Morální krize v organizaci Cochrane: profesor Peter Gøtzsche vyhozen kvůli vakcínám proti HPV

Peter C. Gøtzsche, professor, Foto: Katrine Emilie Andersen
Peter C. Gøtzsche, profesor, Foto: Katrine Emilie Andersen

 

Rozpory hlasitého a dlouholetého kritika farmaceutického průmyslu a zároveň nekompromisního propagátora nezaujatého a nestranného vědeckého výzkumu profesora Petera Gøtzsche s novým vedením organizace Cochrane vyústily v jeho vyloučení ze správní rady i organizace. Podle dalších členů organizce může za jeho vyhozením stát jeho neúprosná kritika nejasné bezpečnosti vakcín proti HPV. Kritika očkování pod hlavičkou organizace Cochrane totiž může ohrožovat sponzorství organizace ze strany nadace Billa a Melindy Gatesových, známými to propagátory očkování. Na protest proti vyhození Petera Gøtzsche odstoupili ze správní rady další čtyři členové. Rada tak najednou přišla o 5 členů ze 13. Pro vyloučení zakládajícího člena Cochranovy spolupráce hlasovalo 6 členů správní rady.

Profesor Peter Gøtzsche je “otcem zakladatelem” Cochranovy spolupráce (původní název organizace zněl “Cochrane Collaboration”, více o organizaci např. zde a zde), založené v roce 1993. Byl ředitelem Skandinávského centra organizace Cochrane a na začátku roku 2017 byl zvolen do její správní rady. Ze všech kandidátů tehdy získal nejvíce hlasů. Je známý svou otevřenou kritikou plošné screeningové mamografie a nadužívání psychiatrických léků. Farmaceutické firmy otevřeně označuje za pachatele organizovaného zločinu. Podílel se na stížnosti na Evropskou lékovou agenturu, že zmanipulovala své hodnocení bezpečnosti vakcín proti HPV. To, čeho se se dvěma dalšími spoluautory “dopustil” naposledy před svým vyhozením, byla velmi kousavá kritika kvality a metodologie Cochranovské systematické studie (review) vakcín proti HPV z letošního roku.

V květnu 2018 vydal Cochrane systematický přehled k vakcínám proti HPV. Gøtzsche, Jefferson a Jørgensen uveřejnili ostrou kritiku tohoto Cochranovského review. Podle nich autoři v hodnocení vynechali téměř polovinu klinických testů vakcín a vůbec nevzali v potaz, chyby, zkreslení a limitace hodnocených studií.

Profesor Gøtzsche byl vedením obviněn z toho, že dělá organizaci “špatnou pověst” a proto byl 14. září na zasedání rady vyloučen. Na protest proti tomu odstoupili ze správní rady další čtyři členové, vesměs ředitelé center a klíčoví členové organizace v různých zemích (prohlášení odstoupivších členů). Cochrane tak najednou přichází o pět významných členů ze třinácti. Nic takového se za celou pětadvacetiletou historii této uznávané organizace, která má dohlížet na nezávislost vědeckého výzkumu v oblasti lékařství a zdraví, ještě nestalo. Malá část členů správní rady učinila bezprecedentní kroky a otřásá filosofií a morálními principy Cochranovy organizace v základech. Peter Gøtzsche to považuje za hrozbu zájmům veřejného zdraví.

Peter Gøtzsche ve svém vyjádření k této krizové situaci organizaci Cochrane vyzval, aby došlo k rozpuštění současné správní rady, vypsaly se nové volby a zahájila se otevřená a svobodná debata o dalším směřování a strategii Cochranovy spolupráce. Píše dále, že role správní rady byla pod současnou exekutivou výrazně zeslabena, čímž došlo k významnému omezení demokratických principů vedení Cochranovy spolupráce.

Rostoucí autoritativní model vedení organizace a přebírání vzorců řízení komerčních firem ohrožuje podle Gøtzscheho vědecké a morální principy organizace. Nová exekutiva svým jednáním v mnoha oblastech ukazuje, že neudělá nic, co by jakkoli směřovalo proti zájmům farmaceutického průmyslu. Nejen jeho centrum se už setkalo s hrozbou cenzury. V organizaci nadále přetrvává nejasná situace ohledně konfliktů zájmů autorů. Na Gøtzschem navržený a mnoha dlouholetými členy podpořený návrh, aby v organizaci nesměl publikovat nikdo, kdo má jakékoli finanční vazby na komerční sféru, vůbec nebyl vzat v potaz. V současnosti tedy může až polovina autorů Cochranových review mít konflikty zájmů, což málokdo z veřejnosti ví.

Nic z toho, po čem volal profesor Gøtzsche, se však nestalo a nová správní rada 26. září potvrdila jeho vyloučení z organizace Cochrane. Nezávislost této organizace tak definitivně vzala za své.

 

Doporučujeme:

Poslední kniha prof. Petera Gøtzsche – Smrtící léky a organizovaný zločin: jak “big pharma” zkorumpovala zdravotní systém. Rozhovor s autorem ve slovenštině na toto téma najdete na YouTube.

Zdroj obrázku: Radcliffe Medical Press Ltd.
Zdroj obrázku: Radcliffe Medical Press Ltd.

 

Zdroje:

 

0 0 votes
Article Rating