Odškodňování následků očkování v ČR se slibuje již několik let

Zákon o odškodnění újmy na zdraví - očkování

I když nás zástupci Ministerstva zdravotnictví opakovaně ujišťují o tom, že zavedení zákona pro odškodňování vážných nežádoucích účinků očkování je velmi důležité, že se na něm pracuje a již velmi brzy vejde v platnost, opakuje se tato “písnička” již několik let a zcela bezvýsledně. Žádný “odškodňovák” dosud zaveden nebyl. Stát odpovědnost za škodu způsobenou očkováním, které pod hrozbou sankcí vynucuje, nepřevzal. Přitom k přijetí zákonné úpravy odškodňující újmu na zdraví způsobenou očkováním vyzýval opakovaně i Ústavní soud a jen za poslední 3 roky bylo slibů vyřčeno opravdu hodně.

Připomeňme si některé z nich:

Jasně vidíme, že slibů o zřízení “odškodňováku” už bylo ze strany ministerstva celkem dost. Jak dlouho se ještě bude pouze slibovat? Dočkají se (nejen) děti poškozené očkováním spravedlivé náhrady? Podaří se Ministerstvu zdravotnictví pod novým vedením splatit svůj mnohaletý dluh?

Na nutnosti odškodnit následky očkování panuje celospolečenská shoda a jak ukazuje i předvolební průzkum KohoVolit.eu, shoda je i napříč politickým spektrem. Žádná ze stran se nevyjádřila, že odškodňovat by se nemělo. Diskuze se mohou a budou vést pouze nad způsobem odškodnění (jednorázově, pravidelně), nad rozsahem „nutného“ poškození pro odškodnění a dalších úpravách.

Upozornění: I bez speciálního zákona mohou rodiče dětí poškozených očkováním žádat o odškodnění. Právní analýzu najdete v článku Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním.

 

Souvisejí:

 

0 0 votes
Article Rating