Prevence tetanu a vitamín C

 

V povědomí lékařské i laické veřejnosti často panuje názor, že proti hrozbě mnohých smrtelných chorob je účinné pouze očkování. Dogmata současné konvenční medicíny zpravidla zatracují “alternativní”, tedy nekonvenční přístupy k léčbě i prevenci různých onemocnění jako nepodložené šarlatánství. Tím se ale zavírají dveře před možnostmi, které tyto přístupy nabízejí.

Poměrně velké pozornosti se těší užití vysokodávkového vitamínu C k léčbě nebo podpůrné léčbě i velmi závažných stavů jako jsou život ohrožující infekce nebo rakovina. Nitrožilně podávané vysoké dávky vitamínu C byly úspěšně využity v léčbě akutní sepse a podává se i jako podpůrný prostředek při léčbě rakoviny. Ve studiich byl zjištěn významný účinek vitamínu C proti rakovině jako takový.

Je tedy možné využít účinků vitamínu C i proti infekčním chorobám, o kterých panuje přesvědčení, že nás před nimi ochrání pouze očkování nebo antibiotika?

Za jedno z nejobávanějších onemocnění, proti kterým se v současnosti očkují děti i dospělí, je považován tetanus. Jde o onemocnění způsobené bakterií Clostridium tetani, jejíž spory se nacházejí v půdě a ve střevech některých savců, především koní. Při poranění se mohou spory dostat do těla a přeměnit se v aktivní formu bakterie. Bakterie pak v těle vytváří toxiny a otrava organismu tetanickým toxinem může mít smrtelné následky. Známé obrázky lidí křečovitě propnutých do záklonu jsou dostatečně odstrašující a očkování proti této nemoci je tudíž široce přijímáno.

Může mít vysokodávkový vitamín C pozitivní vliv i na toto obávané infekční onemocnění? Výsledky zatím dvou studií ukazují, že ano. I když je hodnocení lékařů z Cochranovy spolupráce vůči použití vitamínu C v léčbě tetanu skeptické, je to primárně z důvodu chybějících klinických studií.

V následujícím jedenáctiminutovém úryvku z přednášky americké lékařky dr. Suzanne Humphries, která se dlouhodobě zabývá infekčními nemocemi, očkováním a vitamínem C, se dozvíte nejen o těchto dvou studiích, ale také o způsobu ošetřování zranění. Jelikož ochrana navozená očkováním nemusí být stoprocenntní, preventivní opatření k minimalizaci rizika vzniku tohoto onemocnění by měla být samozřejmostí ať už očkujete nebo ne.

Pro podrobnější informace o tetanu i dalších tématech souvisejících s infekcemi a očkováním si pusťte první díl přednášky dr. Suzanne Humphries o očkování, nemocech a zdraví s českými titulky. Více o ústně podávaném vitamínu C se dozvíte v článku Jak užívat vitamín C. Protokol pro užívání ústně podávaného vitaminu C ke zmírnění příznaků černého kašle najdete v článku Léčba a zmírňování příznaků černého kašle vitamínem C.

Přepis titulků najdete pod videem.

 

 

Přepis titulků k videu:

