Volby 2017: Postoje politických stran k očkování

Ve dnech 20. a 21. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Kandiduje rekordních 31 politických stran a hnutí.

Téma očkování se zejména v posledních dvou letech stalo tématem velmi sledovaným, a to nejen v České republice. V různých státech Evropy se objevují snahy zavést povinné očkování, většinou neúspěšně. V Itálii se ani přes nebývale masivní protesty trvající několik měsíců nepodařilo návrh zákona o povinném očkování zrušit, nyní je však schválený zákon před italským Ústavním soudem.

V ČR v roce 2015 projednával náš Parlament novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Ukázalo se, že povinné očkování a zejména represe vůči nekompletně očkovaným dětem je téma, které zajímá stále více rodičů malých dětí. Ukázalo se také, že je to téma, které rozděluje nejen veřejnost, ale rovněž naši politickou scénu. Je to téma, které dávno překročilo odborný rámec a stalo se tématem politickým.

Nyní je tak stále více rodičů, kteří mají opravdový zájem na tom zvolit si svého zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR právě podle jeho postoje k očkování.

Zajímá vás při rozhodování koho volit postoj politické strany k očkování? Představuje pro vás očkování důležité téma? Nepřehlédněte naši anketu vpravo.

Pokud patříte k těm, kteří ve své volbě chtějí postoj politické strany k očkování zohlednit, tak právě pro vás jsme připravili následující přehledy. Neporadíme vám koho volit, ale nabízíme vám dostatek materiálu k vašemu vlastnímu uvážení.

  • Volební průzkum: přehled postojů politických stran a hnutí k očkování a represím – S žádostí o zodpovězení 4 klíčových otázek jsme oslovili 11 politických stran a hnutí, které mají dle různých průzkumů reálnou šanci překročit 5% hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, a doplňkově 2 další strany či hnutí.

  • Jak poslanci hlasovali o očkování a represích (2015 – 2017) – V tomto článku naleznete souhrn, jak probíhalo projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který upravuje povinné očkování a represivní opatření za jeho nesplnění v ČR, a jaké pozměňovací návrhy byly předloženy. V závěru naleznete podrobný přehled, jak hlasoval vámi zvolený zástupce do Poslanecké sněmovny či vaše preferovaná strana.

  • Volební kalkulačka: 3 otázky k očkování pro politické strany – Občanské sdružení KohoVolit.eu oslovilo politické strany a hnutí kandidující do Poslanecké sněmovny se souborem 100 otázek, z nichž 3 se týkaly očkování. Dvě otázky byly shodné s naším průzkumem, jedna byla jiná a dvě další obsahoval náš průzkum. Volební kalkulačka je tak další nástroj, jak si vybrat právě tu stranu či hnutí, která nejvíce odráží vaše vlastní postoje jak k tématu očkování, tak i k tématům jiným.

 

Související:

0 0 votes
Article Rating