpečnosti.

Děkujeme!

Za tým Pro volbu

Alice Pelikánová & Monika Málková