Odborná lékařka Dr. Suzanne Humphries – úryvek z přednášky o očkování, nemocech a zdraví (2014)
PREVENCE TETANU, OŠETŘENÍ ZRANĚNÍ A VITAMÍN C
NEVAKCINAČNÍ PREVENCE
Tohle vás tedy bude zajímat nejvíce, co máme dělat,
a ať už očkujete nebo ne, je třeba, abyste preventivní opatření provedli,
protože samotné očkování není zárukou ochrany, jak už jsem vám ukázala.
Správné ošetření rány je ze všeho nejdůležitější.
Výživa je důležitá vždy, to jsme popsali v naší knize (Dissolving Illusions – pozn.překl.).
Jakmile došlo ke zlepšení výživy, náchylnost k infekcím i úmrtnost klesla.
Vitamín C není jen prevence, dokáže přímo zpomalit šíření toxinu v organismu.
Mnoho lékařských studií dokládá, že správné ošetření zranění je to nejdůležitější,
co je k prevenci tetanu třeba.
Takto je možno zamezit vzniku většiny infekcí tetanem u těch zranění,
u kterých tetanus hrozí: jde o hluboké rány s odumírající tkání (nekrózou) a znečištěná poranění.
To jsou typická zranění, u kterých je vysoké riziko tetanu.
Tento lékař (D.W. Fraser) studoval epidemiologii tetanu mezi lety 1900-1969
a tvrdí, že pokrok v ošetřování zranění mělo větší efekt než imunizace,
resp. s největší pravděpodobností mělo větší efekt než imunizace ve snížení úmrtnosti za uplynulých 70 let.
V případě zranění lidé většinou chtějí hned zastavit krvácení,
ale pokud nemáte přerušenou tepnu, krvácení nezastavujte.
Před pár týdny jsem se řízla do prstu, stoupla jsem si ke dřezu a nechala jsem prst asi minutu krvácet.
Protože chceme, aby došlo k pročištění zvnitřku směrem ven,
aby imunitní buňky prošly zraněním, je to způsob čištění rány
a proto potřebujeme, aby rána v první řadě krvácela.
Vždy je zapotřebí odstranit všechny nečistoty a třísky.
Pokud máte hlubokou třísku, musíte rozříznout kůži a odstranit ji.
Lidé často třísku nevyndají celou, ale je třeba odstranit úplně všechno,
otevřít ránu a nechat ji hojit nejprve uvnitř a pak na povrchu.
Pak je třeba ránu opatrně proplachovat vodou nebo slanou vodou
a nikdy ránu nijak nestlačovat.
Doporučuji používat buď slanou vodu nebo roztok askorbátu sodného (vitamín C + jedlá soda),
rozmíchat tři díly vody a jeden díl soli nebo askorbátu sodného a postupně zranění pročišťovat.
V případě ošetřování kůže jsem zjistila,
že vyšší koncentrace koloidního stříbra jsou ještě účinnější,
Doporučuji tedy v případě ošetřování kůže koncentraci 200-500 ppm,
ale pro vnitřní užití tyto koncentrace raději nepoužívejte.
Pro ošetření kůže jsou vyšší koncentrace velmi účinné.
Pořídíte je na IHerb.com.
Možná ve vaší zemi pořídíte jen nižšší koncentrace,
tady ve Švédsku koupíte jen koncentraci 10 ppm (= dílů na jeden milión),
Ppm znamená počet dílů stříbra na jeden milión dílů vody.
A pak ránu sledujte a pokud se nehojí dobře…
A co peroxid vodíku?
Peroxid vodíku je výborný na dezinfekci rány.
Problém s použitím peroxidu vodíku u zranění, kde hrozí tetanus, je,
že peroxid vodíku zabíjí buňky a baktérie tetanu přežívají v mrtvé tkáni.
Na kožní odřeniny je peroxid vodíku v pořádku,
u hlubokých ran raději peroxid vodíku nepoužívejte,
protože se pak ničí další buňky a to není dobré.
Zranění pořád sledujte a pokud dojde ke zhoršení, jděte k lékaři.
Pokud se vám nepodaří ránu dobře vyčistit, jděte k lékaři.
Pokud máte jakékoli pochybnosti, jděte k lékaři.
Já osobně nepoužívám klasické šití, jak jsme se ho učili (první obrázek).
Na řezné rány používám náplasťové stehy (steri-strips, “mašličky”),
nebo bych nechala dát dva až tři stehy a přes ně náplasťové stehy.
Stehy totiž ránu uzavřou a pokud v ráně něco zůstane, je tam riziko.
Ani z kosmetického hlediska není šití ideální.
budete mít jizvy jako Frankenštajn, pokud nemáte dobrého plastického chirurga.
S náplasťovými stehy mám skvělé výsledky, i u zranění na tvářích,
u všech možných zranění, jen vyčistit, odstranit odumřelou tkáň a lehce zalepit.
Můžete pak pokračovat s použitím antibakteriálních prostředků – koloidním stříbrem nebo askorbátem sodným.
Teď vám chci ukázat
dvě studie, kde byl použit vitamín C pro léčbu tetanu.
První byla provedena na krysách.
Výzkumníci měli pět skupin krys a všechny dostaly dvojnásobek minimální smrtelné dávky (LD) tetanického toxinu.
Pak s každou z 5 skupin naložili různým způsobem a sledovali výsledek.
