Spalničky v Motole

Uzavření lůžkové části urgentního přijmu FN Motol

Komentář redakce

Kvůli spalničkám se musí na 14 dní uzavřít celá lůžková část urgentního příjmu ve fakultní nemocnici Motol. Jeden ze zdravotníků tohoto oddělení onemocněl spalničkami. Všech 31 kontaktů, tedy především všichni další zaměstnanci oddělení, musí do izolace. Proč? Protože ani jeden z nich nemá protilátky proti spalničkám. Izolace se po kontaktu s infekcí týká i 18 pracovníků pražské záchranky.

Média, přední propagátoři očkování i zástupci ministerstva zdravotnictví se neustále předhánějí v honu na neočkované děti a jejich (bio)rodiče. Neslyšíme nic jiného, než že se snižuje proočkovanost a neočkovaní mohou za epidemie spalniček.

Jak mohou neočkované děti za to, že dospělí zdravotníci ve FN Motol mohou onemocnět spalničkami a nemají žádné protilátky? Myslíte si snad, že ani jeden z nich nebyl v dětství očkovaný? Těžko.

Nazývejme tedy věci pravými jmény. Na epidemii spalniček se významně podílí vyprchávající ochrana získaná očkováním. Očkování není schopno navodit celoživotní ochranu jako přirozené prodělání infekce. Nasvědčují tomu i výsledky sérologického přehledu z r. 2013 (str. 24). Z grafu zachycujícím množství protilátek vyplývá, že nejvyšší hladiny protilátek mají čerstvě očkované děti a ty starší ročníky, které ještě spalničky přirozeně prodělaly. Očkovaní mají hladiny protilátek mnohem nižší. A u těch nejstarších očkovaných ročníků postupně dochází k tomu, že čím dál víc z nich zůstává zcela bez ochrany. Dochází u nich k vyvanutí imunity.

WHO vyhlašuje plán na vymýcení (eradikaci) spalniček, které měly být vymýcené už před třiceti lety, ale jak WHO, tak všem propagátorům očkování stále nedochází právě tahle zásadní věc: imunita navozená očkováním nevydrží a nyní tak máme zaděláno na obrovské problémy. Zavřít nemocniční oddělení kvůli spalničkám není žádná sranda. Nová vyhláška o očkování zavedla povinně očkovat zdravotníky na infekčních klinikách, ale evidentně bude třeba řešit očkování i na dalších odděleních. Je třeba si uvědomit, že skutečná a funkční kolektivní imunita je založená na tom, že starší věkové ročníky, které onemocnění prodělaly v dětství, si ochranu zachovávají až do smrti. A pokud tomu tak není, nemáme žádnou kolektivní imunitu. Vyžadovat povinné očkování všech dětí, aby dětské ročníky zajišťovaly kolektivní imunitu pro nyní zranitelné v dětství očkované dospělé a mnohem početnější populační ročníky, těžko obstojí. Možná brzy začne být jasné, že je třeba hledat i jiné cesty, než jen tlačit na očkování.

Jediná dostupná vakcína proti spalničkám je trojsložková vakcína MMR (Priorix) zároveň i proti příušnicím a zarděnkám. Nedostupnost jednosložkové vakcíny proti spalničkám je dlouhodobě kritizována a týká se i mnoha dalších zemí. Očkování proti třem nemocem zároveň má totiž své zásadní nedostatky. Nejenže už mohl očkovaný jedinec některou z nemocí přirozeně prodělat, ale zároveň i úroveň navozené ochrany je proti různým nemocem různá (typicky selhává u příušnic), a proto v kritických obdobích pro každou z nemocí nechrání tak, jak by měla. Právě proto spustila společnost Poočkování minulý rok Petici za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, ve které argumentuje, proč se očkování trojsložkovou vakcínou MMR naprosto míjí účinkem.

A jak to bude vypadat do budoucna? Předpovědi ukazují, že skutečné epidemie spalniček teprve přijdou. A to právě proto, že dospělým postupně vyvane imunita navozená očkováním a tak zůstanou ve velkém bez ochrany. Ministerstvo sice uvažuje zavést třetí dávku očkování vakcínou MMR v 18 letech věku, ale problém se opět vyřeší jen dočasně. Nejstarší generace – v tuto chvíli téměř plně imunní – pak opět zůstane bez ochrany. Až tohle nastane, ministerstvo jistě problém promptně vyřeší – a nařídí čtvrtou dávku ve čtyřiceti. Ovšem očkováním trojsložkovou vakcínou MMR už očkovanci ale vůbec nebudou chráněni proti příušnicím. Podle informací amerického Poradního sboru pro očkování trvá po třetí dávce vakcíny MMR ochrana proti příušnicím sotva rok. A jsme opět u problému nevhodné kombinace antigenů v jedné vakcíně a chybějící monovakcíny proti spalničkám.

Jak zmírnit průběh spalniček a pokud možno předejít komplikacím tohoto onemocnění, které bude zřejmě stále častěji možné kdekoli chytit, se dozvíte v článku Kdo roznáší spalničky? Očkování není tak účinné, jak si možná myslíte.

 

Zdroje a odkazy:

 

0 0 votes
Article Rating