Očkovat proti rakovině děložního čípku? Vakcíny proti HPV u soudu

Očkování proti rakovině děložního čípku vakcínami proti HPV

Cervarix, Silgard a Gardasil 9 jsou tři dostupné vakcíny proti lidským papilomavirům. Mají chránit proti onkogenním HPV způsobujícím rakovinu děložního čípku a další nádorová onemocnění a choroby urogenitálního traktu. Již delší dobu panuje kolem tohoto očkování značná kontroverze z důvodu pochybné účinnosti a velmi častých vážných nežádoucích účincích. Pochybnosti o bezpečnosti tohoto očkování vyústily již v několik soudních žalob o odškodnění a ke stížnosti celosvětově uznávané organizace Cochrane na Evropskou lékovou agenturu. Její výsledky z přehodnocení bezpečnosti vakcín proti HPV byly totiž zmanipulované.

 

 

Rakovina děložního čípku, HPV a očkování

Nejvíce obávanou chorobou způsobovanou HPV (human papillomavirus) je rakovina děložního čípku (karcinom děložního hrdla). Tomuto onemocnění předcházejí tři stádia prekancerózních lézí, které ve většině případů samy odezní. Virus se přenáší především pohlavním stykem a do věku 35 let se nakazí 2/3 žen. Rozvoj karcinomu je relativně pomalý, odhaduje se na 10 i více let. Riziko rozvoje stoupá s věkem. Jako rizikové faktory pro rozvoj rakoviny děložního čípku se nejčastěji uvádějí: nízký věk začátku pohlavního života, promiskuita, oslabená imunita, kouření, užívání hormonální antikoncepce, stres, chybějící mikronutrienty ve výživě (vitamíny, minerály). Více informací o cervikálním karcinomu najdete např. na stránkách Vitalion nebo na stránkách věnovaných diagnostice cervikálních lézí. Podrobné informace o problematice naleznete na webových stránkách Cervix.cz.

Kritickou analýzu problematiky očkování proti HPV naleznete ve 2 newsletterech Společnosti pacientů s následky po očkování:

 

Očkování je v ČR pojišťovnami hrazeno dívkám mezi 13. – 14. rokem věku a nově od roku 2018 je hrazeno v této věkové kategorii i chlapcům. Plně je hrazena bivalentní vakcína Cervarix (GSK), která má chránit proti dvěma nejčastějším onkogenním typům virů 16 a 18. Dostupná je i kvadrivalentní vakcína Silgard/Gardasil (Merck) proti čtyřem nejčastějším onkogenním typům papilomaviru. Výrobce Gardasilu uvedl na trh i vylepšený Gardasil 9, který má chránit proti devíti typům HPV. Tyto dvě vakcíny si musí zájemce doplatit, pojišťovna hradí pouze část odpovídající ceně Cervarixu.

Pokud vám, vaší dceři nebo i synovi byla tato vakcína nabídnuta a vy nevíte, zda touto vakcínou očkovat či ne, seznamte se s tím, jaká jsou rizika tohoto očkování, jak často dochází k vedlejším účinkům a nakolik je tato vakcína vůbec účinná. Pokud se obáváte nádorových onemocnění, které viry HPV mohou vyvolat, informujte se o tom, jakými jinými způsoby je možné jim předcházet. Mějte na paměti, že ke každému očkování, ať je nařizovano jako povinné nebo ne, uděluje zákonný zástupce svobodný a informovaný souhlas. Vždy si před očkováním přečtěte příbalový leták (SPC) k očkované vakcíně, abyste měli alespoň základní ponětí o tom, jaké látky budou do vašeho těla nebo vašeho dítěte vakcínou aplikovány a jaké nežádoucí účinky se dle výrobce mohou vyskytnout.

SPC k očkovaným vakcínám proti HPV naleznete zde: Cervarix, Silgard, Gardasil 9.

 

Očkování proti rakovině děložního čípku nenahrazuje pravidelné gynekologické prohlídky

 

! V SPC ke všem třem vakcínám proti lidským papilomavirům naleznete upozornění, že je kriticky důležité i přes očkování nadále pravidelně docházet na preventivní gynekologické prohlídky, protože toto očkování:

 • nemusí zaručit 100% ochranu proti očkovaným typům HPV,
 • nezaručuje ochranu proti již probíhající infekci lidskými papilomaviry,
 • nedokáže prekancerózní stavy ani karcinom léčit,
 • lézi a rakovinu děložního čípku a související choroby může způsobit i jiný typ HPV nebo také něco úplně jiného,
 • údaje o délce ochrany po očkování nejsou známy.

