Od nového roku se budou kojenci očkovat pouze vakcínou Hexacima

Hexacima ilustrační obrázek4. prosince oznámila Česká vakcinologická společnost (ČVS) na své facebookové stránce, že od nového roku 2018 bude k základnímu pravidelnému očkování dětí k dispozici již pouze jedna hexavakcína, a to Hexacima výrobce Sanofi Pasteur. Tuto informaci potvrdili zástupci Ministerstva zdravotnictví 21. prosince na tiskové konferenci. Dosud nejčastěji očkovaná šestivalentní vakcína Infanrix hexa výrobce GlaxoSmithKline (GSK) již bude určena pouze dětem rozočkovaným touto vakcínou k dokončení očkovacího schématu a pro děti předčasně narozené. Důvodem k zastavení dodávky Infanrixu hexa pro základní očkování všech ostatních dětí je údajně příliš vysoká cena za vakcínu.

Podle vyjádření ČVS sdělil distributor vakcín Avenier, který jako jediný v ČR zajištuje dodávky očkovacích látek pro pravidelná očkování, že výrobce Infanrixu hexa GSK neadekvátně zvýšil nákupní cenu vakcíny a tudíž v zájmu šetření výloh ze zdravotního pojištění na pravidelná očkování dále s GSK smlouvu na distribuci neuzavřel. Je zajímavé, že až od roku 2018 se pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví i distributor vakcín najednou předhánějí v šetrnosti u povinného pravidelného očkování. Po letech rozhazovačnosti a zbytečného očkování Infanrixem hexa ve schématu 3+1 namísto k dítěti i státní kase šetrnějšího schématu 2+1 při zachování rovnocenné účinnosti, které trvalo celých deset let už od r. 2007, najednou přichází velké šetření. Tímto šetřením chtějí zřejmě tvůrci vakcinační politiky v ČR alespoň trochu vyvážit štědrost, se kterou přicházejí od nového roku se zaváděním hrazení dalších vakcín pro další skupiny lidí, jak uvádí tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví, včetně nově zavedeného hrazení velmi kontroverzní vakcíny proti lidským papilomavirům i pro chlapce.

Očkování - od roku 2018 už pouze Hexacima, Infanrix hexa končí

 

Pro zajímavost si povšimněme, že 4. prosince na své facebookové stránce vyzývá ČVS Národní imunizační komisi (NIKO), aby zodpověděla řadu otázek v souvislosti s avizovanou nedostupností Infanrixu hexa. O 3 dny později, tedy 7. prosince, již NIKO zasedá (viz zápis z tohoto jednání) a zadává zpět ČVS, aby vypracovala doporučení, jak pokračovat v očkování dětí rozočkovaných Infanrixem hexa a jak očkovat děti nedonošené. O týden později pak ČVS toto doporučení zveřejňuje (viz níže).

 

K jakým změnám v očkování dětí dochází se dozvíte v článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.

 

Infanrix hexa jen pro dokončení očkovacího schématu a pro nedonošené

Pro děti, u kterých se započalo očkování Infanrixem hexa ještě v roce 2017, bude k dispozici Infanrix hexa pro dokončení základního schématu (tj. k dokončení prvních dvou nebo tří dávek očkování). K přeočkování, tedy pro aplikaci třetí (při schématu 2+1) respektive čtvrté (při schématu 3+1) dávky očkování, má být dle doporučení ČVS ze 14. 12. 2017 použita rovněž vakcína Infanrix hexa a pouze z vážných důvodů může být použita k přeočkování vakcína Hexacima, v souladu s SPC:

Vakcína Hexacima může být použita k přeočkování osob, které byly již dříve očkovány jinou hexavalentní vakcínou nebo pentavalentní vakcínou DTaP-IPV/Hib společně s monovalentní vakcínou proti hepatitidě B.

 

Nový očkovací kalendář nepočítá se změnou očkovacího schématu ani se změnou vakcíny u nedonošených dětí, pro které stále platí očkovací schéma 3+1 a bude pro ně zajištěna vakcína Infanrix hexa. Dle již zmíněného doporučení ČVS to platí pro děti narozené před 37. gestačním týdnem. ČVS dále uvádí, že toto opatření platí pro následující čtyři roky nebo “minimálně do doby zveřejnění příslušných dat u vakcíny Hexacima”. Vakcína Hexacima totiž zatím nebyla dostatečně otestována u předčasně narozených dětí, nicméně SPC vakcíny její podání předčasně narozeným zcela nevylučuje:

Údaje pro předčasně narozené děti nejsou k dispozici. Nicméně může být pozorována nižší imunitní odpověď a hladina klinické ochrany není známa.

Očekávanou nižší imunitní odpověď po očkování uvádí i SPC k doporučenému Infanrixu hexa:

Klinické údaje naznačují, že vakcínu Infanrix hexa je možné podat předčasně narozeným kojencům, nicméně dle očekávání byla v této populaci pozorována nižší imunitní odpověď na některé antigeny.

Při očkování předčasně narozených je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť dle SPC obou vakcín hrozí vyšší riziko výskytu apnoických pauz. U běžné populace uvádí SPC k Infanrixu hexa výskyt apnoe u jednoho případu na 1 000 – 10 000 podaných dávek. U velmi předčasně narozených dětí se riziko zvyšuje:

Možné riziko apnoe a nutnost monitorování dýchání po dobu 48 – 72 hodin je třeba zvážit při podávání dávek základního očkování velmi předčasně narozeným dětem (narozené ve ≤ 28. týdnu těhotenství) a zvláště těm, v jejichž předchozí anamnéze byla respirační nezralost.

 

Stanovisko Odborného spolku pro očkování k očkování předčasně narozených dětí uvádí, že u těchto dětí by se mělo očkování zahájit s několikaměsíčním odkladem. Nedonošení mohou mít nedostatečně vyvinutý imunitní systém a v důsledku této přechodné imunodeficience nejenže u nich očkování nemusí být dostatečně účinné, ale může vést i k vyššímu riziku závažných nežádoucích účinků. Pokud máte doma nedonošené dítě, určitě nepřehlédněte ani stanovisko neonatologů a imunologů k očkování předčasně narozených dětí.

 

Očkujte informovaně! Přečtěte si 10 bodů informovaného očkování a úplný příbalový leták (SPC) k vakcíně Hexacima a Infanrix hexa.

 

Odkazy:

0 0 votes
Article Rating