Petice

Aktuálnost tématu očkování potvrzuje i zájem české veřejnosti (ale ne jenom té české) o petiční akce namířené jednak proti povinnému očkování jako takovému, tak především proti represím a omezování neočkovaných nebo nekompletně očkovaných dětí. Pod petice se podepisují tisíce lidí, ale zdaleka nedošlo k oslovení veškeré dotčené a angažované veřejnosti, a to pro minimální možnost účinné medializace takovýchto petičních akcí.

Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

Tuto petici vyhlásila v březnu 2017 Společnost pacientů s následky po očkování. Petice je nepřímo namířena proti současné vakcinační politice a úřednímu protežování vakcín MMR na našem trhu. Nutnost používat nevhodné kombinované vakcíny MMR, zapříčiněná právě odstraněním dostupnosti jiných tzv. monovalentních vakcín z trhu, dnes paradoxně poškozuje kolektivní ochranu populace a ohrožuje zdraví očkovaných osob ve zvýšeně rizikovém věku. Všeobecně pozorovatelným důsledkem tohoto stavu jsou již v podstatě pravidelné lokální epidemie příušnic zejména na školách a u starších dětí.

 

Celoevropská petice za respektování práva na svobodné a informované očkování

Petici za dobrovolné očkování ve všech zemích Evropy s anglickým názvem Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe vydalo Evropské fórum pro dohled nad bezpečností očkování (European Forum for Vaccine Vigilance, EFVV). Petice vyjmenovává, jaké právní listiny a úmluvy jsou porušovány, pokud je v zemi zavedeno povinné očkování.

 

Petice za svobodnou volbu v očkování

Stále aktuální je také petice za dobrovolné očkování v ČR, kterou vyhlásil spolek Rozalio.

E-petici podepisujte zde.

 

Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování

Tato velice úspěšná petice vyzývající mj. ke zrušení zákazu přijímat neočkované nebo čátečně očkované děti do dětských kolektivů zůstala bohužel zcela bez adekvátní politické odezvy. Tuto petici spolku Rozalio během pouhých 3 měsíců podepsalo více než 19 tisíc lidí a ačkoli je již více než rok uzavřena, je dosud nejpodepisovanější peticí na portálu E-petice.cz.