Odškodňování následků očkování v ČR se slibuje již několik let

I když nás zástupci Ministerstva zdravotnictví opakovaně ujišťují o tom, že zavedení zákona pro odškodňování vážných nežádoucích účinků očkování je velmi důležité, že se na něm pracuje a již velmi brzy vejde v platnost, opakuje se tato “písnička” již několik let a zcela bezvýsledně. Žádný “odškodňovák” dosud zaveden nebyl. Stát odpovědnost za škodu způsobenou očkováním, […]