Testy na covid povinné nejsou

Covid test

V sobotu 10. září se na Twitteru objevil příspěvek Chytré karantény, že lidé, kteří byli vyzvání hygienickými stanicemi k testování na onemocnění covid-19, jsou povinni se tomuto testování podrobit. Svůj výkřik zaštiťují zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., konkrétně § 64. Ukazuje se totiž, že velká část lidí pozvaných na testování na testy nechodí.

 

 Chytrá karanténa lže, na testy na covid chodit nemusíte

 

§ 64 zákona o ochraně veřejného zdraví sice ukládá povinnost podrobit se protiepiemickým opatřením, kterými jsou povinnosti:

  • podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo antiinfektiv, potřebnému laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením,
  • dodržovat omezení, popřípadě zákaz užívání zdroje pitné vody, potravin a dalších výrobků podezřelých z toho, že obsahují původce nákazy,
  • zajistit provedení nařízené ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace,
  • zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li běžnou součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo.

 

Na co ale Chytrá karanténa zapomněla, je klíčová podmínka, kdy tyto povinnosti platí. Aby vám byla nařízena karanténa a další protiepidemická opatření, musí vám buď Krajská hygienická stanice (KHS) nebo ošetřující lékař tato opatření nařídit: a to tak, že vám písemně doručí správní rozhodnutí s razítkem, lékař vyplní speciální formulář a založí ho do zdravotnické dokumentace. Telefonní hovor, e-mail ani sms není nařízením, které musíte bezpodmínečně akceptovat, jak upozorňují právníci Vendula a David Záhumenští na svém webu StavBezNouze.cz:

Připomínáme, že nařízení testu a karantény je vysoce do lidských práv zasahující činnost orgánů veřejné správy. Nemůže ji nikdy a za žádných okolností, a to ani ve strašné válce s ještě děsivějším virem, vykonávat nějaký poskok z banky nebo od nějaké jiné společnosti.

 

Ani krajské hygienické stanice si nesmí dovolit nařídit test a karanténu jen tak telefonem nebo třeba ještě hůř přes SMS či e-mail. Musí vždy vydat správní rozhodnutí, písemné, odůvodněné a řádně doručené.

 

Pokud nechcete z jakéhokoli důvodu – především ale z důvodu, že vy nebo vaše dítě nevykazujete známky infekčního onemocnění podstoupit často velmi nepříjemný PCR test, který se provádí výtěrem z nosohltanu, kdy se zavádí dlouhá tyčinka hluboko do nosu, přičemž test provádí zpravidla člověk oblečený v “kosmickém” obleku zahalený od hlavy až k patě, můžete ho odmítnout v případě, že vám KHS ani lékař tento test oficiálně nenařídili. Poté, jak se uvádí v bodě 4 článku II. mimořádného opatření z 24. září 2020, stačí dodržet 14-denní karanténu bez nutnosti provedení testu:

4. v případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou

 

Pokud jste zdraví, nevykazujete příznaky infekčního onemocnění, pak i kdybyste v sobě měli virus onemocnění covid-19, nejste prakticky nakažliví pro své okolí nebo jen krátce a velmi málo. I když na test půjdete a vyjde vám pozitivní výsledek, vůbec to neznamená, že infekci máte. Jak upozorňuje např. mikrobioložka Hana Zelená v článku Testování bezpříznakových lidí považuji za neefektivní PCR testy ukazují pozitivitu i v případě, kdy v sobě člověk již “živé” viry nemá.

 

I pokud dojde na skutečné uvalení karanténních opatření, pak stále ještě máte jakožto účastník správního řízení svá práva:

Rozhodnutí KHS o protiepidemiologickém opatření je úplně normální správní rozhodnutí. Musí především vycházet z konkrétních podkladů a důkazů. To, že vás Franta Vopička označí se svém „bonzovacím trasovacím plánku“ jako někoho, s kým byl nad oněch magických 15 minut v těsném kontaktu, ještě to rozhodně neznamená, že máte srazit podpatky, sklapnout uši a slepě následovat pokyny hygieniků. Kdepak.

 

Chtějte jasně doložit, že jste skutečně byli v ohnisku nákazy: kdy, kde a jak dlouho a že jste neměli zázračný prostředek ochrany – roušku, popř. zda jste v nebyli v dostatečné vzdálenosti od zdroje nebo jestli tam skutečně nebyly vysoké stropy. Je to stejné, jako když řídíte. Policie vás musí buď chytit přímo při činu, nebo vám dokázat, že jste jeli přes Horní Dolní 120 km/h. Nebude jim rozhodně stačit, že vás viděla stará Kelišová z okna a zdálo se jí, že jste jeli moc rychle.

 

KHS Vám nesmí sdělit (kvůli ochraně osobních údajů), kdo je váš zdroj nákazy, ale musí jasně a bez debaty doložit, že jste skutečně byli v ohnisku nákazy, tj. v kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Nepostačuje pouhé sdělení, že to tak bylo, je potřeba mít nezpochybnitelné důkazy, aby bylo možno rozhodnutí přezkoumat.

 

Právní analýzy, poradnu i aktuality na webu StavBezNouze.cz doporučujeme ke sledování.

O očkování proti onemocnění covid-19 jsme psali v článku Vynucování dobrovolného očkování proti koronaviru.

 

Zdroje:

5 4 votes
Article Rating