První skupině nedali žádný vitamín C a všechny krysy pochcípaly.
Druhé skupině krys podali vitamín C a výsledek: mírný tetanus a všechny přežily.
Dalším krysám podali tetanický toxin až po podání vitamínu C a vitamín C dostávaly dál,
neměly žádné příznaky tetanu a všechny přežily.
Další skupina – doporučuji, abychom se takto chovali my všichni lidé,
typicky v případě zranění jsme jako tato skupina,
kdy si vezmeme vitamín C hned po zranění, ještě než se začne vytvářet tetanický toxin.
Tahle skupina neměla žádné příznaky a všechny krysy přežily.
Další skupině podali vyšší dávku vitamínu C do břišní dutiny až po projevu příznaků tetanu.
Příznaky zmizely a všechny krysy přežily.
Poslední skupině podali vitamín C po projevu závažných příznaků, všechny krysy přežily.
Takže vidíme, že vitamín C proti tomuto onemocnění účinkuje,
protože dokáže neutralizovat toxiny vedle dalších účinků, které vitamín C má.
Vitamín C je látka, kterou imunitní systém potřebuje, aby správně pracoval a dokáže sám přímo neutralizovat toxiny.
Můžete namítnout, že šlo o studii na krysách a co je komu do krys.
Byla ale provedena i studie na lidech v Bangladéši, kde je úmrtnost na tetanus poměrně vysoká.
Ve studii bylo 117 lidí z Bangladéše, kteří onemocněli tetanem.
Všichni měli běžnou léčbu, ale polovina z nich dostala i vitamín C.
Dětem i dospělým podávali bez ohledu na věk a hmotnost tisíc miligramů vitamínu C do žíly denně.
A tady jsou výsledky.
Skupina 31 dětí ve věku 1 – 12 let, dostali vitamín C, všichni se uzdravili, nikdo neumřel.
Druhá skupina 31 dětí nedostala žádný vitamín C a 74 % z nich zemřelo.
A teď se podívejme na skupinu starších lidí ve věku 13 – 30 let.
27 lidí dostalo vitamín C, z nich se 17 zotavilo, 37 % zemřelo.
Z 28 lidí, kteří nedostali vitamín C, 68 % zemřelo.
Proč?
Protože nedávkovali množství mg vitamínu C na kilogram hmotnosti.
Kdyby dávkovali vitamín C podle hmotnosti, věřím, že úmrtnost by byla nulová nebo téměř nulová.
To by mělo odpovídat.
Osobně bych těmto dospělým podala možná až 100 gramů místo jednoho gramu.
Přesto vidíte, že i jeden gram vitamínu C dokáže snížit úmrtnost na nulu ve skupině dětí.
Nyní jste dostali spoustu informací a můžete se teď sami rozhodovat na základě své informovanosti.
Víte o něco lépe, jak ošetřit zranění, víte mnohem více o hliníku ve vakcínách,
a můžu vám říct i něco málo o autismu, jestli chcete.
(dotaz z publika) Jaký vitamín C byste doporučila užívat?
Já sama používám tuto značku vitamínu C, protože je levný a vysoce účinný.
Lidé se mě často ptají, proč nepoužívám přírodní vitamín C.
Protože koncentrace vitamínu C v téhle formě je 100x vyšší, než ve formě přírodní.
A když máte nemoc, která produkuje toxiny, pak potřebujete hodně vysoké dávky.
Pak máme liposférický (lipozomální) vitamín C, který můžete zamíchat do pití,
můžete ho vycucat v ústech nebo vetřít do kůže, protože je v gelové formě.
Doporučuji všem mít pořád doma v zásobě obě formy vitamínu C.
Když se nakazíte černým kašlem nebo se poraníte nebo chytnete chřipku nebo průjem,
váš imunitní systém bude vitamín C potřebovat.
Když se poraníte, vaše kůže ho potřebuje, když budete mít zlomeninu, bez vitamínu C se vám nezahojí.
Při chronické únavě a adrenální nedostatečnosti se bez něj nevytvoří dostatek neurotransmiterů,
nadledvinky spotřebují spoustu vitamínu C,
je ho zapotřebí pro mnoho různých procesů v těle.
Neříkám, že nemáte jíst velké množství ovoce a zeleniny s obsahem vitamínu C, naopak.
Ale z toho nikdy nedostanete tolik, co z jedné vrchovaté čajové lžičky této formy vitamínu C.
Z té získáte až 5 tisíc miligramů L-askorbátu,
z přírodní formy vitamínu C získáte ve lžičce maximálně 250 – 500 miligramů
v případě aceroly, šípků nebo camu camu.
Z ovoce nebo zeleniny, např. z jedné papriky získáte kolem 300 miligramů,
a té sníme většinou jen pár plátků.
Přírodní forma vitamínu C je skvělá, protože obsahuje flavonoidy, které vitamín C konzervují.
I tak byste museli sníst celý valník paprik, aby se to rovnalo množství v téhle lahvičce.
A pokud díky němu neskončíte na antibioticích nebo na JIPce, je mi úplně jedno, že je syntetický.
Díky němu neskončím na JIPce a to pomeranče tedy nedokážou.

Titulky: © ProVolbu.cz 2019

0 0 votes
Article Rating