Volební kalkulačka: 3 otázky k očkování pro politické strany

Občanské sdružení KohoVolit.eu oslovilo politické strany a hnutí kandidující do Poslanecké sněmovny se souborem 100 otázek, z nichž 3 se týkaly očkování. Dvě otázky byly shodné s naším průzkumem, jedna byla jiná a dvě další obsahoval náš průzkum. Volební kalkulačka je tak další nástroj, jak si vybrat právě tu stranu či hnutí, která nejvíce odráží vaše vlastní postoje jak k tématu očkování, tak i k tématům jiným.

 

Spusťte si 100 otázek Volební kalkulačky 2017
Podívejte se na Volební průzkum Iniciativy Pro volbu

 

Sdružení KohoVolit.eu vytváří volební kalkulačky od roku 2006 na všech úrovních politické soutěže a např. volební kalkulačky k prezidentským či sněmovním volbám v České republice v roce 2013 dosáhly dle sdružení více než 1 milionu unikátních uživatelů.

Co je volební kalkulačka
Jde o krátký online dotazník, v němž uživatel odpovídá na sérii otázek týkajících se relevantních politických témat a hodnotových postojů. Následně může každé otázce přiřadit důležitost a v závěru se dozví, jak se s ním jednotlivé politické strany, volení zástupci nebo kandidáti shodují v odpovědích. Shoda je vyjádřená číselnou hodnotou od 0 % do 100 %. Následně si může uživatel ověřit, v čem konkrétně se s každým politickým aktérem shoduje a v čem se naopak liší.
Zdroj: Kohovolit.eu

 

Volební kalkulačka obsahovala letos následující 3 otázky k tématu očkování:

  • Očkování dětí by mělo být nanejvýš doporučené
  • Za újmu vzniklou očkováním by mělo být odškodnění
  • Do školek by se měly přijímat i neočkované děti (dnes nelze krom předškoláků)

Téměř ve všech případech odpovídaly politické strany a hnutí shodně jak v našem průzkumu, tak ve Volební kalkulačce. V následujícím souhrnu naleznete rozdíly v odpovědích u některých politických stran:

Volební kalkulačka v porovnání s průzkumem Pro volbu

 

Stranu zelených jsme požádali o vyjádření k tomuto rozdílu, prosba však zůstala bez odpovědi. Pouze z neoficiálních zdrojů jsme se dozvěděli, že na tuto otázku není ve straně jednotný názor.

KSČM jsme o vyjádření nežádali, neboť vzhledem k dosavadnímu hlasování poslanců této strany v otázce zrušení podmínky očkování pro přijetí do mateřských škol a účasti na školách v přírodě a zotavovacích akcích, kdy PRO zrušení této podmínky hlasovalo v průměru 12 % poslanců této strany (viz Jak poslanci hlasovali o očkování a represích (2015-2017)), považujeme za více odpovídající odpověď NE uvedenou v našem průzkumu.

Rovněž poslanci ANO 2011 v dosavadním hlasování byli většinově PROTI zrušení podmínky očkování pro přijetí do mateřských škol a účasti na školách v přírodě a zotavovacích akcích, PRO hlasovaly v průměru pouze 3 % poslanců tohoto hnutí. Nevíme, kdo odpovídal za ANO 2011 Volební kalkulačce, předpokládáme však, že odpovídal jménem celého hnutí. V našem průzkumu odpovídal hnutím určený odborník Adam Vojtěch, který kandiduje jako nestraník za ANO 2011 v Jihočeském kraji a o němž se spekuluje jako o možném budoucím ministrovi zdravotnictví. Při očekávaném volebním výsledku hnutí ANO 2011 bude postoj poslanců tohoto hnutí ke zrušení podmínky očkování pro přijetí do mateřských škol a účasti na školách v přírodě a zotavovacích akcích klíčový. Jaký postoj to však bude?

Na náš dotazník nereagovaly ČSSD a ODS. Realisté ho nevyplnili s tím, že nemají téma očkování ve svém volebním programu, nemají v tomto bodě formulováno jednotné stanovisko strany a nechávají toto téma na uvážení svých jednotlivých členů. Pro Volební kalkulačku však strany své odpovědi poskytly a vyplývá z nich u všech třech stran jednoznačné NE jak pro dobrovolnost v očkování, tak pro přijímání neočkovaných dětí do mateřských škol.

Odpovědi politických stran a hnutí na otázku Volební kalkulačky týkající se odškodnění následků očkování potvrdily naši volbu tuto otázku do našeho dotazníku nezahrnovat. Náš předpoklad shody napříč politickým spektrem se tak potvrdil. Žádná ze stran se nevyjádřila v tom smyslu, že odškodňovat by se nemělo. Mělo. Diskuze se můžou a budou vést nad způsobem odškodnění (jednorázově, pravidelně), rozsahu „nutného“ poškození pro odškodnění a mnoho dalšího, to ale přesahuje rámec jednoduché volební ankety.

 

Související:

0 0 votes
Article Rating