 

Z průzkumu protilátek proti lidským papilomavirům v ČR vyšlo najevo, že ve věkové skupině dětí 11 – 14 let je již 10 % nakaženo onkogenními typy HPV a ve věkové skupině 15 – 20 let je nakaženo již 30 %. U již nakažené části populace nemá toto očkování žádný význam. Proto je u nás očkování doporučováno mezi 13. – 14. rokem, kdy ještě většina dětí s viry HPV nepřišla do styku. Přesto však je v této skupině již 10% dětí infikováno onkogenními lidskými papilomaviry a podle studie výrobce vakcíny Gardasil se ukázalo, že v případě očkování již nakažených jedinců může u některých z nich dojít k rychlejšímu rozvoji prekancerózních stavů (více v newsletteru Všeobecné přeceňování přínosu očkování proti HPV). Studie z českého prostředí poukázala na stejný problém: “Předběžné výsledky ze sledování pacientek v naší studii, infikovaných vakcinálními typy v době očkování, ukazují jednoznačně zvýšené riziko vzniku či progrese onemocnění u těchto žen.”

Poznámka: Po narození se tělo dítěte začíná okamžitě osidlovat, především střevo, sliznice, kůže, a vytváří se tzv. mikroflóra, mikrobiom. Mikrobiom tvoří především baktérie, ale i další organismy jako viry, houby, kvasinky, paraziti, prvoci, roztoči, které ještě zdaleka nejsou dostatečně prozkoumáni, narozdíl od patogenních nebo benefičních (probiotických) baktérií. Lidský mikrobiom představuje desetinásobek buněk oproti buňkám našeho vlastního těla. V tomto mikrobiomu se nacházejí obrovská množství druhů a typů mikroorganismů, včetně těch patogenních, které mohou způsobovat infekce nebo nádory. Kritickou roli z hlediska zdraví hraje vyvážený mikrobiom a dobře fungující imunitní systém. Více se dozvíte např. v článku Lidský mikrobiom: Skrytá džungle v našem těle.

 

Selhání vakcín proti HPV

Ve zpravodaji Nežádoucí účinky léčiv 1/2014 zaznamenává Státní ústav pro kontrolu léčiv případ podezření na selhání vakcíny proti HPV. Žena nebyla informována, že očkování proti lidským papilomavirům jí nemusí zaručit ochranu, navíc byla očkována již v dospělosti a pravděpodobnost předchozí infekce viry HPV tak u ní byla mnohem vyšší, než u mladých dívek. Na gynekologickou prohlídku se dostavila až po několika letech a testy ukázaly pozitivní nález HPV:

HPV vakcína a neúčinnost - očkování proti rakovině děložního čípku nemusí chránit

Selhání vakcín proti HPV se často objevuje v rámci hlášených nežádoucích účinků vakcín. Hlášení na podezření ze selhání vakcinace se objevují v těchto zpravodajích SÚKL: 2/2016 10 případů, 2/2014 4 případy, 2/2013 6 případů, 3/2010 1 případ. Ve zpravodaji 1/2008 v článku o očkování proti HPV autoři důrazně upozorňují, aby ženy dbaly na pravidelné gynekologické prohlídky i v případě, jsou-li očkovány proti HPV. V té době byly vakcíny velmi krátce na trhu a vzhledem k velmi krátké době předregistračního testování jak Cervarixu, tak Gardasilu, nebyly údaje o účinnosti známé. Autoři upozorňují, že se rodiče dívek ani ženy samotné nemají nechávat strhnout reklamou a přistupovat k očkování racionálně.

Na pochybnou účinnost vakcín proti HPV dlouhodobě upozorňuje prof. Anna Strunecká ve svých knihách i článcích. Účinnost těchto vakcín v prevenci karcinomu děložního hrdla totiž nebyla nikdy prokázána. Více se dozvíte v jejích článcích uvedených na konci tohoto článku i v knihách Doba jedová a Varovné signály očkování. O neúčinnosti pojednávají i výše uvedené newslettery Společnosti pacientů s následky po očkování.

Nejspolehlivější ochranou proti rakovině děložního čípku tak zůstávají nehledě na očkování pravidelné gynekologické prohlídky a udržování silného imunitního systému a celkového zdraví.

