Očkovací kalendář 2020, intervaly očkování

 

Alternativy dětského povinného očkovacího kalendářeOd ledna 2018 vešel novelou očkovací vyhlášky v platnost nový očkovací kalendář. Pro hexavakcínu bylo zavedeno plošně očkovací schéma 2+1 (celkem tři dávky očkování). Původní schéma 3+1 zůstalo doporučeno pouze pro předčasně narozené děti. U očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám vakcínou MMR (Priorix) došlo k přesunutí druhé dávky až na 5. – 6. rok života a v batolecím věku (podle vyhlášky mezi 13. – 18. měsícem věku) stačí nyní podání pouze jedné dávky.

V tabulce (níže ke stažení) naleznete očkovací kalendář daný vyhláškou a dvě možnosti odloženého očkování. Jak se vyvíjel a měnil očkovací kalendář za posledních 80 let najdete v článku Vývoj očkovacího kalendáře aneb „My jsme byli taky očkovaní!“

 Stáhněte si naši e-knihu PRŮVODCE OČKOVÁNÍM a mějte očkování svého dítěte pod kontrolou

E-kniha Průvodce očkováním ke stažení

Dozvíte se:

 • která očkování jsou povinná,
 • jak očkování odložit,
 • může pediatr hlásit odklad očkování na “sociálku”,
 • jak je to s pokutami,
 • školky, školy v přírodě, tábory a příměstské tábory,
 • kam hlásit nežádoucí účinky
 • a mnoho dalšího.

Navíc hlavní argumenty, proč nebrat očkování na lehkou váhu a předem se informovat o rizicích.

 

E-kniha PRŮVODCE OČKOVÁNÍM ke stažení - dozvědět se víc

  

Zákon a vyhlášku upravující očkování najdete v článku Právní úprava očkování v České republice.

! UPOZORNĚNÍ: Vyhláškou vymezený očkovací kalendář pro povinné očkování nijak neovlivňuje právo rodičů na odložení očkování do pozdějšího věku dítěte. K jakémukoli očkování, i povinnému, je třeba informovaný souhlas. Pokud chcete očkování odložit, máte na to plné právo.

Povinný očkovací kalendář v ČR

Hexavakcína

Podle zákona a vyhlášky se pro provedení pravidelného povinného očkování kojenců a batolat aplikuje hexavalentní (šestisložková) vakcína proti tetanu, záškrtu, černému kašli, obrně, hemofilu b a žloutence typu B (6 vakcín v 1) ve schématu 2+1, tedy celkem 3 dávky očkování. První dvě dávky se podají s minimálním rozestupem dvou měsíců, třetí dávka se podá nejdříve 6 měsíců po dávce druhé. Očkování hexavakcínou má být podle vyhlášky a příbalového letáku (SPC) k vakcíně zahájeno nejdříve v 9 týdnech věku. Podle vyhlášky má být provedeno nejpozději do 13. měsíce věku dítěte. Horní hranici, kdy nejpozději může být toto očkování provedeno, výrobce v SPC neuvádí. Obecně se ale za horní hranici považuje údaj, do jakého věku byly u vakcíny provedeny testy účinnosti a bezpečnosti. U Hexacimy proběhly testy u dětí pouze do 24 měsíců, u Infanrixu hexa do 36 měsíců věku. Podle stanoviska České vakcinologické společnosti ale může být vakcína podána i dětem starším až do 6 let věku (viz dále Horní věková hranice).

Povinné očkování proti těmto šesti nemocem v hexavakcíně je sice možno rozložit a aplikovat vakcíny zvlášť dle jejich dostupnosti, ta je ale bohužel velmi omezená.

Od ledna 2018 je v ČR pro plošné očkování kojenců a batolat k dispozici už pouze vakcína Hexacima, vakcína Infanrix hexa je od tohoto data dostupná pouze pro doočkování a pro předčasně narozené děti. Více v článku Od nového roku se budou kojenci očkovat pouze vakcínou Hexacima.

