Povinné očkování vyžaduje informovaný souhlas

Přestože v České republice zákon o ochraně veřejného zdraví rodičům ukládá povinnost podrobit své děti očkování, podléhá očkování jakožto zdravotní úkon ze zákona o zdravotních službách svobodnému a informovanému souhlasu. Rovněž občanský zákoník stanoví, že ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje souhlas. Informovaného souhlasu není třeba v případech přesně vymezených v […]