 

1 z 500 očkovaných dívek trpí závážnými nežádoucími účinky, Cochrane podává stížnost

Bezpečnost vakcín proti rakovině děložního čípku není dostatečně prozkoumána a její přehodnocení, které provedla Evropská léková agentura (EMA), je zcela nedostatečné, tvrdí Skandinávské středisko celosvětově uznávané organizace Cochrane. V říjnu roku 2016 podal skandinávský Cochrane stížnost Evropskému veřejnému ochránci práv, ve které obviňuje Evropskou lékovou agenturu ze selhání při posuzování bezpečnosti vakcín proti HPV. Hlavní připomínky shrnuje v 19 bodech.

EMA obdržela žádost o přehodnocení bezpečnosti vakcín proti lidským papilomavirům v souvislosti s výskytem závažných chronických poruch u očkovaných dívek od dánského Ministerstva zdravotnictví. Poté, co se v dánských médiích začaly objevovat zprávy o vážných zdravotních problémech dívek v krátké časové souvislosti po očkování vakcínou proti HPV a po odvysílání televizního dokumentárního filmu Očkované dívky zahájily dánské úřady celostátní vyšetřování dívek, které po očkování začaly trpět příznaky jako je extrémní únava, závratě, bolesti, silné bolesti hlavy, kognitivní poruchy, poruchy trávení apod. Soubor příznaků ukazoval na závažná onemocnění na podkladě autoimunity jako je CRPS (komplexní regionální bolestivý syndrom), POTS (syndrom posturální ortostatické tachykardie), CFS (chronický únavový syndrom). Vedoucí lékař pěti zdravotních center, které zahájily vyšetřování těchto dívek na jaře roku 2015, se vyjádřil, že závažnými nežádoucími účinky po vakcíně Gardasil trpí 1 z 500 očkovaných dívek, což představuje mnohem vyšší míru vážných nežádoucích reakcí, než se očekávalo.

Ve svém přehodnocení bezpečnosti vakcín proti HPV v souvislosti s podezřením na syndromy POTS a CRPS EMA nevybíravě zkritizovala studie dánské specialistky na ortostatickou intoleranci a dysautonomie Louise Brinth, která vystupuje i v dánském dokumentu. Brinth popsala v sérii kazuistik (1, 2) několik desítek případů dívek se symptomy z kategorie syndromů POTS, CRPS a CFS, u nichž se příznaky objevily do dvou měsíců po očkování vakcínou proti HPV. Podobné případy byly popsány i jinými vědci (3, 4). Dánská expertka se vůči nespravedlivé kritice ohradila. Přehodnocení bezpečnosti úřadem EMA však nebylo uspokojivé z mnoha dalších důvodů (pro přečtení odkazu registrace zdarma) a věci se ujalo skandinávské středisko organizace Cochran, které poslalo Evropské lékové agentuře stížnost s tím, že její přehodnocení je zcela nedostatečné. EMA nařčení odmítla a celá záležitost vyústila až v podání stížnosti na EMA k Evropskému ombudsmanovi.

Jak celá situace v Dánsku probíhala si můžete přečíst v článku Gardasilový požár v Dánsku.

Z výše uvedeného článku o Gardasilovém požáru váženému čtenáři citujeme výrok dánské političky, protože v kontextu naší zkorumpované politiky musí znít až neuvěřitelně:

Máme možná až 5.000 mladých žen, které náhle vážně onemocněly, proto jedinou reakcí musí být pozastavení používání této vakcíny. Já jsem byla první, kdo řekl „ano“ této vakcíně, ale nyní budu také první, kdo bude požadovat její zákaz, protože my politici musíme nést odpovědnost za to, že jsme ji povolili. Navíc v situaci, kdy nemáme žádnou léčbu, kterou bychom mohli nabídnout těm nejvíce nemocným.

Ke stažení vakcíny Gardasil z dánského trhu skutečně došlo, nicméně tato vakcína byla nahrazena údajně bezpečnější vakcínou Cervarix. V souvislosti s tímto skandálem v Dánsku ochota rodičů nechat očkovat své dcery těmito vakcínami významně klesla.

