Vysoké množství hliníku v mozcích autistů

 

 

Před několika dny publikoval Journal of Trace Elements in Medicine and Biology svého druhu průkopnickou studii. Poprvé v historii došlo k měření množství hliníku v mozcích autistů. Studie pochází od světově renomovaného odborníka na hliník, prof. Exleyho z Keele Univerzity ve Velké Británii. Spolu s kolegy zjistili, že vzorky mozkových tkání od pěti dárců s diagnózou autismu dosahovaly nejvyšších hodnot množství hliníku, jaké kdy byly historicky naměřeny. Na dalších deseti vzorcích se ukázalo, že hliník pochází z vakcín. Komentář k těmto velmi znepokojivým výsledkům výzkumu od samotného autora si poslechněte ve videorozhovoru s českými titulky.

Ve studii Hliník v mozkové tkáni u autismu se v závěru uvádí:

“Obsah hliníku ve vzorcích mozkové tkáně pocházející od dárců s diagnózou PAS (autismus) byl extrémně vysoký. (…) Přes významnou variabilitu u různých tkání, laloků a subjektů měření, medián množství hliníku naměřený ve všech mozkových lalocích u všech pěti osob byl na vyšším konci všech předchozích (historicky) měření obsahu hliníku v mozku a to včetně měření u iatrogenních poruch typu dialyzační encefalopatie. (…) Všechny čtyři vzorky od mužů vykazovaly významně vyšší hladiny koncentrace hliníku v mozku než jeden vzorek od ženy. Ve vzorcích od mužských dárců jsme naměřili  jedny z nejvyšších hodnot množství hliníku v mozku, jaké kdy byly naměřeny ve vzorcích tkáně zdravých i nemocných subjektů. (…) Co odlišuje tyto údaje od ostatních analýz množství hliníku v mozku u jiných chorob je věk autistů. Proč měl například 15 letý chlapec ve vzorcích mozkové tkáně tak vysokou hladinu hliníku? Ve vědecké literatuře nejsou žádné srovnatelné údaje a takto vysoké hodnoty se blíží podobně vysokým hodnotám naměřeným u muže starého 42 let s familiární Alzheimerovou chorobou.”

Hlinik v mozcích autistů - převratný výzkum, který ukazuje, že hliník v mozcích u autismu pochází z vakcín

Přestože má tato studie své limity z důvodu malého vzorku daného především obtížně dostupným materiálem ke zkoumání, představuje velmi významný krok směrem k porozumění, jaké faktory mohou v onemocnění autismem hrát roli. Hliník je vědeckou obcí široce považován za neurotoxickou látku a v posledních několika letech je velmi intenzivně zkoumán především v souvislosti s jeho přítomností ve vakcínách. Jedním z možných vysvětlení přítomnosti vysokého obsahu hliníku v mozku je, že hliník se u predisponovaných jedinců z místa vpichu vakcíny prostřednictvím buněk imunitního systému pomalu hromadí v mozku, kde může působit trvalý zánět a poškození buněk, jak naznačuje tato studie.

Výsledky této studie jsou výzvou k dalšímu zkoumání.

 

Zdroje a související odkazy:

0 0 votes
Article Rating