ProVolbu.cz: V Senátu jsme otevřeli téma zrušení povinnosti očkování na školy v přírodě a tábory

Podmínka očkování na školy v přírodě, zotavovací akce, tábory

Školáci, kteří nemají splněný očkovací kalendář do posledního puntíku, nemůžou podle naší současné legislativy jet se svými spolužáky, se kterými celý rok chodí do stejné třídy, na týden na školu v přírodě nebo v létě na tábor. Otevřeli jsme toto téma na veřejném slyšení v Senátu a Ministerstvo zdravotnictví je nakloněno k diskuzi tuto nesmyslnou podmínku zrušit.

Veřejné slyšení na téma Aktuální problémy očkování pořádal na půdě Senátu Parlamentu ČR Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horské dne 27. března 2019. Veřejné slyšení se konalo za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i jeho náměstka pro zdravotní péči a zároveň předsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly.

Současná legislativa stanovuje jako podmínku účasti dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcích zcela kompletní očkování. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přesně definuje, co je zotavovací akce a co už zotavovací akce není. Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.“ Rozhodující je tedy počet dětí a délka akce, přičemž pro naplnění definice zotavovací akce musí být splněny všechny podmínky současně. Jak je to konkrétně, ukazuje následující souhrnný přehled represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR.

 

Absurdita represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR

 

Legislativa nastavuje zcela nesmyslné parametry pro to, které děti např. na letní tábor či sportovní soustředění jet mohou a které ne. Pokud pojede parta 29 mladých fotbalistů na týden na soustředění, je jedno, zda děti očkované jsou nebo nejsou, protože dle definice nejde o zotavovací akci. Pokud pojede jen o jedno jediné dítě více, musí být všechny děti kompletně očkované. Stejně tak pokud si vyrazí na 5 dní, nikoho stav jejich očkování nezajímá. Pokud to však bude na 6 a více dnů a pojede jich zároveň 30 či více, už se status očkování hlídá. Zákon tak nakládá na bedra ředitelů škol a organizátorů různých pobytových akcí pro děti povinnost hlídat stav očkování dětí a organizátoři musí řešit, jak přesně akci nazvou, jak dlouhá bude a přesně kolik dětí na ni pojede, tedy zda mají povinnost doklad o očkování po dětech vyžadovat či nikoli.

V diskuzi na veřejném slyšení naše Iniciativa Pro volbu otevřela toto téma absurdní podmínky plného očkování pro účast dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcích, kdy jsme se pana ministra zeptali na jeho názor na tuto problematiku (zdroj č. 1, čas 39:50). Ačkoli pan ministr nevidí v době současné nízké míry proočkovanosti prostor pro rozvolňování systému, připustil, že se lze bavit o jednotlivých parametrech této podmínky. Moderátor diskuze, senátor prof. Malý, poukázal správně na to, že bychom měli diskuzi vést směrem, co přineslo zavedení podmínky očkování na tyto akce a co by se s největší pravděpodobností stalo, kdybychom tuto podmínku zrušili.

Zároveň zaznělo z úst pana ministra něco, co dosud z úst žádného jeho předchůdce ani jiného propagátora očkování nezaznělo, a sice, že podmínka očkování na školy v přírodě a zotavovací akce je jedním z prostředků, jak motivovat rodiče k očkování svých dětí. Tedy to, co všichni víme, nyní přiznal a správně pojmenoval i současný ministr zdravotnictví. Dosud se všichni jeho předchůdci a ministerští úředníci snažili veřejnost přesvědčit, že vylučování nekompletně očkovaných dětí z kolektivu je v zájmu ochrany veřejného zdraví, ačkoli žádný z našich sousedů taková represivní opatření pro ochranu svých občanů nepotřebuje.

Ještě konkrétnější k možnosti změny byl ve své odpovědi (zdroj č. 2, čas 7:35) pro Televizi Seznam náměstek Prymula, který explicitně zmínil právě otevřený zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a možnost zahájení diskuze nad zrušením podmínky očkování na tyto akce. Na dotaz redaktorky: „Iniciativa ProVolbu tady mluvila o tom, že jim vadí, že pokud jsou nějaké dětské akce, tak se tam rozděluje, na kolik dnů ta akce je, že se řeší, zda to dítě má povinné očkování, nemá povinné očkování. Je možnost v tomto případě, že dojde k nějakému uvolnění? Co si myslíte o tomto nařízení?“ odpověděl:

„V tuto chvíli se bude řešit novela zákona 258,  který v podstatě toto má ve svém portfoliu a já si v tomto případě dovedu představit diskuzi, která by mohla být vedena. Jsem skutečně tvrdým zastáncem toho, že by děti měly být očkovány, pokud vstupují do školek. U těch krátkodobých akcí a víceméně dobrovolných pobytových záležitostí si dovedu představit, že ta povinnost takováto nebude.

 

!Ministerstvo zdravotnictví nyní zapracovává připomínky a dopracovává novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, v jehož § 9 je podmínka očkování na školy v přírodě a zotavovací akce zakotvena. Dejte vědět panu ministrovi a náměstkovi Prymulovi, že máte zájem diskuzi vést a vyzvěte je k provedení potřebných změn v zákoně v rámci této novelizace. Změnu je možné zapracovat, novela je teprve na začátku celého legislativního procesu, je však třeba dát o požadavcích vědět.

 

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, pod jejíž záštitou se veřejné slyšení konalo a která v minulém volebním období byla iniciátorkou Senátem navrhovaných změn v předmětném zákoně, shrnula ve svém příspěvku (zdroj č. 1, čas 5:20) také své výhrady vůči nastavení současného systému očkování a nastínila změny, které by podpořila – kromě zrušení podmínky očkování na školy v přírodě a zotavovací akce je to také uznání dočasných kontraindikací pro přijetí do mateřských škol či přijímání bez omezení do soukromých školek a dětských skupin.

 

Mohlo by vás zajímat:

 

Poznámka: Stejně tak absurdní, jako je podmínka plného očkování na školy v přírodě a zotavovací akce, je absurdní stejná podmínka pro přijetí dětí do mateřských škol, kdy do 4 let nekompletně očkované dítě do školky nesmí, ale v 5 letech do ní musí povinně, aniž by někoho vůbec  zajímalo, kolik nekompletně očkovaných předškoláků mateřské školy vlastně navštěvuje. Nicméně zrušení povinnosti očkování do mateřských škol není v současných podmínkách na pořadu dne.

 

Zdroje:

0 0 votes
Article Rating