 

Nežádoucí reakce na vakcíny proti HPV jsou si podobné

V článku Vážné nežádoucí reakce po očkování proti HPV: kritický přehled randomizovaných studií a postmarketingových kazuistik (Serious adverse events after HPV vaccination: a critical review of randomized trials and post-marketing case series) autoři uvádějí, že vyšší míru závažných nežádoucích účinků ukázalo již předlicenční testování vakcín proti HPV. Tyto reakce však výrobci vyhodnotili jako nesouvisející s očkováním. Ve většině testování vakcín před jejich uvedení na trh není použito opravdové placebo (pro kontrolní skupinu se používá buď jiná vakcína nebo vakcína bez antigenů, v tom případě kontrolní skupina dostane hliníkový adjuvant, jehož bezpečnost nebyla nikdy dostatečně testována – více se dozvíte v přednášce s českými titulky Hliník je toxický vůči všemu živému). Z předlicenčního testování, z postmarketingových případových studií i z hlášení do celosvětové databáze nežádoucích účinků léčiv VigiBase se ukazuje, že vážné nežádoucí reakce po vakcinaci proti HPV vykazují podobné soubory příznaků.

 

Žaloby o odškodnění za následy očkování vakcínami proti HPV

V létě roku 2016 podalo 63 japonských žen a dívek žalobu o odškodnění na japonské Ministerstvo zdravotnictví a na výrobce vakcín Cervarix (GSK) a Gardasil (Merck). Japonská vláda zařadila očkování vakcínami proti HPV do celoplošného programu imunizace na jaře roku 2013, ale poté, co se krátce na to začaly v médiích objevovat případy vážného poškození zdraví po tomto očkování, doporučení po několika měsících stáhla. Kritické zhodnocení zkušenosti s očkováním vakcínami proti HPV shrnuje článek Lessons learnt in Japan from adverse reactions to the HPV vaccine: a medical ethics perspective.

V srpnu 2017 podalo 700 kolumbijských žen a dívek hromadnou žalobu o odškodnění za následky očkování proti HPV na kolumbijksou vládu a výrobce vakcíny Gardasil (Merck). Ve stejnou dobu vydal v souvislosti s očkováním proti HPV kolumbijský Ústavní soud verdikt, že nařizovat povinnost očkování je protiústavní, protože porušuje lidská práva. Kolumbijská vláda totiž v roce 2013 uzákonila povinné očkování proti HPV pro všechny mladé dívky ve věku 9 – 17 let. Prošetřit epidemii poškození zdraví u dívek očkovaných vakcínou proti HPV nakonec v zemi nařídil sám kolumbijský Ústavní soud.

 

 

Prevence a přírodní léčba prekancerózních stavů způsobených HPV

V různých studiích se ukázalo, že látky a antioxidanty jako jsou kyselina listová, beta karoten, vitamín E, vitamín C, Indole-3-carbinol (obsažený v zelí, brokolici, kapustě) mohou souviset s rozvojem prekanceróz. Ženy s nedostatkem těchto vitaminů a látek měly častěji nález prekancerózních změn a ženy, jimž byly tyto látky podávány, vykazovaly významně častěji ústup lézí oproti placebu. Více o tom v sekci článku Supplements helpful for Cervical Dysplasia

 

Kde hledat další informace o očkování proti HPV

Rizikům očkování proti lidským papilomavirům se dlouhodobě věnuje prof. Anna Strunecká:

články:

 • Vakcíny proti lidským papilomavirům (HPV): V čem je problém? Přečíst >>>
 • Jsou vakcíny proti “rakovině děložního čípku” účinné a bezpečné? Nejnovější publikace o HPV vakcínách Přečíst >>>
 • Nežádoucí účinky vakcíny proti rakovině děložního čípku jsou vážné Přečíst >>>  (rozhovor s prof. Annou Struneckou)

video:

Kritický rozbor otázek kolem očkování proti HPV naleznete v článcích MUDr. Jana Vavrečky:

 • Očkování proti rakovině děložního čípku je silně prosazované a velmi sporné (1. díl) Přečíst >>>
 • Očkování proti rakovině děložního čípku (2. díl): malá „Sofiina volba“ Přečíst >>>
 • Vakcinace proti HPV je očkování proti hlouposti (3. díl) Přečíst >>>
 • Bezpečnost HPV vakcín v praxi Přečíst >>>

Očkování proti lidským papilomavirům může být příčinou i předčasné menopauzy:

 • Neplodnost jako následek očkování proti rakovině děložního čípku (HPV) Přečíst >>>

Na rakovinu děložního čípku umírají ženy, které nechodí na preventivní gynekologické prohlídky:

 

0 0 votes
Article Rating