Poslancům ODS se nepodařilo zrušit povinný předškolní ročník

povinný předškolní ročník

V Poslanecké sněmovně se projednává novela školského zákona navrhující mimo jiné zrušit povinný předškolní rok v mateřských školách. Ten byl zaveden od školního roku 2017/2018 a musí ho povinně absolvovat i nekompletně očkované děti. Bude tato povinnost zrušena?

(Aktualizace najdete na konci článku)

Novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, navrhla skupina 26 poslanců v čele s Václavem Klausem ml. (ODS). Navrhované změny se týkají také zrušení povinnosti přijmout do školky dvouleté děti plánovaně od roku 2020 a zrušení bezplatného ročníku pro předškoláky ve školkách i pro nulté ročníky ve školách. Naši pozornost však zaměříme na navrhované zrušení povinného předškolního roku, které zajímá také rodiče nekompletně očkovaných dětí. Zatímco nekompletně očkované děti mladší 5 let mají do školky vstup zapovězen, dosažením věku 5 let jim je naopak docházka nařízena. Pokud vám to přijde absurdní, vězte, že nejste sami. Více o absurditách represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR se dočtete v článku společnosti Poočkování.

Povinný předškolní rok zavedla novela školského zákona z dílny exministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) s účinností od právě probíhajícího školního roku 2017/2018, kdy školku navštěvuje 125 613 dětí starších 5 let. V tuto dobu probíhají zápisy dětí na školní rok 2018/2019. Vzhledem k průměrné délce legislativního procesu cca 1 rok by v případě jeho zrušení již 5 leté děti v květnu 2019 povinně k zápisu nemusely. Bude od školního roku 2019/2020 povinné předškolní vzdělávání minulostí nebo ne?

 

Sledujte s námi legislativní proces

Celý legislativní proces můžete sledovat zde: sněmovní tisk č. 61.
Vysvětlení jednotlivých fází legislativního procesu naleznete zde: legislativní proces projednávání návrhů zákonů.

 

Návrh novely zákona

23. ledna 2018 předložili poslanci ODS a poslanec Petr Gazdík (STAN) novelu školského zákona. Nyní prvním rokem probíhající povinné předškolní vzdělávání pokládají za zbytečnou byrokratickou a finanční zátěž pro školky i rodiče.

„Přes 90 % dětí stejně do mateřských škol chodí. Stávající stav navyšuje byrokracii ve školkách (omluvenky, agenda spojená s povinnou předškolní docházkou; nárokovost zajištění místa), přináší nemalé finanční náklady v rozsahu cca 1 mld korun ročně. Pro prodloužení povinné školní docházky neexistuje žádný rozumný důvod a také nedošlo k jakékoli změně třeba vzdělávacích cílů na 1. stupni základních škol. U některých rodičů (např. s maminkou v domácnosti; rodiny s bydlištěm daleko od spádové obce; rodiny hodlající využít dobu před nástupem do školy k práci v zahraničí, cestování …, rodiny posílající dítě do školky jen některé dny v týdnu) – stávající stav znamená byrokratickou činnost a řešení něčeho, co by normálně řešit nemuseli. Veřejný zájem nyní panující novely byl snad opřen o integraci romských dětí a jejich přípravy na školní docházku, ale zde bohatě stačí osvědčené tzv. přípravné třídy.“ (z důvodové zprávy)

Navržené změny včetně důvodové zprávy čtěte zde: Návrh na vydání zákona, kterým se mění tzv. školský zákon (staženo 268× )

Z médií:

 

Co na to jednobarevná vláda hnutí ANO

21. února 2018 vláda předložený materiál posoudila a zaujala k němu nesouhlasné stanovisko. Odvolává se na nutnost zajistit adekvátní přípravu pětiletých dětí na zahájení povinné školní docházky, na nutnost pravidelně vzdělávat od raného věku děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a očekává rovněž snížení podílu dětí s odkladem povinné školní doházky. Dle jejího názoru je platná právní úprava účinná velmi krátce, aby bylo možné posoudit dopady.

„Pokud se jedná o návrh zrušit povinné předškolní vzdělávání v mateřských školách v rozsahu jednoho školního roku pro děti, které dosáhly pátého roku věku, vláda uvádí, že deklarovaným cílem tohoto opatření bylo zajištění adekvátní přípravy pětiletých dětí na zahájení povinné školní docházky a toto opatření je jedním z opatření Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 zaměřených na snížení nerovnosti ve vzdělávání. V této souvislosti vláda zdůrazňuje, že podle řady odborných názorů má zejména v případě dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí kvalifikované a pravidelné vzdělávání od raného věku velký potenciál eliminovat některá znevýhodnění, která si děti přinášejí z rodiny, a zvýšit jejich vzdělávací šance. Zavedení povinného předškolního vzdělávání je navíc jedním z kroků pro provedení opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice a i z tohoto důvodu je žádoucí je nerušit. Dalším důvodem pro zavedení předmětné povinnosti bylo také snížení podílu dětí s odkladem povinné školní docházky. Vláda dále upozorňuje, že platná právní úprava je velmi krátce účinná a změna nebo případné zrušení povinného předškolního vzdělávání by byly opodstatněné teprve na základě vyhodnocení jeho fungování a s delším časovým odstupem.“ (ze stanoviska vlády)

Celé stanovisko vlády je k dispozici zde:  Stanovisko vlády k návrhu na vydání zákona, kterým se mění tzv. školský zákon (staženo 241× )

Poznámka: I přes nesouhlasné stanovisko vlády může novela projít, hlasuje-li pro ni nadpoloviční většina přítomných poslanců.

