Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář

Očkovací kalendář 2018 - nová vyhláškaPřinášíme vám přehled změn, které s sebou nese nová vyhláška o očkování proti infekčním nemocem platná od 1. 1. 2018. Hlavní změnou v základním očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské přenosné obrně, haemofilu influenzae b a žloutence typu B je přechod na očkovací schéma 2+1, tj. ubyde jedna dávka očkování (do konce roku 2017 platí schéma 3+1). Další velkou změnou je odsunutí druhé dávky očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám až do 5. – 6. roku věku dítěte a zastropování věkové hranice pro podání první dávky této vakcíny na 18. měsíc věku dítěte. U tohoto očkování zároveň došlo i k posunutí spodní hranice a nyní může být podle vyhlášky očkování provedeno už od prvního dne 13. měsíce věku dítěte.

Jak se vyvíjel a měnil očkovací kalendář za posledních 80 let najdete v článku Vývoj očkovacího kalendáře aneb „My jsme byli taky očkovaní!“

!Upozornění: Nová vyhláška a nově vymezený očkovací kalendář pro povinné očkování nijak neovlivňuje právo rodičů na odložení očkování do pozdějšího věku dítěte. K jakémukoli očkování, i povinnému, je třeba informovaný souhlas. Pokud máte obavy o zdraví svého dítěte a nechcete ho nechat naočkovat v takovém věku, který nařizuje vyhláška, podepište ošetřujícímu lékaři negativní reverz, že očkování odkládáte, a řiďte se údaji v SPC (příbalový leták) k daným vakcínám. Očkování základním očkováním v pozdějším věku než nařizuje vyhláška nijak nekoliduje s přijetím dítěte do mateřské školy, má-li před zahájením docházky splněna všechna vyžadovaná očkování. Více se dozvíte v článku Jak odložit očkování.

Celý text vyhlášky naleznete zde: Vyhláška č. 537/2006 Sb.
Zde si přečtěte původní znění s vyznačením změn.
Původní návrh novely vyhlášky včetně odůvodnění, připomínek, jejich vypořádání i konečnou verzi naleznete v informačním systému Odok.

Změny ve vyhlášce oproti původnímu stavu jsou přehledně znázorněny v následující tabulce:

Změny v očkovacím kalendáři - nová vyhláška platná od 2018

Podle nové vyhlášky je třeba v souladu s údaji v SPC základní očkování hexavalentními vakcínami provést takto:

  • 1. dávka: 2. – 3. měsíc věku dítěte
  • 2. dávka: 4. – 5. měsíc věku dítěte
  • 3. dávka: 11. – 13. měsíc věku dítěte

Očkování vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcína MMR, Priorix) je dle vyhlášky třeba provést takto:

  • 1. dávka: 13. – 18. měsíc věku dítěte
  • 2. dávka: 5. – 6. rok věku dítěte (původně očkováno mezi 21. – 25. měsícem věku dítěte)

Dětský očkovací kalendář a možnosti jeho odložení najdete v článku Očkovací kalendář 2018, intervaly očkování.

Podle přechodného ustanovení, které se týká dětí rozočkovaných vakcínou MMR, se zatím ještě nepodaná druhá dávka této vakcíny odsouvá od začátku r. 2018 na 5. – 6. rok věku dítěte.

O nutnosti revize očkovacího kalendáře se hovoří již minimálně 2 roky. I za tímto účelem byla tehdejším ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD) v roce 2015 zřízena Pracovní komise pro problematiku očkování. Její statut a jednací řád jasně deklarovaly, že posláním a úkolem Komise je mj. připravit návrh komplexního řešení problematiky očkování podle výsledků široké diskuze Komise. Skutečnost však byla úplně jiná a pravdou je, že připravovaný materiál novely vyhlášky nebyl na Pracovní komisi vůbec projednán, tedy o nějakém širokém koncensu nemůže být vůbec řeč.

Proplácení povinného očkování zdravotní pojišťovnou

V průběhu roku 2016 se začaly množit případy, kdy zdravotní pojišťovna odmítala proplatit očkování, které rodiče na vlastní žádost odložili a nechali dítěti aplikovat v pozdějším věku, než ukládá vyhláška. Původní návrh vyhlášky upravoval i očkování v pozdějším věku dítěte, tj. odložené očkování, což vyvolalo v připomínkovém řízení ostrou kritiku ze strany některých připomínkových míst. Kritika poukazovala na přílišnou volnost původního ustanovení, která dávala rodičům příliš velkou svobodu v rozhodování, kdy své dítě nechají naočkovat, což vnímali jako nepřijatelné. Přestože důvodová zpráva uvádí, že nová vyhláška nově upravuje očkování i v pozdějším věku dítěte, v upraveném a schváleném znění vyhlášky již tomu tak není a upravený § 11 b již povoluje pozdější očkování pouze u dětí cizinců nebo u dětí, jejichž zdravotní stav očkování dle očkovacího kalendáře vylučuje.

Aktualizace 2018: Od začátku roku začali dětští lékaři požadovat úhradu odložených povinných vakcín po rodičích. Jak se bude situace dál vyvíjet zatím není zcela jasné. Další informace naleznete v článku Český očkovací Absurdistán: rodiče si mají povinné očkování platit sami.

 

Rizika nové vyhlášky

Jako rizikové v nové vyhlášce vidíme to, že dochází ke sblížení termínů očkování různými vakcínami, které doposud ve valné většině případů nebyly aplikovány současně. Jde o věkovou hranici 13 měsíců jak pro podání základního očkování hexavakcínami, tak pro první podání vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR). Zároveň má být podle nové vyhlášky mezi 5. – 6. rokem věku dítěte aplikována jak vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli, tak druhá dávka vakcíny MMR. Běžnou praxí je aplikování očkování na pětileté preventivní prohlídce u dětského lékaře. Budou pediatři od roku 2018 na této prohlídce očkovat obě vakcíny současně? Příbalové letáky k vakcínám to umožňují.

Apelujeme na rodiče, aby v zájmu bezpečnosti očkování raději tyto dvě vakcíny současně dětem aplikovat nenechávali. Je známo, že po současném podání hexavakcíny spolu s vakcínou proti pneumokokům dochází ke zvýšenému hlášení nežádoucích reakcí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který před simultánním podáním těchto dvou vakcín opakovaně varuje. Jelikož příbalový leták (SPC) současné podání vakcín umožňuje a Národní imunizační komise v tom nevidí problém, není na hlášení nežádoucích reakcí na SÚKL brán zřetel (více se dozvíte v článku Společnosti pacientů s následky po očkování Vyjádření NIKO k naší žádosti o stanovisko k současnému podávání dvou a více vakcín současně).

Je tedy třeba, aby rodiče sami byli dostatečně předem informováni a v zájmu bezpečnosti očkování obě vakcíny očkovali s dostatečným odstupem. Bohužel státní orgány doporučující a prosazující očkování nijak nehledí na faktickou bezpečnost očkování na úkor samotných očkovaných dětí a jejich rodin.

V případě dotazů na novou vyhlášku nás kontaktujte na e-mailové adrese info@provolbu.cz.


Chcete s námi zůstat ve spojení? Přihlašte se k odběru novinek.


0 0 votes
Article Rating