Důvěra v bezpečnost očkování je nejnižší v Evropě, ukázal celosvětový výzkum

Eiffelova věž

 

Francie, Rakousko, Švýcarsko a Belgie se podle výsledků studie nadace Wellcome Trust objevily na špičce zemí s nejnižší mírou důvěry v bezpečnost očkování. Jako celek vykázala nejvyšší míru skepse vůči očkování východní a západní Evropa následovaná východní Asií a severní Amerikou. Naopak v chudých zemích Bangladéše a Rwandy je důvěra v bezpečnost očkování téměř stoprocentní.

Studie Wellcome Global Monitor je dosud nejrozsáhlejším výzkumem názorů světové populace v oblasti vědy a zdraví. Průzkum proběhl na více než 140 tisících lidech z více než 140 zemí světa. O výzkumu již informoval server Idnes.

Podívejme se na to, jak průzkum veřejného mínění o očkování v celosvětovém měřítku dopadl.

 

Bezpečnost očkování podle světových oblastí

Důvěra v bepečnost očkování - různé části světa
Názor na bezpečnost očkování ve světových oblastech. Graf převzat ze studie Wellcome Global Monitor 2018. Na tvrzení “Očkování je bezpečné” respondenti odpověděli: ŽLUTÁ – velmi souhlasí, TMAVĚ MODRÁ – spíše souhlasí, TYRKYSOVÁ – ani souhlas, ani nesouhlas, ZELENÁ – spíše nesouhlasí, RŮŽOVÁ – velmi nesouhlasí, SVĚTLE MODRÁ – nemá názor

 

Pouze 50 % respondentů z východní Evropy a 59 % ze západní Evropy výslovně souhlasí s tvrzením, že očkování je bezpečné. Oproti světovému průměru, který je na 79 %. Výslovný nesouhlas s tvrzením, že očkování je bezpečné, vyjádřilo 22 % respondentů ze západní Evropy, 17 % z východní Evropy, 14 % z centrální Afriky a 11 % ze severní Ameriky.

 

Země s nejnižší mírou důvěry v bezpečnost, účinnost a důležitost očkování

Země s nejnižší důvěrou v očkování
Země s nejnižší mírou důvěry v bezpečnost, účinnost a důležitost očkování. Graf převzat ze studie Wellcome Global Monitor 2018. % respondentů, kteří nesouhlasí s tvrzením: PRVNÍ SLOUPEC: vakcíny jsou bezpečné, DRUHÝ SLOUPEC: vakcíny jsou účinné, TŘETÍ SLOUPEC: je důležité, aby děti byly očkované

 

Zemím s nejvyšší nedůvěrou v bezpečnost očkování vévodí Francie, kde celých 33 % dotázaných nevěří, že je očkování bezpečné. Z dalších evropských zemí se na špici umístilo Švýcarsko s 22 % negativního postoje k bezpečnosti očkování, dále Rakousko a Belgie s 21 %. Nízkou důvěru v bezpečnost očkování má tradičně také Rusko, kde 24 % respondentů nevěří, že je očkování bezpečné.

Francie je dlouhodobě zemí s nejnižší důvěrou v bezpečnost očkování. Vysokou nedůvěru Francouzů ukázal již dřívější výzkum z roku 2016.

A jak si stojí Česká republika? Výslovnou důvěru v bezpečnost očkování vyjádřilo 64 % dotázaných, výslovně proti se jich vyjádřilo 6 %.

 

Proč Francouzi nevěří očkování?

Na to výzkumníci z nadace Wellcome Trust odpovědět nedokážou. Nedůvěru totiž vyjadřují téměř shodně všechny věkové kategorie Francouzů, muži i ženy, vysokoškoláci i lidé s nižším vzděláním, lidé z měst i vesnic, rodiče i lidé bezdětní. Podle některých zdrojů přestali Francouzi důvěřovat bezpečnosti očkování po skandále s prasečí chřipkou v roce 2009.

 

Francouzi, kteří nevěří bezpečnému očkování – podle výše dosaženého vzdělání, pohlaví, oblasti bydlení, rodičovství a věku. Graf převzat ze studie Wellcome Global Monitor 2018.

 

Přesvědčování o bezpečnosti očkování nebude stačit, obávají se výzkumníci

V závěru studie výzkumníci vyjadřují obavy, že přesvědčování a zvyšování informovanosti o bezpečnosti očkování nemusí být vůbec dostačující. Ukázalo se totiž, že mezi skeptiky vůči bezpečnosti očkování jsou podstatně zastoupeni i lidé s vysokoškolským vzděláním. Přesto ve výzkumu lidé s vysokoškolským vzděláním vyjadřovali častěji důvěru v bezpečnost vakcín.

V průzkumu se ale ukázala jedna zajímavost. Jedinou souvislost s negativním názorem na bezpečnost očkování, kterou výzkumníci našli, byl totiž faktor, zda si respondenti v poslední době před výzkumem vyhledávali informace z oblasti vědy, medicíny nebo zdraví. Podrobnosti k hledání těchto informací ale výzkumníkům podle jejich slov nejsou známy. Můžeme se domýšlet, že lidé, kteří se o téma zdraví a očkování začnou aktivně zajímat, si velmi často najdou i informace k očkování kritické, kterých je na internetu i v knihách velmi mnoho.

Doufejme jen, že tyto poznatky, pokud se v nějakém budoucím výzkumu potvrdí, nepovedou k další cenzuře a omezování svobody slova.

 

Kdo za to může?

V médiích, oficiálních výzkumech, prohlášeních medicínských autorit a politiků se v souvislosti s očkováním jen zřídkakdy objeví informace o nežádoucích účincích, o zkušenostech lidí a rodičů s očkováním, o příbězích poškození zdraví. Navíc v mainstreamových médiích a promluvách politiků a propagátorů očkování slýcháme velmi často stále dokola opakovanou mantru, že “vědecké výzkumy vyvrátily mýty o nebezpečnosti očkování” a podobně.

Popírají tím vlastní hmatatelnou negativní zkušenost mnoha rodičů, dětí i dospělých, s negativními následky očkování. Zamlčují to, že existuje rozsáhlý vědecký výzkum, který ukazuje na rizika očkování a na obrovské mezery v poznání, jak vakcíny působí. Není se pak čemu divit, že mnoho lidí přestává důvěřovat jak politikům, tak očkování i oficiální vědě jako takové, a zaujímají názor, že obě oblasti jsou široce zkorumpované.

Politické a lékařské kruhy by z nedůvěry lidí k očkování neměly vinit šarlatány na sociálních sítích nebo snad naivitu, ale především samy sebe. Zamlčování a zatajování negativních důsledků očkování, přehlížení mnohdy velmi bolestných zkušeností s očkováním i přehlížení kritického vědeckého výzkumu může sklidit jedině plody nedůvěry a odmítání.

 

Zdroje:

 

0 0 votes
Article Rating