Podle vyhlášky je třeba v souladu s údaji v SPC provést očkování hexavalentními vakcínami takto:

 • 1. dávka: 2. – 3. měsíc věku dítěte
 • 2. dávka: 4. – 5. měsíc věku dítěte
 • 3. dávka: 11. – 13. měsíc věku dítěte

 

Vakcína MMR

Dále mají děti podstoupit očkování trojsložkovou vakcínou MMR (tzv. “živá vakcína”, obchodní název Priorix) proti spalničkám, příušnícím a zarděnkám (3 vakcíny v 1, jednosložkové vakcíny nejsou na českém trhu v současnosti k dispozici). Očkování vakcínou MMR může být podle vyhlášky zahájeno od prvního dne 13. měsíce věku dítěte a provedeno má být nejpozději do 18 měsíců věku. Dříve, tedy před novelou vyhlášky platné od ledna 2018, nebyla horní hranice tohoto očkování stanovena. Podle SPC nemá vakcína MMR uvedenou horní hranici, toto očkování se může podat v dětství i v dospělosti.

Očkování vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám vakcínou MMR je dle vyhlášky třeba provést takto:

 • 1. dávka: 13. – 18. měsíc věku dítěte
 • 2. dávka: 5. – 6. rok věku dítěte (původně očkováno mezi 21. – 25. měsícem věku dítěte, tj. 6 – 9 měsíců po dávce první)

Podle přechodného ustanovení vyhlášky, které se týká dětí rozočkovaných vakcínou MMR v roce 2017, se zatím ještě nepodaná druhá dávka této vakcíny odsouvá od začátku r. 2018 na 5. – 6. rok věku dítěte.

 

Přeočkování

Podle očkovacího kalendáře má být provedeno přeočkování ve věku 5 – 6 let dvěma vakcínami. Trojsložkovou vakcínou proti záškrtu, tetanu a černému kašli a vakcínou MMR. Ve věku 10 – 11 let mají být děti přeočkovány vakcínou proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské přenosné obrně. Přeočkování bylo do očkovacího kalendáře postupně zaváděno z toho důvodu, aby se vyprchávající ochrana navozená očkováním znovu obnovila.

 

Očkovací schéma 2+1

 

Od roku 2018 plošně platí  pro hexavakcínu očkovací schéma 2+1. Porovnání starého a nového očkovacího kalendáře daného vyhláškou najdete v článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.

 

Do roku 2017 platilo podle vyhlášky pouze očkovací schéma 3+1 (celkem 4 dávky očkování, 3 dávky základního očkování a 1 dávka přeočkování) pro očkování hexavakcínou nebo jinými vakcínami se složkami proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Odborníci i rodiče dlouho volali po změně na kratší a šetrnější schéma 2+1 (celkem pouze 3 dávky), které se běžně používá v různých zemích Evropy. Toto kratší schéma pro základní očkování se historicky používalo i u nás. Od roku 2015 mohly být s tímto kratším očkovacím schématem přijímány děti do mateřských škol a od roku 2018 toto schéma platí plošně pro všechny děti, kromě dětí předčasně narozených, pro které zůstává podle vyhlášky doporučené původní schéma 3+1. Více o očkování nedonošených dětí i o změně dostupnosti hexavalentních vakcín se dozvíte v článku Od nového roku se budou kojenci očkovat pouze vakcínou Hexacima.

 

Kompletní příbalové letáky, resp. souhrnné informace o přípravcích (SPC) k povinným vakcínám naleznete zde: Infanrix hexa, Hexacima, Priorix (vakcína MMR), Adacel, Boostrix polio.

Odklad očkování

Přestože je v ČR zavedeno povinné očkování, musí k němu rodič nebo zákonný zástupce dát informovaný souhlas. Přes pokuty (v posledních letech se příliš neudělují) i nepřímé sankce v podobě zákazu vstupu nekompletně očkovaným dětem do mateřských škol (poslední předškolní rok je povinný i pro neočkované děti), na tábory a školy v přírodě, není očkování vynutitelné. Sám Ústavní soud již potvrdil rodičům výjimku z očkovací povinnosti jak na základě náboženského vyznání, tak i světskou výjimku z důvodu výhrady svědomí. Rozpor povinného očkování v ČR s Ústavou i evropskými právními úmluvami brilantně vykresluje soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková.

Očkování tedy můžete z jakéhokoli důvodu odložit do pozdějšího věku dítěte. Jak postupovat se dozvíte v článku Jak odložit očkování.