Otázka týkající se zrušení povinného předškolního roku byla i jedním z témat předvolební superdebaty lídrů stran 10. října 2017 na iDNES.cz. Není bez zajímavosti v souvislosti s obhajobou povinného předškolního roku ze strany vlády premiéra v demisi Andreje Babiše zmínit jeho odpověď na otázku: „Měl by být poslední rok předškolní docházky i nadále povinný?“ Odpověď: „Určitě ne.“ (0:54:10).

Měl by být poslední rok předškolní docházky i nadále povinný?

Andrej Babiš před volbami: “Určitě ne.”

Vláda Andreje Babiše po volbách: “Zrušení není opodstatněné.”

 

V debatě nás rovněž překvapila odpověď Lubomíra Zaorálka (ČSSD), který na stejnou otázku odpověděl: “Nemyslím.” Dá se však předpokládat, že nyní budou sociálnědemokratičtí poslanci “držet” se svojí exministryní a zrušení povinné předškolní docházky nepodpoří.

Nad rámec tohoto článku upozorňujeme čtenáře ještě na vládou zmiňovaný Akční plán pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice, aby si mohli udělat vlastní názor na to, zda zavedení povinného předškolního vzdělávání je tímto způsobem obhajitelné či nikoli. Informace lze nalézt např. v tiskové zprávě MŠMT z roku 2012.

 

Projednání v Poslanecké sněmovně

První čtení zákona proběhlo na plénu Poslanecké sněmovny ve dnech 10. a 11. dubna 2018, jehož výsledkem bylo puštění návrhu zákona do druhého čtení a zároveň příkaz, aby návrh projednal garanční výbor. Bude tak možné k návrhu zákona předkládat pozměňovací návrhy a dále o něm diskutovat.

Rozprava trvala několik hodin a vyjadřovala se v ní celá řada poslankyň a poslanců. Nakonec byl návrh puštěn do druhého čtení 139 hlasy, a to zejména z řad poslanců ANO, ODS, Pirátů, SPD, TOP 09 a STAN (poslanci ČSSD hlasovali většinově proti, v klubech KSČM a KDU-ČSL se většinově zdrželi hlasování). Z debaty vyplynulo, že je mezi poslanci ochota zrušit povinnost školek přijímat dvouleté děti (a to i mezi poslanci hnutí ANO, přestože menšinová vláda tohoto hnutí návrh novely jako celek odmítla), avšak pro svůj návrh zrušit povinný předškolní rok a zavést placení školného i pro předškoláky podporu předkladatelé novely pravděpodobně nenaleznou.

Stenozáznam z rozpravy naleznete zde: 10. dubna a 11. dubna
Hlasování o zamítnutí návrhu zákona naleznete zde: hlasování č. 32

 

Z médií:

 

Projednání ve „školském“ výboru

27. dubna 2018 novelu projednal garanční Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu s tím, že projednávání přerušil do 9. května, aby byl dostatek času na podání případných pozměňovacích návrhů.

Jaké jsou šance na schválení? Dle serveru denik.cz zrušení povinné předškolní docházky a zpoplatnění posledního roku školky i přípravných tříd základních škol podporují kromě překládajících poslanců za ODS také poslanci za TOP 09, Piráti a SPD (jejich kluby čítají celkem 76 poslanců). Starosty a nezávislé Deník nezmiňuje, nicméně jejich předseda Petr Gazdík je jedním z 26 novelu předkládajících poslanců a podporu tohoto 6 členného klubu lze tedy rovněž očekávat. 

Z médií:

 

Aktualizace 10. 5. 2018

Dne 9. 5. 2018 školský výbor nepodpořil zrušení povinné předškolní docházky, ani zpoplatnění posledního roku školky a přípravných tříd základních škol. Naopak dal zelenou zrušení garance míst ve školkách pro dvouleté děti.

Usnesení výboru naleznete zde.

Novelu bude nyní projednávat plénum Poslanecké sněmovny, kde bude možné předkládat pozměňovací návrhy. Dle ČTK zřejmě v květnu.

Z médií:

 

Aktualizace 18. 7. 2018

Projednání na plénu Poslanecké sněmovny

Dne 29.  6.  2018 Poslanecká sněmovna schválila zrušení garance míst ve školkách pro dvouleté děti a také roční odklad reformy financování regionálního školství (posunuto na 1. 1. 2020). Zrušení povinné předškolní docházky pro pětileté děti neprošlo.

V. Klaus ml. - školky
Status na Facebooku předkladatele novely Václava Klause ml.

Znění novely schválené Poslaneckou sněmovnou naleznete zde.

 

Projednání v Senátu

Dne 11. 7. a 17. 7. 2018 byla novela projednána Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Oba výbory doporučily Senátu novelu schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Usnesení výborů zde a zde.

 

Aktualizace 19. 7. 2018

Dnes schválil Senát PČR novelu školského zákona, která znamená, že mateřské školky nebudou mít povinnost přijímat dvouleté děti a zároveň ponechává v platnosti povinný předškolní rok pro pětileté děti, a to i ty nekompletně očkované. Nejsme zastánci přebujelých zákazů či povinností, v tomto případě však ponechání povinného předškolního roku kvitujeme, protože pro mnoho rodičů nekompletně očkovaných dětí to znamená nemalou finanční úlevu, kdy minimálně 1 rok nemusí platit za školku soukromou. Navíc nám touto povinností zákonodárci jasně ukazují, o co se bráněním vstupu nekompletně očkovaných dětí do školek jedná, a ochrana veřejného zdraví to zrovna nebude…

Zákon ještě musí podepsat prezident.

Z médií:

 

Související:

 

0 0 votes
Article Rating