 

Alternativní (odložený) očkovací kalendář

Většina rodičů děti očkovat chce, mnoho z nich však nechce začít očkovat tak brzy, jak udává oficiální očkovací kalendář stanovený vyhláškou o očkování, a zajímá se o to, jak lze očkování odložit. Následující tabulka ukazuje dvě z možných alternativ pro očkování zdravých dětí, a to v nejzazších termínech daných vyhláškou a SPC vakcín. V případě očkování vakcínou Infanrix hexa je možné očkování provést v souladu s příbalovou informací až do 3 let věku dítěte (viz SPC k této vakcíně).

Alternativy dětského povinného očkovacího kalendáře

 

Obrázek tabulky ke stažení:

Alternativy dětského povinného očkovacího kalendáře (staženo 1156× )

 

Maximální intervaly očkování

Především v případě nežádoucích reakcí na očkování je v zájmu zdraví dítěte další dávky očkování odložit a počkat, až se zdravotní stav a nežádoucí projevy upraví. V případě závažnějších reakcí je třeba vyhledat odbornou pomoc. Souhrnnou tabulku doporučených a dle Odborného spolku pro očkování přípustných maximálních intervalů očkování mezi jednotlivými dávkami naleznete zde. Maximální přípustné intervaly přesto nejsou nepřekročitelné. V případě, že dítě mělo závažnější nežádoucí reakce, je v zájmu jeho bezpečnosti vyčkat, dokud se zdravotní stav dostatečně neupraví, nebo raději požádat o kontraindikaci.

Pro schéma 2+1 jsou dle dr. Petráše a jeho spolku přípustné maximální intervaly (neznamená to však, že nemohou být překročeny, jde opět o doporučení a ve výsledku záleží na lékaři aplikujícím vakcíny) následující:

 • 1.-2. dávka – 6 měsíců
 • 2.-3. dávka – 1 – 3 roky

Pro schéma 3+1: 

 • 1.-2. dávka – 6 měsíců
 • 2.-3. dávka – 6 – 36 měsíců
 • 3.-4. dávka – 1 – 3 roky

Výrobcem doporučené intervaly jsou nižší, nicméně dr. Petráš uvádí, že “výrobci nikdy nestanovili maximální interval mezi dávkami, a proto ho nemohou ve svém doporučení jakkoli specifikovat.

 

! Lékař nesmí dítě naočkovat bez souhlasu rodičů. Očkování není na rodičích vynutitelné. Povinné očkování vyžaduje informovaný souhlas.

 

Horní věková hranice pro povinná očkování

Vyhláška stanovuje, do kdy má být očkování proti jednotlivým nemocem provedeno a při nesplnění stanovené hranice hrozí jak lékaři, tak rodičům pokuta. Proto při odkladu očkování lékaři vyžadují od rodičů tzv. negativní reverz, aby nebyli popotahováni za neposkytnutí povinného očkování, za jehož neprovedení jim hrozí několikamiliónová pokuta. Rodičům může být udělena pokuta až 10 tisíc korun každému zvlášť, nicméně finanční pokuty se v posledních letech udělují jen velmi zřídka. O negativním reverzu se více dočtete v článku Jak odložit očkování.

Horní věková hranice pro provedení očkování se zpravidla určuje podle údajů výrobce vakcíny uvedené v jejím příbalovém letáku (SPC). Věková hranice, do kdy je možno vakcínu dítěti aplikovat, se v zásadě odvíjí od toho, do jakého věku výrobce vakcínu testoval z hlediska účinnosti (imunogenicity) a bezpečnosti. Ale ani tato hranice nemusí být omezením, protože po uvedení vakcíny na trh dochází k jejímu dalšímu testování a tato hranice se může změnit. V současnosti již jediná hexavakcína pro většinu dětí v ČR sice uvádí hranici, do jakého věku byla testována, 24 měsíců věku, nicméně podle doporučení České vakcinologické společnosti i informací z Rakouska je možné tuto hranici překročit až do věku 6 let.

(Aktualizace květen 2018)

 

Související:

 


Chcete s námi zůstat ve spojení? Přihlašte se k odběru novinek.